Βιομάζα: δρομολογείται η δημιουργία συνεργατικών σχημάτων στη Δυτ. Ελλάδα

0
12

Με πρωτοβουλία  της ΑΔΕΠ Α.Ε. πραγματοποιήθηκε την 7η Μαΐου 2014, στο Ενεργειακό Κέντρο Πληροφόρησης για τη βιομάζα, στο Μονοδέντρι Πατρών, Συνάντηση – Ημερίδα φορέων και επιχειρήσεων  με θέμα την αξιοποίηση της βιομάζας  στη Δυτική Ελλάδα.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση  φορέων και επιχειρήσεων σχετικά με τα οφέλη και τις δυνατότητες  δημιουργίας  Συνεργατικών  Σχηματισμών (Clusters) για την προώθηση και αξιοποίηση της βιομάζας   για  ενεργειακούς  σκοπούς.

Η βιομάζα όλων των τύπων (δασική, αγροτική, κτηνοτροφικά απόβλητα, τηγανέλαια κ.α) αποτελεί  με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες, στόχο ανάκτησης  και  ενεργειακής αξιοποίησης, ενώ διανοίγονται  ολοένα  και  περισσότερες επιχειρηματικές ευκαιρίες στον τομέα.

Στην   εκδήλωση  παρουσιάστηκαν  από  τον  Δρ.  Ιωάννη  Φάλλα  – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, ειδικό σε θέματα clusters βιομάζας, ο σχεδιασμός και τα βήματα που ακολουθούνται για τη δημιουργία  τέτοιων δομών, τα οφέλη που προκύπτουν και καλές πρακτικές από την Ευρώπη και την Ελλάδα.

Ακολούθησε συζήτηση μεταξύ των παρευρισκόμενων, ενώ εκτέθηκαν απόψεις σχετικά με τις δυνατότητες και τις δυσκολίες για τη δημιουργία Συνεργατικών Σχηματισμών (Clusters) στην περιοχή.

Στην ημερίδα συμμετείχαν το Δασαρχείο Πατρών, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος  &  Πρασίνου του Δήμου  Πατρέων, η ΑΔΕΠ Α.Ε., το ΟΙΚΙΠΑ, η ΚΟΙΝΟΤΟΠΙΑ, η ΤΙΤΑΝ-εταιρεία τσιμέντων, η ESTIA-εταιρεία προϊόντων ξύλου και βιομάζας κ.ά.

Συμφωνήθηκε να υπάρξει εντός του Ιουνίου επόμενη συνάντηση με διευρυμένο σχήμα, προκειμένου να δημιουργηθεί κάποιο σχήμα συνεργασίας στο τομέα της ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας. Η όλη προσπάθεια υποστηρίζεται από το Ευρωπαϊκό έργο PROFORBIOMED – MED που υλοποιεί η ΑΔΕΠ Α.Ε.

Σχόλια