Υποψήφιοι Ευρωβουλευτές απαντήστε για Κλίμα και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

0
9

Δελτίο Τύπου με το οποίο καλεί τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές να καταθέσουν τις απόψεις τους για την ευρωπαϊκή ενεργειακή και κλιματική πολιτική για το 2030, η οποία θα σφραγιστεί το επόμενο φθινόπωρο, αλλά και για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στη χώρα μας εξέδωσε η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ).

—Τι λέει η European Wind Energy Association

Η θέση του κλάδου Αιολικής ενέργειας όπως εκφράστηκε σε ευρωπαϊκό επίπεδο από την European Wind Energy Association (EWEA) και σε εθνικό από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) ήταν σαφής και τεκμηριωμένη: υιοθέτηση τριών δεσμευτικών στόχων για το 2030 ήτοι 35% Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, 40% Εξοικονόμηση ενέργειας και 40% Μείωση εκπομπών Διοξειδίου του άνθρακα, ώστε να αντιμετωπιστεί η αδήριτη ανάγκη επίτευξης μεγαλύτερης ενεργειακής ανεξαρτησίας, οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ και αποφυγής των χειρότερων επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών.

Στο παρελθόν δεσμευτικοί στόχοι αποτέλεσαν τον πυρήνα των πολιτικών της ΕΕ για την προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Χάρη στην έγκαιρη έγκριση των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ηγούνται παγκοσμίως της τεχνολογίας αιολικής ενέργειας.

Για να συνεχιστεί η θετική αυτή πορεία και να συνεχίσει η ΕΕ να έχει ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αιολική ενέργεια και να παραμείνει παγκόσμια ηγέτιδα δύναμη, φιλόδοξοι και δεσμευτικοί στόχοι για τις ΑΠΕ για το 2030 πρέπει να αποτελέσουν τον ακρογωνιαίο λίθο του μετά το 2020 νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ.

Οι φιλόδοξοι και δεσμευτικοί στόχοι ΑΠΕ για το 2030 θα προσφέρουν μακροχρόνια επενδυτική ορατότητα και θα παρέχουν στη βιομηχανία και στους επενδυτές τη βεβαιότητα και την ασφάλεια που απαιτείται, προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι αναγκαίες επενδύσεις, οι οποίες με τη σειρά τους μέσω οικονομιών κλίμακας θα οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση του κόστους των τεχνολογιών και θα δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. Τις θέσεις αυτές ο αιολικός κλάδος τις τεκμηρίωσε με σειρά επιχειρημάτων. (Παράρτημα)

—Η στάση του Μπαρόζο

Η απογοητευτική απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μανουέλ Μπαρόζο ήταν να προτείνει στόχο 27% ΑΠΕ για το 2030.

Ένας τέτοιος στόχος:

υπονομεύει την Ευρωπαϊκή πρωτοπορία και ηγεσία στην καινοτομία και τεχνολογία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και την προσπάθειά της για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

• είναι αποτέλεσμα μιας πολιτικής απόφασης του Προέδρου Μπαρόζο, που βρίσκεται σε πλήρη αναντιστοιχία με τα αποτελέσματα των μοντέλων και μελετών της ίδιας της Επιτροπής, τα οποία υποστηρίζουν υψηλότερα επίπεδα διείσδυσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης ενέργειας.

δεν λαμβάνει υπόψη την πολιτική πραγματικότητα στα άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την πολύ ισχυρή τοποθέτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπέρ των 3 δεσμευτικών στόχων (40 % μείωση των αερίων θερμοκηπίου, 30 % ΑΠΕ και 40 % EE ) καθώς και την αύξηση της στήριξης των Α.Π.Ε. στο Συμβούλιο Επιτρόπων.

• Η πρόταση Μπαρόζο συνιστά μια αποτυχία της Επιτροπής γιατί το 27 % ΑΠΕ, πέρα από ουσιαστικά ασήμαντος είναι και «μη – στόχος» μια και χωρίς καν στόχο ΑΠΕ, η διείσδυση των ΑΠΕ θα φτάσει το 26,5% το 2030 αποκλειστικά λόγω του στόχου μείωσης 40% του διοξειδίου του άνθρακα. Δεδομένου, λοιπόν, ότι ο στόχος 40% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου εμπεριέχεται στην πρόταση Μπαρόζο, το 27 % στόχος ΑΠΕ δεν έχει κανένα νόημα και καμία επίπτωση και αποτελεί ουσιαστικά εμπαιγμό.

