Οικιακά φωτοβολταϊκά: πού πάσχει η πρόταση για αυτοπαραγωγή με net-metering

0
13

Έχει ήδη παρέλθει μισός περίπου χρόνος από τη ψήφιση στη Βουλή των ρυθμίσεων για την αυτοπαραγωγή με ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering), οι οποίες πρόσφατα τροποποιήθηκαν, και εκκρεμεί η έκδοση της υπουργικής απόφαση, η οποία θα ρυθμίζει τις αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του μέτρου.

Πρόσφατα δημοσιοποιήθηκε το πόρισμα της Επιτροπής που συνέστησε ο ΓΓ του ΥΠΕΚΑ και η οποία θα έκανε τις σχετικές εισηγήσεις. Το πόρισμα αυτό δεν ανταποκρίνεται δυστυχώς στις ανάγκες και προσδοκίες της αγοράς, απέχει μάλιστα αρκετά ακόμη και από το πνεύμα του νομοθέτη που ήθελε, μέσω του net-metering, να δώσει την ευκαιρία στους καταναλωτές να καλύπτουν οι ίδιοι τις ανάγκες τους παράγοντας «καθαρή ενέργεια» και να προστατευθούν από τις μελλοντικές αυξήσεις στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος.

Όπως αναφέρει ο Σύνδεσμος Εταρειών Φωτοβολταϊκών «στα θετικά σημεία του πορίσματος περιλαμβάνεται η υιοθέτηση της πρότασης για συμψηφισμό σε ετήσια βάση και όχι ανά κύκλο καταμέτρησης (τετράμηνο), όπως είχε προταθεί παλαιότερα.  Ωστόσο, στο πόρισμα περιλαμβάνονται μια σειρά από προβληματικές ρυθμίσεις.

Πρώτο και σημαντικό πρόβλημα αποτελεί η πρόταση της Επιτροπής να περιοριστεί το net-metering σε συστήματα ισχύος μικρότερης των 10 kWp. Κανένας τεχνικός ή οικονομικός λόγος δεν δικαιολογεί κάτι τέτοιο. Ούτε υπάρχει σχετική πρόβλεψη από την κείμενη νομοθεσία.  Με το προτεινόμενο όριο χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα αποκλειστούν από τη δυνατότητα να κάνουν ουσιαστική χρήση του νέου εργαλείου και να εξοικονομήσουν πόρους στρεφόμενες στην καθαρή ενέργεια.

Η Επιτροπή προτείνει ακόμη (στο προτιμητέο κατ’ αυτήν σενάριο) να επιβαρύνονται οι αυτοπαραγωγοί με χρεώσεις ΥΚΩ και ΕΤΜΕΑΡ, οι οποίες θα υπολογίζονται για όλη την κατανάλωση και όχι για τη διαφορά μεταξύ καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας, όπως θα ήταν εύλογο.  Έτσι οι αυτοπαραγωγοί καλούνται π.χ. να συνεισφέρουν στην υποστήριξη της ανάπτυξης των μονάδων ΑΠΕ, πλην της δικής τους. Η πρόταση αυτή της Επιτροπής καθιστά ακόμη πιο δυσεξήγητη την επιλογή να περιοριστεί το μέτρο σε μικρά μόνο συστήματα, αφού ο λογαριασμός ΑΠΕ μόνο θετικά μπορεί να επηρεαστεί από την ευρεία εφαρμογή του net-metering ((τυχόν περίσσεια ενέργειας μετά από τον συμψηφισμό τροφοδοτεί με έσοδο τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ).

Η Επιτροπή παραπέμπει σε επόμενη φάση τη δυνατότητα συμψηφισμού παραγόμενης και καταναλισκόμενης ενέργειας από εγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής που δεν βρίσκονται στον ίδιο χώρο (virtual net-metering) καθώς και τη σύνδεση μιας φωτοβολταϊκής εγκατάστασης με περισσότερες της μιας εγκαταστάσεις κατανάλωσης που τροφοδοτούνται από διαφορετικές παροχές, επικαλούμενη “πολυπλοκότητα”.

