Αθήνα: ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν στο Κέντρο – Η γεωγραφία των δράσεων

0
149

Στο πλαίσιο της διαδικασίας θεσμοθέτησης του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Αστικής Παρέμβασης (ΣΟΑΠ) στο Κέντρο της Αθήνας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, ανταποκρινόμενος στο συντονιστικό ρόλο του Υπουργείου, απέστειλε στους δεκαπέντε (15) συναρμόδιους Υπουργούς το σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) όπως αυτό προτάθηκε από το Δήμο Αθηναίων, προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία διαβούλευσης για την οριστικοποίησή της.

Μεταξύ άλλων, στις παρεμβάσεις περιλαμβάνεται η αύξηση των ανύπαρκτων σε σχέση με τον πληθυσμό χώρων πρασίνου, η προώθηση της χρήσης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς και του ποδηλάτου και η πρόβλεψη περισσότερων ανοικτών δημόσιων χώρων.

Στην επιστολή του ο Υπουργός ΠΕΚΑ επισημαίνει ότι, η κοινή προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας μέσω της θεσμοθέτησης του ΣΟΑΠ βρίσκεται στην τελική φάση και μέσα στον επόμενο μήνα θα πρέπει να οριστικοποιηθεί η διαμόρφωση της ΚΥΑ που θα περιλαμβάνει ένα σύνθετο πρόγραμμα δράσεων, με στόχο αφενός την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ανατροπή της υποβάθμισης, αφετέρου δε, την ανάδειξη της σημαντικής ταυτότητας του ευρύτερου κέντρου της Πρωτεύουσας.
Για τον λόγο αυτό, ο κ. Μανιάτης απέστειλε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αθηναίων με το σχέδιο της ΚΥΑ προκειμένου οι συναρμόδιοι Υπουργοί να προβούν σε παρατηρήσεις έως τις 15/06/2014.

Αναφερόμενος στο θέμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, δήλωσε:

«Μετά τις συντονισμένες ενέργειες του ΥΠΕΚΑ, του Οργανισμού Αθήνας και του Δήμου Αθηναίων, η προσπάθεια για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας μέσω της θεσμοθέτησης ενός ΣΟΑΠ, έχει περάσει σε ένα κρίσιμο στάδιο.
Φιλοδοξούμε, με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων, μέσα στον επόμενο μήνα να οριστικοποιηθεί η διαμόρφωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης που θα περιλαμβάνει ένα σύνθετο πρόγραμμα δράσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων και την ανατροπή της υποβάθμισης και θα δεσμεύει τις Υπηρεσίες ως προς τις απαραίτητες ενέργειες και δράσεις.
Όλοι μαζί μπορούμε να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάδειξη της πραγματικής και σημαντικής ταυτότητας του ευρύτερου κέντρου της Αθήνας.»

—Στόχoι

Οι στόχοι του ΣΟΑΠ όπως παρατίθενται στην ΚΥΑ συνοψίζονται ως εξής:

1.α. Ο κεντρικός στόχος του ΣΟΑΠ για το Κέντρο της Αθήνας συνοψίζεται στην επιδίωξη επαναπροσδιορισμού του κέντρου της Αθήνας ως κέντρου μιας διεθνούς και βιώσιμης μητρόπολης. Ο όρος «βιώσιμος» να παραπέμπει στο τρίπτυχο ανταγωνιστικότητα-κοινωνική συνοχή-προστασία του αστικού περιβάλλοντος. Ο στόχος αυτός αφορά το τελικό αποτέλεσμα της παρέμβασης.

β. Ενας παράλληλος, επίσης κεντρικός στόχος, αφορά τη διαδικασία επίτευξης του προηγούμενου, και συνίσταται στη συστηματικότητα, συνέχεια, και συντονισμένο χαρακτήρα της παρέμβασης που πρέπει να είναι ολοκληρωμένη για να καλύπτει το
σύνολο των διαστάσεων της κρίσης.

