CISD: μόλις 3 υποψήφιοι περιφερειάρχες ανταποκρίθηκαν στην επιστολή – Τι απάντησαν

0
4

Εν όψει των εκλογών για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, το CISD (Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη), απηύθυνε Ανοικτή Επιστολή σε όλους τους Υποψήφιους Περιφερειάρχες της Χώρας με σειρά στοχευμένων ερωτήσεων που αφορούν στις προγραμματικές τους θέσεις σχετικά με την Οικονομία, την Κοινωνία και το Περιβάλλον.

Η Ανοικτή Επιστολή δημοσιοποιήθηκε στα ΜΜΕ (έντυπα, ηλεκτρονικά και ειδικά) και προωθήθηκε μέσω προσωπικού e-mail σε μεγάλο αριθμό υποψηφίων, πολλοί από τους οποίους είναι ακόμα εν ενεργεία Περιφερειάρχες.

Όπως αναφέρει το CISD «παρά το ότι δεν έτρεφε αυταπάτες για μια μαζική συμμετοχή, ήλπιζε ωστόσο στην ανταπόκριση ενός ικανού αριθμού υποψηφίων, οι οποίοι θα αφιέρωναν τον στοιχειώδη απαιτούμενο χρόνο για να διατυπώσουν λακωνικά, αλλά ουσιαστικά και τεκμηριωμένα τις ήδη επεξεργασμένες προγραμματικές τους θέσεις για την Περιφέρεια την οποία ευελπιστούν να κυβερνήσουν».

«Αυτές τις τεκμηριωμένες θέσεις, που μέσα στον ορυμαγδό της προεκλογικής πραγματικότητας σπάνια αναδεικνύονται, καθώς προηγούνται οι πολιτικάντικες κορώνες και οι ευτελείς μικροκομματικές αντιπαραθέσεις, που θεωρείται ότι αρκούν για να διασπαθίσουν την ψήφο του Έλληνα Πολίτη.

Αυτού του Έλληνα Πολίτη που η ψήφος του αποτελεί απλά ένα αναγκαίο εργαλείο για την εξασφάλιση μιας θεσμικής θέσης, χωρίς να γνωρίζει πραγματικά, χωρίς να κρίνει σοβαρά, χωρίς να συμμετέχει ποτέ» προσθέτει το CISD.

«Τελικά, η ανταπόκριση στο κάλεσμα του CISD ήταν θεαματικά η ελάχιστη δυνατή και ακριβώς για το λόγο αυτό αποκτά μεγαλύτερη σημασία, αξία και βαρύτητα !

Οι Υποψήφιοι Περιφερειάρχες που τίμησαν τον Έλληνα Πολίτη – Ψηφοφόρο επέδειξαν το υψηλό συναίσθημα ευθύνης, από το οποίο εμφορούνται απέναντι στους Πολίτες της Περιφέρειάς τους, αλλά και βαθιά συναίσθηση της σημαντικότητας του θεσμού που καλούνται να υπηρετήσουν. Οι απαντήσεις τους καταδεικνύουν, αφενός γνώση των πραγματικών προκλήσεων της εποχής στα ζητήματα διακυβέρνησης, αφετέρου σοβαρή επεξεργασία εξειδικευμένων προγραμματικών θέσεων» καταλήγει η ανακοίνωση.

Το Παρατηρητήριο Πολιτών για την Αειφόρο Ανάπτυξη (CISD), όπως είχε δεσμευθεί εξ αρχής, δημοσιοποιεί και θέτει στην κρίση του Έλληνα Πολίτη τις απαντήσεις που έδωσαν οι ακόλουθοι Υποψήφιοι Περιφερειάρχες (αναλυτικά στο Παράρτημα που ακολουθεί).