Ομοίως, η Επιτροπή δεν εξέτασε τη δυνατότητα της χρηματοδότησης από τρίτους σε συνδυασμό με το net-metering, κάτι που θα έδινε τη δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών σε δημόσια κτίρια (βλέπε τη σχετική πρόταση του ΣΕΦ στο Παράρτημα). Σημειωτέον ότι με αυτό τον τρόπο αναπτύχθηκαν όλα σχεδόν τα φωτοβολταϊκά σε δημόσια κτίρια στις ΗΠΑ, αφού οι φορείς του Δημοσίου δεν έχουν την ευελιξία και τα κεφάλαια να δράσουν ως ιδιώτες επενδυτές».

Ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών καλεί το ΥΠΕΚΑ να προχωρήσει άμεσα στην υπουργική απόφαση που θα δρομολογεί επιτέλους το net-metering, υιοθετώντας τις προτάσεις που θα το καταστήσουν πιο αποδοτικό και φιλόδοξο, προς όφελος των καταναλωτών, της αγοράς και του περιβάλλοντος.

—Τι λέει ο «Ήλιος»

Εντωμεταξύ, άμεση συνάντηση με την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ αναφορικά με το πόρισμα για το net metering ζήτησε την προηγούμενη εβδομάδα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Μελετητών – Εγκαταστατών Οικιακών και Κτιριακών Φωτοβολταϊκών, «ΗΛΙΟΣ».

Ο Σύνδεσμος ασκεί στις προτάσεις της αρμόδιας εργασίας για το net – metering, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα σχήμα αυτοπαραγωγής που:

(α) δεν δημιουργεί επαρκές κίνητρο για τους τελικούς καταναλωτές,
(β) είναι εξαιρετικά πολύπλοκο σε βαθμό που ο τελικός καταναλωτής να μην μπορεί να κατανοήσει το όποιο τελικό όφελος,
(γ) δημιουργεί διπλοχρεώσεις στην εφαρμογή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων,
(ε) αποκλείει τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων λόγω ορίου 10 kW.

Αναλυτικά, ο σύνδεσμος στη σχετική ανακοίνωσή του επισημαίνει:

«Είναι γεγονός ότι τα μέτρα που έλαβε η παρούσα Πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ από την αρχή της θητείας της και μέχρι σήμερα, πάγωσαν κυριολεκτικά κάθε δραστηριότητα στο χώρο των μικρών ΑΠΕ, καταδικάζοντας στην απραξία χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Ενέργειες που πηγαίνουν ενάντια σε κάθε έννοια προόδου για αντικατάσταση των ρυπογόνων μορφών παραγωγής ενέργειας με καθαρή ενέργεια από ΑΠΕ.

Είναι επίσης γεγονός, ότι από την αρχή της θητείας της παρούσας Πολιτικής ηγεσίας και μέχρι σήμερα δεν έχει ληφθεί κανένα μέτρο για τη στήριξη των μικρών ΑΠΕ και την ενίσχυση της αγοράς ως αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων αυτών των μέτρων.

Από τον Απρίλιο του 2013, ο Σύνδεσμος μας έχει καταθέσει συγκεκριμένη πρόταση στο ΥΠΕΚΑ για ένα νέο θεσμικό πλαίσιο για τις μικρές ΑΠΕ με κεντρικό άξονα το διεθνώς επιτυχημένο μοντέλο του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering), στοχεύοντας στο όφελος του τελικού καταναλωτή, των ασθενέστερων οικονομικά ομάδων αλλά και την ομαλή και βιώσιμη ανάπτυξη της αγοράς.

Πέρασαν έξι ολόκληροι μήνες, μέχρι να κατατεθεί μια πρώτη γενική νομοθετική ρύθμιση με διατάξεις που δεν επέτρεπαν την ουσιαστική εφαρμογή του μέτρου, παραπέμποντας ταυτόχρονα στην έκδοση Υπουργικής Απόφασης για τον καθορισμό των λεπτομερειών εφαρμογής.

