Φωτοβολταϊκά: «Ήλιος» κατά ΣΠΕΦ για το net-metering – Τι λέει για ισχύ και επιβαρύνσεις

1
3

Ανακοίνωση με την οποία απαντά στα επιχειρήματα του ΣΠΕΦ σχετικά με τη θεσμοθέτηση του net-metering εξέδωσε ο Σύνδεσμος Ήλιος.

Ο Ήλιος παραθέτει τους λόγους που εκτιμά ότι καθιστούν απαραίτητο τον ενεργειακό συμψηφισμό και απαντά στις αιτιάσεις του ΣΠΕΦ σχετικά με το πλαφόν ισχύος για ένταξη στο πρόγραμμα και με την επιβάρυνση των αυτοπαραγωγών με Τέλη ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ

Όπως αναφέρει ο Ήλιος:

«Οι βασικοί λόγοι που επιβάλλουν τη ουσιαστική θεσμοθέτηση του Νet Μetering στη χώρα μας είναι:

(α)   η συνεχής αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας για τους τελικούς καταναλωτές

(β)    η πλήρης έλλειψη δραστηριότητας στον τεχνικό κλάδο και ειδικότερα στη αγορά των ΑΠΕ που έχει οδηγήσει στην απώλεια χιλιάδων θέσεων εργασίας

Τα νοικοκυριά και οι μικρές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από φθηνό ηλεκτρικό ρεύμα. Η κοινωνία έχει ανάγκη από νέες θέσεις εργασίας. Οι τοπικές οικονομίες έχουν ανάγκη από ανάπτυξη.

Στην πρόσφατη ανακοίνωση του, ο ΣΠΕΦ εκφράζει τις ανησυχίες του για το Νet Μetering.Όμως, πίσω από αυτές τις ανησυχίες, κρύβεται η αγωνία ότι μια ενδεχόμενη μείωση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να μειώσει τα έσοδα των παραγωγών ΑΠΕ.

Είναι κατανοητή η αγωνία όλων των παραγωγών ΑΠΕ, ειδικά μετά το New Deal. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβεί, δεδομένου ότι ο Διαχειριστής υποχρεούται να δίνει προτεραιότητα στις ΑΠΕ.

Θεωρούμε όμως απαράδεκτη τη στάση της ηγεσίας του ΣΠΕΦ να υιοθετεί υπεραπλουστευμένα τεχνικοφανή επιχειρήματα, που οδηγούν στον περιορισμό του Νet Μetering. Αντιθέτως, θα έπρεπε να διατυπώνει  εποικοδομητικές προτάσεις ώστε αυτό το νέο μέτρο να ωφελήσει τους τελικούς καταναλωτές λειτουργώντας παράλληλα και ως μοχλός ανάπτυξης.

Προς αυτή την κατεύθυνση, αντιπαραθέτουμε στη σχετική ανακοίνωση του ΣΠΕΦ, τα πιο κάτω προφανή επιχειρήματα, που παραδόξως έχουν αγνοηθεί και από τη Ομάδα Εργασίας του ΥΠΕΚΑ, δημιουργώντας εύλογες απορίες.

(α) Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι αν το δίκτυο δεν είναι ευσταθές και αποδοτικό, θα δημιουργούνται αναγκαστικές αποζεύξεις που θα ακυρώνουν τα οφέλη του μέτρου.

Η ευστάθεια και η αποδοτικότητα του δικτύου εξαρτώνται από την αποτελεσματικότητα του Διαχειριστή.

Είναι προφανές ότι η δυνατότητα διείσδυσης των ΑΠΕ εξαρτάται από συγκεκριμένες παραμέτρους που διαφέρουν για κάθε γραμμή ΧΤ. Η λύση είναι οι παράμετροι αυτές να παρακολουθούνται διαρκώς και να δημοσιεύονται τακτικά για λόγους διαφάνειας.

Μετά την υπέρβαση συγκεκριμένων ορίων, η εγκατάσταση σταθμών ΑΠΕ μπορεί να επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση ότι δεν εγχέουν ενέργεια στο δημόσιο ηλεκτρικό δίκτυο.

Η επιβολή ορίου 10kWμε το επιχείρημα ότι το δίκτυο μπορεί να μην είναι πια ευσταθές και αποδοτικό, αφενός στερείται τεκμηρίωσης, αφετέρου αποκλείει την πλειοψηφία των πολύ μικρών επιχειρήσεων.

