Περιβαλλοντικοί όροι σε έναν αυτοκινητόδρομο και μια ενεργειακή γραμμή

0
3

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπέγραψε την Τροποποίηση της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για την παράκαμψη Στυλίδας – Καραβόμυλου, ώστε να ενσωματωθούν στον τελικό σχεδιασμό αλλαγές που αφορούν στη μηκοτομή του έργου πρωτογενώς λόγω προστασίας αρχαιολογικών ευρημάτων και δευτερογενώς για υδραυλικούς λόγους

Το έργο αφορά στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ που παρακάμπτει τους οικισμούς Στυλίδας και Καραβόμυλου και αποτελεί ένα από τα λίγα τμήματα του «πετάλου Μαλιακού» που εκκρεμεί.

Η τροποποίηση της ΑΕΠΟ αναμένεται να συμβάλλει καθοριστικά στη γρήγορη ολοκλήρωση του έργου.

—Περιβαλλοντικοί όροι σε ενεργειακή γραμμή

Επίσης, ο υπουργός ενέκρινε τους Περιβαλλοντικούς Όρους για τη Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ – ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ και τα συνοδά έργα οδοποιίας.

Συγκεκριμένα, η έγκριση αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του έργου «Γραμμή Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV ΚΥΤ ΠΑΤΡΑΣ – ΚΥΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ και τα συνοδά έργα οδοποιίας (Γ’ Κατηγορίας)» συνολικού μήκους 119,2 km.

Φορέας του έργου είναι σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ο ΑΔΜΗΕ και η γεωγραφική θέση του προσδιορίζεται εντός περιοχής υπαγόμενης διοικητικά στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας.

—Συνοπτική Περιγραφή του έργου

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία Γ.Μ. υψηλής τάσης 400 kV η οποία θα διασυνδέει τα νέα ΚΥΤ Πατρών και Μεγαλόπολης. Η εν λόγω γραμμή μεταφοράς θα είναι διπλού κυκλώματος με δίδυμο αγωγό (δύο τριφασικά κυκλώματα), θα έχει συνολικό μήκος 119,2 km και θα αποτελείται από υπόγειο τμήμα, μήκους 3,5 km, στην έξοδο από το ΚΥΤ Πατρών και εναέριο τμήμα, μήκους 115,7 km, από τα οποία τα 65,3 km θα διέρχονται από τα όρια της Π.Ε. Αχαΐας και τα 50,4 km από τα όρια της Π.Ε. Αρκαδίας.

Για την πρόσβαση στις θέσεις εγκατάστασης των πυλώνων της σχεδιαζόμενης Γραμμής Μεταφοράς απαιτούνται συνοδά έργα οδοποιίας (Γ’ Κατηγορίας) συνολικού μήκους 82 km περίπου.

Με την κατασκευή και λειτουργία του έργου αυτού, επιλύονται ριζικά τα προβλήματα τάσεων και επάρκειας ενέργειας στην περιοχή της Πελοποννήσου, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης των διαρκώς αυξανόμενων ηλεκτρικών φορτίων. Επίσης, το εν λόγω έργο θα συντελέσει στην απορρόφηση της παραγόμενης ενέργειας από τη νέα μονάδα ισχύος 800 MW στο ενεργειακό κέντρο Μεγαλόπολης καθώς και από τις εγκαταστάσεις των έργων ΑΠΕ.

Σχόλια