Είναι προφανές επομένως, σε κάθε λογικό και καλοπροαίρετο ευρωπαίο πολίτη ότι η πρόταση της Επιτροπής, πέρα από ανακόλουθη σε σχέση με τα στοιχεία των δικών της μελετών, είναι κατώτερη των απαιτήσεων των καιρών και των προσδοκιών των λαών της Ευρώπης.

Η Επιτροπή θα έπρεπε απλά να κάνει αυτό για το οποίο εκλέχτηκε: να διαφυλάξει τα συμφέροντα των πολιτών της Ευρώπης και κυρίως το μέλλον τους, επιλέγοντας το μεγαλύτερο δυνατό στόχο για τις ΑΠΕ για το 2030 και ανοίγοντας το δρόμο για το στόχο του 2050.

—Η θέση της ΕΛΕΤΑΕΝ

Η ΕΛΕΤΑΕΝ πιστεύει πως τα επιχειρήματα υπέρ της επιλογής ενός φιλόδοξου και δεσμευτικού στόχου για τις ΑΠΕ για το 2030 είναι αδιάσειστα.

Επίσης συνδέει τους στόχους με τις τραγικές εξελίξεις στην Ουκρανία και επισημαίνει:

*Ένας στόχος Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 30% για το 2030 θα μειώσει την εξάρτηση της Ευρώπης από τις εισαγωγές φυσικού αερίου σχεδόν τρεις φορές περισσότερο από ότι η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για στόχο 27 %, όπως αποδεικνύουν τα ίδια τα στοιχεία της Επιτροπής, γεγονός που συνιστά ιδιαίτερα σημαντική συνεισφορά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης.

*Η κατάσταση αυτή οφείλει να μας αφυπνίσει: Οι Ευρωπαίοι βασίζονται στις πιο ασταθείς και ευμετάβλητες περιοχές του κόσμου για την ενεργειακή ασφάλεια τους. Για κάθε νέο σταθμό παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα που κατασκευάζουμε στην Ευρώπη, δεσμευόμαστε για την αγορά του καυσίμου από το εξωτερικό για πολλά χρόνια, χωρίς καμία ασφάλεια».

*Κάθε Ευρωπαίος πληρώνει δύο ευρώ καθαρά ημερησίως, σε πηγές εκτός της ΕΕ. Ας σταματήσουμε να δημιουργούμε πλούτο για τους ήδη πλούσιους στη Ρωσία, το Κατάρ και τη Σαουδική Αραβία.

«Αντίθετα ας επενδύσουμε στην Αιολική ενέργεια και τις λοιπές Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, στις Ευρωπαϊκές ενεργειακές πηγές οι οποίες δεν εισάγονται, δεν θα εξαντληθούν ποτέ, μειώνουν τη ρύπανση του περιβάλλοντος, είναι η ασπίδα μας στις κλιματικές αλλαγές και προσφέρουν φθηνή, καθαρή ενέργεια στους πολίτες της Ευρώπης» καταλήγει η ΕΛΕΤΑΕΝ.

—Οι αποκρίσεις

Στην έκκληση της ΕΛΕΤΑΕΝ μέχρι στιγμής έχει ανταποκριθεί η υποψήφια ευρωβουλευτής με το «Ποτάμι» Μαρία Βιτωράκη.

Η κα Βιτωράκη ενστερνίζεται τις προτάσεις των ευρωπαίων «Πρασίνων» για τους κλιματικούς στόχους ήτοι 55% μείωση αερίων του θερμοκηπίου, 45% διείσδυση ΑΠΕ με επιμερισμό σε εθνικούς δεσμευτικούς στόχους και δεσμευτικό στόχο 40% για την εξοικονόμηση ενέργειας. Επιπλέον σύμφωνα με την κα. Βιτωράκη πρέπει ο στόχος για τη μείωση εκπομπών για το 2020 να αναθεωρηθεί στο 30%, καθώς ο υφιστάμενος του 20% έχει αποδειχθεί ανεπαρκής.

Όσον αφορά στην ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Ελλάδα, η υποψήφια Ευρωβουλευτής θεωρεί ότι η ανάπτυξή τους θα πρέπει να συνεχιστεί στη βάση αντίστοιχα φιλόδοξων στόχων, διδασκόμενη από τα όποια λάθη έγιναν ως τώρα.

«Απαιτείται σταθερό θεσμικό πλαίσιο και μακροχρόνιος στρατηγικός σχεδιασμός που να περιλαμβάνει τη μετάβαση όλου του ενεργειακού συστήματος της χώρας στις ανανεώσιμες και την εξοικονόμηση μεγιστοποιώντας έτσι τα οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία» αναφέρει η κα. Βιτωράκη.

Σχόλια