Ακολουθώντας την ίδια λογική θα μπορούσε να  επιβληθεί ένα μέγιστο όριο μήκους π.χ. 2,5μ. για όλα τα οχήματα που κινούνται στο οδικό δίκτυο, για να μη καταστεί επικίνδυνη η κυκλοφορία.

(β) Σχετικά με τον ισχυρισμό ότι το Νet Μetering θα αυξήσει την επιβάρυνση των υπόλοιπων καταναλωτών για το κόστος συντήρησης των υποδομών.

Ένα σημαντικό ποσοστό της ενέργειας που παράγει κάθε αυτοπαραγωγός ιδιοκαταναλώνεται φυσικά στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού, χωρίς να διακινείται στο ηλεκτρικό δίκτυο. Το ποσοστό αυτό  κυμαίνεται από 30% έως 70% ανάλογα με το προφίλ κατανάλωσης και το μέγεθος του συστήματος.

Συνεπώς, κάθε εγκατάσταση αυτοπαραγωγής μειώνει από 30 έως 70% το φορτίο του δικτύου, μειώνοντας έτσι μακροπρόθεσμα την επιβάρυνση των τελικών καταναλωτών από το κόστος μελλοντικών επαυξήσεων. Ως αντιστάθμιση αυτού του οφέλους, οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις για τους αυτοπαραγωγούς πρέπει να περιορισθούν στην καθαρή ποσότητα ενέργειας (Νet Μetered) που απορροφούν από το ηλεκτρικό δίκτυο.

(γ) Σχετικά με την επιβάρυνση των αυτοπαραγωγών με ΕΤΜΕΑΡ

Το ΕΤΜΕΑΡ βασίζεται στη θεμελιώδη αρχή ότι όλοι οι καταναλωτές πρέπει να συμβάλλουν στη μείωση της εκπομπής αερίων ρύπων, ανάλογα με την ενέργεια που καταναλώνουν.

Ένας αυτοπαραγωγός αναλαμβάνει το μέρος της ευθύνης που του αναλογεί στη μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων, παράγοντας πρωτογενώς καθαρή ηλεκτρική ενέργεια, γι’ αυτό και η επιβάρυνση με ΕΤΜΕΑΡ πρέπει να περιορισθεί στην καθαρή ποσότητα ενέργειας (Νet Μetered) που απορροφά από το δίκτυο.

Ο πιο πάνω ισχυρισμός είναι τόσο προφανής που έχει εκφραστεί από την ίδια τη ΡΑΕ σε σχετικό κείμενό της (βλ. http://www.rae.gr/site/file/system/docs/consultations/31102012/file1, Σελ. 5)

(δ) Σχετικά με την επιβάρυνση των αυτοπαραγωγών με ΥΚΩ

Είναι προφανές ότι τα συστήματα αυτοπαραγωγής που θα εγκατασταθούν στα ΜΔΝ μειώνουν το συνολικό κόστος των ΥΚΩ και άρα και την επιβάρυνση των καταναλωτών, αφού μειώνουν την ποσότητα καυσίμων που απαιτείται για την ηλεκτροδότηση των νησιών.

Για το λόγο αυτό, οι αυτοπαραγωγοί των ΜΔΝ όχι μόνο δεν πρέπει να χρεώνονται με ΥΚΩ, αλλά αντιθέτως πρέπει να αποζημιώνονται με κάποιο αντίτιμο για τη συνολική ενέργεια που παράγουν. Θέτοντας το αντίτιμο αυτό χαμηλότερα από το αντίτιμο που λαμβάνουν οι Πάροχοι ΥΚΩ, δημιουργείται ένα κίνητρο για τη μείωση της επιβάρυνσης όλων των τελικών καταναλωτών. Σε αντίθετη περίπτωση, ως αντιστάθμιση, οι χρεώσεις ΥΚΩ θα πρέπει να εφαρμόζονται για όλους τους αυτοπαραγωγούς και αποκλειστικά για την καθαρή ποσότητα ενέργειας (Νet Μetered) που απορροφούν από το ηλεκτρικό δίκτυο.