Πέρασαν δυο ολόκληροι μήνες, μέχρι να προχωρήσει το ΥΠΕΚΑ στη σύσταση Ομάδας Εργασίας για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου. Μιας Ομάδας Εργασίας στην οποία δεν περιλαμβάνονταν εκπρόσωποι της αγοράς και των φορέων.

Πέρασαν έξι ακόμα ολόκληροι μήνες για να δημοσιευθεί από την Ομάδα Εργασίας το πρώτο Πόρισμα, το οποίο δυστυχώς:

(α) προτείνει ένα σχήμα που έχει μικρή σχέση με το net metering, δηλαδή τον απλό συμψηφισμό παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη περιλαμβάνοντας όλες τις χρεώσεις, όπως ισχύει σε όλο τον κόσμο,

(β) βασίζεται σε υποθέσεις εργασίας που απέχουν από την πραγματικότητα,

(γ) στερείται στοιχειώδους τεκμηρίωσης παραπέμποντας στη διεθνή πρακτική χωρίς να αναφέρει συγκεκριμένα παραδείγματα, γιατί πολύ απλά αποτελεί παγκόσμια πρωτοτυπία,

(δ) έχει σημαντικές παραλείψεις ως προς τις λεπτομέρειες εφαρμογής.

Το προτεινόμενο σχήμα αυτοπαραγωγής:

(α) δεν δημιουργεί επαρκές κίνητρο για τους τελικούς καταναλωτές,

(β) είναι εξαιρετικά πολύπλοκο σε βαθμό που ο τελικός καταναλωτής να μην μπορεί να κατανοήσει το όποιο τελικό όφελος,

(γ) δημιουργεί διπλοχρεώσεις στην εφαρμογή των ρυθμιζόμενων χρεώσεων,

(ε) αποκλείει τη συντριπτική πλειοψηφία των μικρών επιχειρήσεων λόγω ορίου 10 kW.

Είναι σαφές ότι η παρούσα πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του ΥΠΕΚΑ στοχεύουν στη διατήρηση της παρούσας κατάστασης, εμπαίζοντας το σύνολο του τεχνικού κλάδου. Το συμπέρασμα προκύπτει από τη συνεχή κωλυσιεργία, τη λήψη νομοθετικών ημίμετρων αλλά και τον αποκλεισμό των εκπροσώπων της αγοράς και των φορέων από την Ομάδα Εργασίας.

Ζητούμε την άμεση συνάντηση με την ηγεσία του ΥΠΕΚΑ για να συζητηθεί το θέμα και να ακουστούν οι προτάσεις μας.

Για τους λόγους αυτούς ελπίζουμε οι χιλιάδες μελετητές – εγκαταστάτες, και το σύνολο του τεχνικού κλάδου να ενωθούν με τις 40.000 οικογένειες των εξαπατημένων ιδιοκτητών Φ/Β ειδικού προγράμματος, και ΟΛΟΙ μαζί να δώσουν ένα ηχηρό μήνυμα ως απάντηση στον συνεχιζόμενο εμπαιγμό από την παρούσα Πολιτική Ηγεσία.

Συνοπτικά, η Πρόταση του Συνδέσμου ΗΛΙΟΣ για το net metering περιλαμβάνει:
– εφαρμογή ετήσιου κύκλου καταμέτρησης για τον ενεργειακό συμψηφισμό,
– εφαρμογή όλων των χρεώσεων στο αποτέλεσμα του ενεργειακού συμψηφισμού
(απορροφούμενη ποσότητα ενέργειας μείον εγχεόμενη),
– πίστωση της περίσσειας ενέργειας στους Δικαιούχους του Κοινωνικού Τιμολογίου,
– όριο 100 kW (καταναλωτές χαμηλής τάσης) και δυνατότητα εγκατάστασης από μισθωτές, ώστε να ωφεληθούν οι μικρές επιχειρήσεις,
– δυνατότητα εγκατάστασης ενός συστήματος ανά παροχή ηλεκτροδότησης, αλλά και η δυνατότητα ενεργειακού συμψηφισμού από απόσταση (virtual net metering),
– δημιουργία προγραμμάτων ΕΣΠΑ για επιδότηση του κόστους εγκατάστασης»

Σχόλια