Αττική: Ρένα Δούρου – Δύναμη Ζωής

Βόρειο Αιγαίο: Γιάννης Σπιλάνης – Συμβόλαιο Ζωής με το Αιγαίο

Κεντρική Μακεδονία: Νιόβη Παυλίδου – Πολίτες Μπροστά

—ΟΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΔΟΘΗΚΑΝ

Θέσεις Υποψήφιας Περιφερειάρχη Αττικής

Ρένας Δούρου (Δύναμη Ζωής)

01. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ01.01. Ποιές είναι οι τρεις αναπτυξιακές προτάσεις, που θα υποβάλετε κατά προτεραιότητα; (με δεδομένο ότι οι Περιφέρειες καλούνται να διαχειριστούν 5 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω των 13 ΠΕΠ)

1. Ο ολοκληρωμένος αναπτυξιακός σχεδιασμός της περιφέρειας, με τη δημιουργία Περιφερειακού Κέντρου Προγραμματισμού και του συντονισμού Χρηματοδοτικών Μέσων και Προγραμμάτων. Επίσης με συνέργειες χρηματοδοτικών μέσων και εργαλείων.
α. Τα διαρθρωτικά Ταμεία (ΣΕΣ 2014-2020, Αγροτικό Ταμείο, Ταμείο Αλιείας),
β. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία ευρωπαϊκών προγραμμάτων (HORIZON 2014-2020, SME Instrument, COSME, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Προγράμματα εδαφικής συνεργασίας)
γ. Με αναπτυξιακός νόμο και χρηματοδοτικά εργαλεία.
2. Ανακήρυξη της Περιφέρειας Αττικής σε Περιφέρεια “Κοινωνικής και τεχνολογικής καινοτομίας” με τρεις στρατηγικούς άξονες:
α. Έξυπνα δίκτυα ενέργειας και νερού (smart grids)
β. Ολοκληρωμένο σχέδιο για μικρομεσαίες με βάση την ενοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και των πολιτικών με αιχμή την τεχνολογική καινοτομία
γ. Επενδύσεις σε κοινωνικές προκλήσεις -ηλεκτρονική υγεία-εξάλειψη υγειονομικής φτώχειας-πρωτοβάθμια φροντίδα (σύμφωνο συνεργασίας με πανεπιστήμια, επιμελητήρια και ερευνητικά κέντρα):
· εκπαίδευση “δεύτερης ευκαιρίας”-ηλεκτρονική πλατφόρμα
· φυσική και οικονομική αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών με χρήση τεχνολογίας και καινοτομίας- “ΕΞΥΠΝΗ ΠΟΛΗ
· βιοκλιματικά κτίρια -ενισχύσεις για μετατροπή ενεργοβόρων κτιρίων σε βιοκλιματικά με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση
3. Συνεταιριστική τράπεζα της περιφέρειας έξυπνων υποδομών και ΤΠΕ (Τεχνολογίες Πληροφόρησης και Επικοινωνίας) (κεφάλαια: Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΣΕΣ 2014-2020,ΕΤΕΑΝ ΑΕ, μικρομεσαίες, παραγωγικοί συνεταιρισμοί, συνεταιρισμοί ανέργων, επιμελητήρια, πανεπιστήμια, δήμοι από την Αττική).
4. «Έξυπνες συγκοινωνίες»
· Αξιολόγηση υπάρχοντος δικτύου αστικών συγκοινωνιών
· Eπανασχεδιασμός ανάπτυξη έξυπνου δικτύου συγκοινωνιών της περιφέρειας με τηλεματική
· Προτεραιότητα σε πυκνοκατοικημένες και υποβαθμισμένες περιοχές και επέκταση σε όλους τους δήμους.

01.02. Ποιοί είναι οι τρεις άξονες προτεραιότητας, μέσα από τους οποίους θα ενθαρρύνετε την τοπική επιχειρηματικότητα για να αυτοχρηματοδοτήσει αναπτυξιακές προσπάθειες και θέσεις εργασίας;
1. Παρεμβάσεις με στόχο τον επανασχεδιασμό δραστηριοτήτων σε θεσμοθετημένους χώρους αναπτυξιακών δραστηριοτήτων.
2. ΒΙΠΕ – ΒΙΟΠΑ – Επιχειρηματικά πάρκα- Χονδρεμπόριο
3. Ανάπτυξη νέου αναπτυξιακού και στρατηγικού σχεδιασμού για όλους τους θεσμοθετημένους χώρους, συνεργασία με επιμελητήρια, ΤΕΕ, πανεπιστήμια, δήμους
· Πρόγραμμα μετεγκατάστασης επιχειρήσεων
· Xρηματοδότηση
· Eπιχειρησιακά σχέδια.