2. Για την προώθηση του κεντρικού στόχου, και στα δύο σκέλη του, η στρατηγική που υιοθετείται βασίζεται στα πιο κάτω αρχές, που έχουν προκύψει από την ανάλυση των απαιτήσεων της περιοχής και της παρέμβασης, καθώς και του θεσμικού οπλοστασίου
των ΣΟΑΠ:

α. Εστίαση στο κέντρο της Αθήνας, αλληλεπίδραση με συνολική μητροπολιτική περιοχή Αθήνας

β. Πρόγραμμα ολοκληρωμένου χαρακτήρα: κοινωνικός, αναπτυξιακός, περιβαλλοντικός, πολεοδομικός, που καθιστά αναγκαία την εμπλοκή πολλών φορέων (δημόσιος και ιδιωτικός τομέας), και κρίσιμο το ρόλο του συντονισμού τους.

γ. Αιχμές: ανάκτηση μητροπολιτικού ρόλου, αποτελεσματική διαχείριση, ανταγωνιστικότητα, χωρική και κοινωνική συνοχή, έξυπνη πόλη, εικόνα και ταυτότητα, χωρική διαφοροποίηση στρατηγικής, ειδικές ζώνες έντονης παρέμβασης με ρόλο καταλύτη

δ. Συνέργεια με ευρύτερες πολιτικές, άλλες παρεμβάσεις και καταστάσεις (οικονομική κρίση, μεταναστευτικό, μεταρρύθμιση διοίκησης, ΡΣΑ)

ε. Διαχρονική προσπάθεια και συστηματικότητα μαζί με χρονική ιεράρχηση δράσεων και προτεραιότητες.

—Οι βασικοί άξονες των παρεμβάσεων

Όπως αναφέρεται στην ΚΥΑ βασικοί άξονες των παρεμβάσεων είναι:

Οι άξονες του Σχεδίου είναι οι εξής:

1. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας Σχέδιο ΚΥΑ ΣΟΑΠ Κέντρου Αθήνας v1.4.2

Δίδεται έμφαση στην ενίσχυση των παραγωγικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων της πόλης με παράλληλη αξιοποίηση των σημαντικών αναπτυξιακών, συγκριτικών και ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της και χωρίς μονομερή ή αποκλειστική εξάρτηση από επιδοτήσεις και κρατικές δομές.

2. Ενίσχυση δραστηριοτήτων κέντρου

Δίδεται έμφαση σε μέτρα και δράσεις για την ενίσχυση των βασικών οικονομικών δραστηριοτήτων του κέντρου, όπως ιδίως ο τουρισμός, το εμπόριο, η βιοτεχνία, οι υπηρεσίες.

3. Ενίσχυση πολιτιστικής δημιουργίας

Επανασχεδιασμός των λειτουργιών του κέντρου της πόλης με έμφαση στον ρόλο της πολιτιστικής δημιουργίας και σε πολιτικές ενίσχυσής της με νέα εργαλεία, όπως τα clusters πολιτισμού, οι θερμοκοιτίδες, οι πολιτιστικοί πολυχώροι.

4. Αναθέρμανση αγοράς ακινήτων

Η αναθέρμανση της αγοράς των ακινήτων μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην αναθέρμανση της οικονομίας και στην αναζωογόνηση του αστικού ιστού κινητοποιώντας την επανακατοίκηση του κέντρου και την επαγγελματική στέγαση.
Έμφαση δίδεται στα μέτρα της φορολογίας και των αντικειμενικών αξιών.

5. Ασφαλής διαβίωση

Υπερτοπικού χαρακτήρα καταστάσεις και προβλήματα έχει δημιουργήσει κατά τα τελευταία χρόνια δυσάρεστες συνθήκες στον τομέα της ασφαλούς διαβίωσης και της ασφαλούς επιχειρηματικής λειτουργίας στο κέντρο της Αθήνας. Αν και η ριζική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας γίνεται με την αντιμετώπιση των αιτίων και αποτελεί μακροπρόθεσμο εγχείρημα, στον βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα είναι απαραίτητη λήψη συγκεκριμένων μέτρων προληπτικής, αποτρεπτικής και κατασταλτικής αστυνόμευσης.

6. Θέματα μεταναστών

Δίδεται έμφαση σε μέτρα και δράσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων όξυνσης της εγκληματικότητας, που έχουν προκύψει λόγω της συσσώρευσης παράνομων μεταναστών στο κέντρο της Αθήνας.

