Αρκαδία: εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του δρόμου «Τρίπολη-Βυτίνα-Αρχαία Ολυμπία»

0
109

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε την Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την κατασκευή και λειτουργία του τμήματος «ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ», του έργου «Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία» στο Νομό Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι σύμφωνα με την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων η ΓΓΔΕ/ΔΜΕΟ, του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων. Η γεωγραφική του θέση προσδιορίζεται εντός περιοχής που Διοικητικά υπάγεται στην Δημοτική Ενότητα Τροπαίων του Δήμου Γορτυνίας, στο Νομό Αρκαδίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Το έργο αφορά σε νέα χάραξη, συνολικού μήκους 1,55 km και περιλαμβάνει δύο ισόπεδους κόμβους και τεχνικά έργα (κάτω διάβαση, οχετούς). Η αρχή και το πέρας του συναρμόζουν οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά με την υφιστάμενη οδό «Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία».

Με βάση τα αναφερόμενα στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, το έργο αποτελεί τμήμα της υπό βελτίωση παλαιάς Ε.Ο. Πύργου – Αρχαίας Ολυμπίας – Βυτίνας – Τρίπολης, η οποία έχει ήδη κατασκευαστεί σε σημαντικό μήκος της. Με την ολοκλήρωση του βασικού οδικού δικτύου, το τμήμα Αρχαία Ολυμπία – Βυτίνα θα αποτελέσει βασικό τουριστικό άξονα, ενταγμένο στο κλειστό οδικό κύκλωμα Αθήνα – Κόρινθος – Πάτρα – Αρχαία Ολυμπία – Μυκήνες – Αρχαία Κόρινθος – Αθήνα, με σημαντική αύξηση του  κυκλοφοριακού φόρτου στο οδικό δίκτυο.

Δεδομένου ότι σήμερα ο οδικός άξονας «Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία» διέρχεται μέσα από τον οικισμό του Σταυροδρομίου και δημιουργούνται συνθήκες αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου με επιπτώσεις στο οικισμό αυτό, η υλοποίηση του έργου ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙΟΥ και η διέλευση του οδικού άξονα εκτός του οικισμού, αποτελεί άμεση και επιτακτική ανάγκη. Επιπλέον, το προτεινόμενο έργο της παράκαμψης θα συμβάλλει στην αναβάθμιση του οδικού άξονα «Τρίπολη – Βυτίνα – Αρχαία Ολυμπία» και στη βελτίωση της προσπελασιμότητας αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων, τοπίων φυσικής ομορφιάς και παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής και γενικότερα του Νομού Αρκαδίας.

Σχόλια