01.03. Ποια είναι τα τρία κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα, που θα αναδείξετε για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων;
1. Καταρχήν το ανθρώπινο δυναμικό- δηλαδή τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα (υψηλή συγκέντρωση)
2. Ο συγκοινωνιακός και επικοινωνιακός κόμβος (multimodal transport)
3. Η πολυδύναμη παραγωγική βάση (αγροτική, βιοτεχνική, ναυτιλιακή, τουριστική, κ.λπ.).

02. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02.01. Ποιες είναι οι τρεις κύριες δράσεις σας, με τις οποίες θα διασφαλίσετε την συμμετοχή του Πολίτη στη Λήψη Αποφάσεων και στον Έλεγχο των Πράξεων της Διοίκησης;
1. Η αναβάθμιση της λειτουργίας του Περιφερειακού συμβουλίου, με την έννοια ότι η συζήτηση ορισμένων θεμάτων μπορεί να γίνει σε επίπεδο Περιφερειακών Ενοτήτων, πριν φθάσουν στο ΠΣ, π.χ. γνωμοδοτήσεις για μελέτες Περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
2. Ο δημόσιος απολογισμός του έργου που επιτελέστηκε θεωρούμε ότι πρέπει να παρουσιάζεται ανά περιφερειακή ενότητα έτσι ώστε οι πολίτες να είναι γνώστες και συμμέτοχοι του έργου που παρήχθη τόσο σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας όσο και σε επίπεδο περιφερειακής Διοίκησης στις περιφερειακές ενότητες .
3. Πολύ σημαντικό για τη συμμετοχή του πολίτη είναι επίσης να εκφράζει τη γνώμη του για βασικά ζητήματα που αφορούν στην Αττική, π.χ. δημοψήφισμα για την επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της ΕΥΔΑΠ. Στο πλαίσιο της ενδυνάμωσης της περιφερειακής αντίληψης του πολίτη ζητάμε την αλλαγή του εκλογικού συστήματος με απλή αναλογική με βασικό στοιχείο να εκφράζονται οι πολίτες, και με σταυρό προτίμησης και για τις άλλες περιφερειακές ενότητες.

02.02. Ποιές είναι οι τρεις κύριες πολιτικές σας, με τις οποίες θα αναπτύξετε στενή συνεργασία και συμμετοχή των Δήμων στη διαμόρφωση της Περιφερειακής και Κοινωνικής Πολιτικής;
1. Σε συνεργασία με τους δήμους και για την ανάπτυξη κοινωνικής πολιτικής, η Περιφέρεια μπορεί να παρέμβει στο ζήτημα των αστέγων στα μητροπολιτικά κέντρα.
2. Eφαρμογή ειδικών κοινωνικών προγραμμάτων σε περιοχές που έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την ανεργία.
· Παρέμβαση για σίτιση των απόρων μαθητών σε συνεργασία με τους δήμους.
· Επίλυση του προβλήματος της μεταφοράς των μαθητών στα σχολεία, που μπορεί να αφορά π.χ. μουσικά σχολεία.
· Αντιμετώπιση και λύση του φλέγοντος προβλήματος της μεγάλης έλλειψης βρεφονηπιακών σταθμών.
3. Άμεση εκπόνηση επιστημονικής μελέτης σε συνεργασία με τους δήμους για ολοκληρωμένο αντιπλημμυρικό σχεδιασμό. Επίλυση του αποχετευτικού προβλήματος στην Αττική με έμφαση στο τεράστιο πρόβλημα της Ανατολικής Αττικής.

02.03. Ποιοί είναι οι τρεις βασικοί άξονες, στους οποίους θα θεμελιώσετε την Πολιτιστική διάσταση στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής σας;
Στόχος ο πολιτισμός, η καλλιτεχνική δημιουργία για όλους και η ανάδειξη της Αττικής σε κέντρο πολιτισμού. Αυτές οι δραστηριότητες, πέραν των άλλων, δημιουργούν απασχόληση. Και αυτό θα γίνει με:
α) ανάδειξη και αξιοποίηση ιστορικών και αρχαιολογικών χώρων,
β) αναβάθμιση και εμπλουτισμό των πολιτιστικών υποδομών,
γ) προστασία και ενίσχυση πολιτιστικών φορέων και
δ) υλοποίηση ειδικών πολιτιστικών προγραμμάτων.

03. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03.01. Ποιές είναι οι τρεις κύριες ενέργειες, με τις οποίες θα διασφαλίσετε την ένταξη της Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Αναπτυξιακές Προοπτικές;
1. Ρυθμιστικό σχέδιο Αττικής. Χωροταξικός και πολεοδομικός σχεδιασμός.
2. Την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Την προστασία των περιαστικών ορεινών όγκων, των υγροτόπων και των παράκτιων οικοσυστημάτων από αστικού τύπου χρήσεις.
3. Με την αντίθεση μας στις οικιστικές επεκτάσεις χωρίς σχέδιο, στη δόμηση έξω από σαφείς κανόνες και όρους, σε μοντέλα ενεργοβόρου ζήτησης και κατανάλωσης, σε ανεξέλεγκτες γεωτρήσεις και αλόγιστη σπατάλη νερού, σε καλύψεις ρεμάτων και ποταμών για δόμηση ή για οδικούς άξονες.

03.02. Ποιές είναι οι τρεις κύριες πρακτικές, με τις οποίες θα συμβάλετε στην επίτευξη των Ενεργειακών Στόχων για το 2020;
Οι στόχοι «20/20/20» της ΕΕ που αναφέρονται στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% ως προς το 1990, σε αντίστοιχη αύξηση στο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην τελική ενεργειακή κατανάλωση και στην αύξηση 20% στην ενεργειακή απόδοση είναι πλήρως αποδεκτές από την «Δύναμη Ζωής», που θα επιδιώξει την υλοποίηση του προσθέτοντας και τα εξής:
Με δεδομένη την ανισομερή επιβάρυνση του περιβάλλοντος από ορισμένα κράτη όπως οι ΗΠΑ, η Ρωσία, Κίνα θα έπρεπε αντί τέτοιων οριζόντιων ρυθμίσεων να επιβαρύνονται αναλογικά περισσότερο οι χώρες ρυπαντές του πλανήτη.
Πέραν όμως αυτού του προβληματισμού –και παρά το γεγονός ότι κατά παράδοξο τρόπο η άρχουσα τάξη συμβάλει ανορθολογικά στην επίτευξη αυτού του στόχου, έχοντας εκτινάξει την ύφεση σε πρωτοφανή επίπεδα– η «Δύναμη Ζωής» θα προσπαθήσει να προωθήσει τους στόχους αυτούς με μέτρα όπως:
· Η εξοικονόμηση ενέργειας με κίνητρα για παρεμβάσεις στα κτίρια.
· Η δραστική ανάπτυξη και χρήση των μαζικών μέσων μεταφοράς (π.χ. ΟΣΕ).
· Η σχεδιαζόμενη ανατροπή του σημερινού τρόπου λειτουργίας της οικονομίας (π.χ. με μείωση ωρών εργασίας και κατάργηση εργασίας της Κυριακές).

03.03. Ποιές είναι οι τρεις επιχειρησιακές κινήσεις, με τις οποίες θα προωθήσετε τη βέλτιστη αξιοποίηση των Αστικών Απορριμμάτων ως Πόρων, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και τις Οδηγίες της ΕΕ;
1. Να μπει τέλος στα σχέδια για τέσσερις μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων με ΣΔΙΤ.
2. Να γίνει ριζική αναθεώρηση του περιφερειακού σχεδιασμού, με συμμετοχή των πολιτών από το πρώτο βήμα.
3. Η τρίτη προτεραιότητα αφορά στο πρόγραμμα εξεύρεσης νέων χώρων.
4. Να στηριχθούν οι τοπικές δράσεις ανά δήμο, με σχέδια επαναχρησιμοποίησης και με διαλογή στην πηγή.