7. Κοινωνικές υπηρεσίες

Δίδεται έμφαση στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής μέσω δράσεων για την αντιμετώπιση προβλημάτων σίτισης, περίθαλψης και στέγασης απόρων, λαμβάνοντας υπόψη την παράλληλη υποβάθμιση και περιορισμό των προσφερόμενων υπηρεσιών
του κοινωνικού κράτους.

8. Επιστροφή κατοίκων
Δίδεται έμφαση σε μέτρα και δράσεις για την επανάκαμψη των κατοίκων στο κέντρο της πόλης με σκοπό την ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού και την αναζωογόνησης της πόλης.

9. Αστικό τοπίο – τοπόσημα

Δίδεται έμφαση στην αισθητική αναβάθμιση και ανάδειξη σημαντικών τοποσήμων του δημοσίου χώρου της πόλης που συνδέονται με τη σύγχρονη, ιδίως μεταπολεμική, ιστορία της Αθήνας, σε άμεση και ουσιαστική συνέργεια με την προώθηση του τουρισμού ως σημαντικού οικονομικού εργαλείου για την πόλη.

10. Ελεύθεροι χώροι

Δίδεται έμφαση στην απόκτηση νέων ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων, καθώς και στην συντήρηση, αναβάθμιση και επέκταση των υπαρχόντων, συμπεριλαμβανομένης της επέκτασης του δικτύου των πεζοδρόμων, της αισθητικής αναβάθμισης του αστικού εξοπλισμού, καθώς και της λειτουργικής συναρμογής με τα οδικά Μαζικά Μέσα Μεταφορών και άλλα δίκτυα της πόλης.

11. Ταυτότητα και branding

Δίδεται έμφαση στην απόδοση συγκεκριμένης χωρικής ταυτότητας σε επιμέρους περιοχές της πόλης ώστε να διαμορφωθεί μία κεντρική ιδέα για τα χαρακτηριστικά και την αστική προσωπικότητα κάθε περιοχής.

12. Καθημερινή διαχείριση

Δίδεται έμφαση στην ομαλή και ποιοτική διαχείριση της καθημερινότητας, όπως ιδίως σε θέματα καθαριότητας, φωτισμού, αδέσποτων ζώων, γκράφιτι, στάθμευσης.

13. Κτηριακό απόθεμα

Δίδεται έμφαση σε υποδειγματικές και πιλοτικές δράσεις, που είναι πολύπλοκες και περιλαμβάνουν τεχνικές, οικονομικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές ρυθμίσεις.

14. Πολεοδομικές δράσεις

Οι αντίστοιχες ενέργειες απαιτούν παρεμβάσεις σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, κατασκευαστικού και θεσμικού χαρακτήρα και κατανέμονται σε περισσότερους άξονες.

15. Βιώσιμη κινητικότητα

Δίδεται έμφαση στην βιώσιμη κινητικότητα ως συστατικό στοιχείο της περιβαλλοντικά βιώσιμης και συνεκτικής πόλης και συσχετίζεται κυρίως με σύγχρονα, μη ρυπογόνα, Μαζικά Μέσα Μεταφορών και με τη μυϊκή -μη μηχανική- κίνηση στην
πόλη, δηλαδή την κίνηση πεζή και το ποδήλατο.

16. Περιβάλλον

Δίδεται έμφαση στη δημιουργία νέων χώρων πρασίνου και στη βελτίωση και αναβάθμιση του υπάρχοντος πρασίνου της πόλης.

17. Σχεδιασμός

Απαιτείται επανασχεδιασμός και αναθεώρηση των υφιστάμενων σχεδίων, όπως του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου Αθήνας και ειδικών διαταγμάτων χρήσεων γης, στο πλαίσιο και της αναθεώρησης του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθήνας.

18. Ψηφιακή πόλη

Δίδεται έμφαση στην εντεινόμενη ανάγκη ανάπτυξης της ψηφιακής παρουσία του Δήμου με σκοπό την ίδια την λειτουργία του, την επαφή με τους πολίτες και τους επισκέπτες, με σκοπό την βελτίωση της ποιότητας διαβίωσης στην πόλη, την προβολή
της πόλης και την διαχείριση των δομών της.

athina-kentro1-paremvaseis-115140

 

econews

Σχόλια