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΤΑΙ, ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΟΣ ΤΟΥ

  Κύριε Λουμάκη, Διερωτόμαστε ποιος ο λόγος να παίρνετε θέση επί παντός επιστητού;;; Τι έχουν να χάσουν οι παραγωγοί που εκπροσωπείτε από την εφαρμογή του NET METERING;;;

  Μήπως φοβάστε ότι θα επιβαρυνθεί ο ΛΑΓΗΕ;;; Φυσικά όχι. Αφού ξέρετε ότι ο πρωτοποριακός θεσμός του NET METERING (που εφαρμόζετε σε πολλές χώρες) δεν επιβαρύνει με έξοδα τον Λειτουργό ενέργειας, μιας και ο ενεργειακός συμψηφισμός γίνεται ανάμεσα στις παραγόμενες και καταναλισκόμενες kWh και δεν περιλαμβάνει χρηματική αποζημίωση. Φυσικά δεν σας ενδιαφέρουν τα εκατοντάδες νοικοκυριά που στενάζουν στις σημερινές οικονομικές συνθήκες έχοντας καθημερινό κίνδυνο να αποσυνδεθεί η ΔΕΗ τους, να βρουν μια λύση που θα τους απαλλάσσει από το βραχνά του λογαριασμού της ενέργειας, και αυτοί με τη σειρά τους να συμβάλουν στους στόχους της χώρας για παραγωγή καθαρής ενέργειας από ΑΠΕ, με πολλές μικρές μονάδες. Μιας χώρας που είναι ευλογημένη να έχει Ήλιο και Αέρα δωρεάν.

  Προβάλετε τον ισχυρισμό της αποσταθεροποίησης του δικτύου. Πως;;;; όταν το μεγαλύτερο ποσοστό της παραγόμενης ενέργειας θα καταναλώνεται επί τόπου από τον παραγωγό, με μόνο την περίσσεια να εγχέεται στο σύστημα. Μήπως πολλά μικρά συστήματα NET METERING που θα είναι διασκορπισμένα σε όλη την επικράτεια, αντίθετα αντί να επιβαρύνουν στο σύστημα θα το ελαφρύνουν;;;;

  Η χώρα με βάση τις μελέτες ειδικών έχει με το ισχύον σύστημα τη δυνατότητα να απορροφήσει άλλα 4 GW παραγόμενης ενέργειας από ΑΠΕ. Και αυτό χωρίς να ενισχυθούν τα καλώδια και να χρειαστούν έργα υποδομής.

  Γιατί να μπει πλαφόν στον ενεργειακό συμψηφισμό;;; Τι έχουν να χάσουν οι παραγωγοί μέλη σας;;; Γιατί μόνο 10 kWp;;; Μια μικρο-μεσαία επιχείρηση θα πρέπει να εμποδιστεί να κάνει αυτοπαραγωγή παραπάνω kW αν αυτό απαιτούν οι ανάγκες της;;;

  Πως θα καλυφθούν οι στόχοι του 2020 (για 20% παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ) για να μη πούμε του 2050 (για 50% παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ), για τα οποία η Πολιτεία είναι δεσμευμένη και υπόλογη να τα υλοποιήσει βάζοντας εμπόδια στη τοποθέτηση νέων ΑΠΕ;;; Σας υπογραμμίζουμε η Γερμανία ανακοίνωσε την επίτευξη τον Μάϊο 2014 την παραγωγή 75% ενέργειας από ΑΠΕ.

  Ακόμα ηχούν στα αυτιά μας όσα είπατε ενώπιον των μελών της «Διαρκούς Επιτροπής ανταγωνισμού και Εμπορίου» της Βουλής των Ελλήνων:
  • Να μη ξαναβάλει κανείς άλλος Φ/Β,
  • Να φορολογηθούν όλοι οι μικροί επενδυτές για να μπορεί να πληρώνεστε οι μεγάλοι παραγωγοί (Επιδοτήσεις, τιμές κ.λ.π.) και ….. για όλους τους άλλους «Γαία πυρί μειχθήτω»;;;

  ΚΡΕΙΤΟΝ ΤΟΥ ΛΑΛΛΕΙΝ, ΣΙΓΑΝ

  Τελικά εσείς τι εκπροσωπείτε;;; Άλλοι σύνδεσμοι με παραγωγούς ενέργειας παρόμοιους με τους δικούς σας, διαφωνούν ριζικά με όλες τις απόψεις σας. Και δεν αδιαφορούν για την τύχη των πολλών και μικρών.

  Είσθε εκτός τόπου και χρόνου. Με παλαιομοδίτικες μεθόδους, (εποχές και μέθοδοι που έφεραν τη χώρα σε αυτό το οικονομικό χάος) εξακολουθείτε να προκαλείτε το κοινό αίσθημα.

  Κύριε Λουμάκη, το αγαθό της ηλιακής ενέργειας δεν είναι μόνο δικό σας προνόμιο. Έχετε οχυρωθεί πίσω από προνομιακές μεταχειρίσεις και δεν αφήνετε ούτε τα «ψίχουλα» για κανέναν άλλο.

Comments are closed.