Θέσεις Υποψήφιου Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου
Γιάννη Σπιλάνη (Συμβόλαιο Ζωής με το Αιγαίο)

01. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

01.01. Ποιές είναι οι τρεις αναπτυξιακές προτάσεις, που θα υποβάλετε κατά προτεραιότητα; (με δεδομένο ότι οι Περιφέρειες καλούνται να διαχειριστούν 5 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω των 13 ΠΕΠ)
Οι άξονες πάνω στους οποίους βασίζεται το όραμα και ο σχεδιασμός της παράταξης μας ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ για τη βιώσιμη ανάπτυξη στη Περιφέρεια Β. Αιγαίου περιγράφονται από το τρίπτυχο: Ποιοτικά, Πράσινα και Ίσων Ευκαιριών Νησιά.
Πιο αναλυτικά:
· «Ποιοτικά νησιά» γιατί η αξιοποίηση των τοπικών πόρων για προϊόντα και υπηρεσίες ποιότητας είναι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί το υψηλό κόστος παραγωγής των νησιών και να επιτευχθεί η ανταγωνιστικότητα και η εξωστρέφεια των μικρής κλίμακας οικονομιών τους.
· «Πράσινα Νησιά» γιατί οι πόροι των νησιών είναι περιορισμένοι και πρέπει να υπάρξουν δράσεις για την αποτελεσματική τους χρήση (νερό, ενέργεια, γη) με επανάχρηση των πόρων και υιοθέτηση νέων τεχνολογιών προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες και στη κλίμακα των νησιών.
· «Νησιά Ισων Ευκαιριών» γιατί στους νησιώτες πρέπει το κράτος και η ΕΕ να δίνουν ίσες ευκαιρίες με τους κατοίκους των ηπειρωτικών περιοχών παρέχοντας υπηρεσίες δημόσιου συμφέροντος (μεταφορές, ενέργεια, υγεία, παιδείας, δια βίου εκπαίδευση, πολιτισμό) αναλόγου επιπέδου σε τιμές και ποιότητα.
Με βάση τα παραπάνω η εφαρμογή ειδικής νησιωτικής πολιτικής τόσο σε ότι αφορά τον αναπτυξιακό σχεδιασμό όσο και σε ότι αφορά στη διαφοροποίηση των κλαδικών πολιτικών ώστε να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού χώρου (μικρό μέγεθος, απομόνωση και περιφερειακότητα, πλούσιο αλλά εύθραυστο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον) είναι πρώτη προτεραιότητα.

01.02. Ποιοί είναι οι τρεις άξονες προτεραιότητας, μέσα από τους οποίους θα ενθαρρύνετε την τοπική επιχειρηματικότητα για να αυτοχρηματοδοτήσει αναπτυξιακές προσπάθειες και θέσεις εργασίας;
Η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί σε εξωστρεφείς δραστηριότητες που δεν μπορούν παρά να συνδέονται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου:
(α) αγροτική ανάπτυξη με αξιοποίηση της μοναδικής βιοποικιλότητας και των τοπικών ποικιλιών που μπορούν να δώσουν προϊόντα μοναδικά για να κατακτήσουν τη δική τους θέση στις ειδικές αγορές,
(β) Τουριστική Ανάπτυξη: Η ανάδειξη της ταυτότητας του κάθε νησιού με βάση το μύθο του, τα ιστορικά, φυσικά, πολιτιστικά, κοινωνικά, περιβαλλοντικά και παραγωγικά του χαρακτηριστικά μέσα στο παγκόσμια μοναδικό νησιωτικό σύμπλεγμα, πολύτιμο τμήμα της παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της προτεινόμενης στρατηγικής. Η διασύνδεση με την αγροτική παραγωγή αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της στρατηγικής.
(γ) Γαλάζια Ανάπτυξη: Η θάλασσα μπορεί να δώσει μια νέα αναπτυξιακή διέξοδο, ειδικά στα μικρά νησιά, εφόσον η εκμετάλλευση της γίνει με βάσει το ευρωπαϊκό πλαίσιο για ήπιες δραστηριότητες όπως πχ. θαλάσσια πάρκα και καταφύγια, θαλάσσιος τουρισμός, ιχθυοκαλλιέργειες, ήπια αλίευση κλπ και
(δ) εκπαίδευση και έρευνα: τα νησιά μπορούν να μετατραπούν σε κέντρα διεθνούς εκπαίδευσης και έρευνας αξιοποιώντας το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το μοναδικό brand name στον κόσμο για τη ποιότητα ζωής, το «Αιγαίο Αρχιπέλαγος»..

01.03. Ποια είναι τα τρία κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα, που θα αναδείξετε για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων;
Τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Περιφέρειας είναι το φυσικό, το πολιτιστικό και το παραγωγικό της κεφάλαιο που μπορούν να αποτελέσουν τη βάση για ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες με σήμα ποιότητας και ταυτότητα (brand name) το μοναδικό και αναγνωρίσιμο παγκόσμια το «Αιγαίο Αρχιπέλαγος». «Aegean Quality» είναι το σύνθημα που πρέπει να αγκαλιάσει όλες τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

02. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02.01. Ποιες είναι οι τρεις κύριες δράσεις σας, με τις οποίες θα διασφαλίσετε την συμμετοχή του Πολίτη στη Λήψη Αποφάσεων και στον Έλεγχο των Πράξεων της Διοίκησης;
Η ενεργοποίηση της Περιφερειακής Επιτροπής Διαβούλευσης που συνδέει τη Περιφέρεια με τους Δήμους, τους επαγγελματικούς φορείς και τους πολίτες αποτελεί το θεσμοθετημένο όργανο που πρέπει να συναποφασίζει για τις μεγάλες αναπτυξιακές επιλογές της Περιφέρειας. Με δεδομένο ότι οι αναπτυξιακοί άξονες που αναλύθηκαν προηγούμενα για να υλοποιηθούν προϋποθέτουν όχι απλά τη συναίνεση αλλά τη ενεργή συμμετοχή πολιτών και φορέων, θεωρούμε ότι η σωστή λειτουργία της θα βοηθήσει στην επίτευξη των στόχων μας. Παράλληλα οφείλουν να λειτουργήσουν θεματικές περιφερειακές επιτροπές για την αγροτική ανάπτυξη, τον τουρισμό, τη καινοτομία.
Ο έλεγχος των πράξεων της διοίκησης αφορά τόσο τη σκοπιμότητα τους, δηλαδή τις αποφάσεις και τους απολογισμούς των αιρετών οργάνων, όσο και τη νομιμότητα τους, που αφορά τη σωστή διοικητική υλοποίηση των αποφάσεων θα πρέπει να εξασφαλιστεί μέσα από τη διαφάνεια που δίνει η δημοσιοποίηση τους στο διαδίκτυο.

02.02. Ποιές είναι οι τρεις κύριες πολιτικές σας, με τις οποίες θα αναπτύξετε στενή συνεργασία και συμμετοχή των Δήμων στη διαμόρφωση της Περιφερειακής και Κοινωνικής Πολιτικής;
Η Περιφερειακή Επιτροπή Διαβούλευσης, αλλά και η διμερής συνεργασία με τις κατά νησί Δημοτικές Αρχές θα επιτρέψουν την από κοινού χάραξη της κοινωνικής πολιτικής, της οποίας την ευθύνη έχουν κυρίως οι Δήμοι λόγω εγγύτητας με τους πολίτες.
Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να γίνει και η εξειδίκευση ανά νησί της αναπτυξιακής πολιτικής.

02.03. Ποιοί είναι οι τρεις βασικοί άξονες, στους οποίους θα θεμελιώσετε την Πολιτιστική διάσταση στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής σας;
Η ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας κάθε τόπου που αφορά τόσο το πολιτιστικό κεφάλαιο όσο και τη σύγχρονη πολιτιστική παραγωγή αποτελεί σημαντικό παράγοντα για την ανάπτυξη αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων.
Η ενίσχυση υπερτοπικών θεσμών που θα βασίζονται σε σημαντικά χαρακτηριστικά και πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών θα αποτελέσει βασικό στόχο της περιφερειακής αρχής.

03. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03.01. Ποιές είναι οι τρεις κύριες ενέργειες, με τις οποίες θα διασφαλίσετε την ένταξη της Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Αναπτυξιακές Προοπτικές;
Εφαρμόζοντας την αρχή «Πράσινα Νησιά» ως έναν από τους 3 αναπτυξιακούς άξονες δίνουμε κεντρική θέση στα περιβαλλοντικά ζητήματα, ενώ η συνολική φιλοσοφία του σχεδιασμού μας είναι φανερό ότι στοχεύει στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η αποτελεσματική χρήση των πόρων αποτελεί τον κύριο άξονα δράσης με στόχο να αντιμετωπιστεί η στενότητα φυσικών πόρων που χαρακτηρίζει τα νησιά. Ταυτόχρονα σε ότι αφορά στη βιοποικιλότητα, χερσαία και θαλάσσια η σωστή και αποτελεσματική προστασία θεωρούμε ότι περνά μέσα από την αξιοποίηση της με τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Οι προστατευόμενες περιοχές θα αποτελέσουν τους πυρήνες της πολιτικής μας, ενώ η αξιοποίηση πχ των αρωματικών φυτών, των δασών κλπ θα δώσει ένα άλλο περιεχόμενο στη περιβαλλοντική διαχείριση.
Η σωστή διαχείριση και επανάχρηση των αποβλήτων πρέπει να αποτελέσει έναν κρίσιμο τομέα δεδομένης της αναγκαιότητας για μείωση της κλίμακας και του κόστους των έργων προστασίας περιβάλλοντος.
Η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής δεν αποτελεί απλά κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική, αλλά και αναγκαιότητα για τα νησιά που αποτελούν ίσως τον πιο εύθραυστο κρίκο της αλυσίδας με την έννοια ότι θα υποστούν με μεγαλύτερη ένταση τις επιπτώσεις. Επομένως θα πρέπει να υπάρξει εθνικό νησιωτικό και εξειδικευμένο περιφερειακό σχέδιο για την αντιμετώπιση αυτών των επιπτώσεων που επηρεάζουν ήδη και αναμένεται να επηρεάσουν πολύ περισσότερο την ποιότητα ζωής των κατοίκων αλλά και τις οικονομικές δραστηριότητες όπως η γεωργία, η αλιεία, ο τουρισμός.
Ένας τέταρτος σημαντικός τομέας δράσης αφορά τη προστασία των δημόσιων πόρων και χώρων από καταπάτηση και αυθαίρετη χρήση. Αυτό θα επιτευχθεί κύρια σε συνεργασία με τους δήμους που εκ του νόμου διαχειρίζονται αυτά τα θέματα αλλά και με το κεντρικό κράτος που θέτει το πλαίσιο.

03.02. Ποιές είναι οι τρεις κύριες πρακτικές, με τις οποίες θα συμβάλετε στην επίτευξη των Ενεργειακών Στόχων για το 2020;
Εξοικονόμηση ενέργειας με έμφαση στα κτίρια και τις μετακινήσεις, παραγωγή με ΑΠΕ που θα λαμβάνουν υπόψη τη κλίμακα των νησιών και τους περιορισμούς που θέτει η διατήρηση της βιοποικιλότητας και του τοπίου(λέμε όχι στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις ανεμογεννητριών) και η διασύνδεση με τα εθνικά και διευρωπαϊκά δίκτυα αποτελούν τις ιεραρχημένες προτεραιότητες.

03.03. Ποιές είναι οι τρεις επιχειρησιακές κινήσεις, με τις οποίες θα προωθήσετε τη βέλτιστη αξιοποίηση των Αστικών Απορριμμάτων ως Πόρων, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και τις Οδηγίες της ΕΕ;
Η μικρή κλίμακα των νησιών επιβάλει τη προσαρμογή των εθνικών και ευρωπαϊκών κανόνων στις νησιωτικές ιδιαιτερότητες και ειδικά των μικρών νησιών.
Αυτό δεν απαλλάσσει σε καμία περίπτωση τα νησιά από το να πάρουν τα κατάλληλα μέτρα ειδικά για ανακύκλωση ώστε όχι μόνο να αποφεύγεται η υποβάθμιση των νερών, της θάλασσας, του εδάφους αλλά και του τοπίου, ενώ μέσα από τη κομποστοποίηση θα μπορέσει να υπάρξει βελτίωση του εδάφους που είναι ιδιαίτερα φτωχό ενώ σε συνδυασμό με την εγκατάλειψη των καλλιεργειών υπάρχουν προβλήματα ή κίνδυνοι ερημοποίησης.

Συνοψίζοντας οφείλω να υπογραμμίσω ότι ο συνδυασμός ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΖΩΗΣ με το ΑΙΓΑΙΟ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον σχεδιασμό που εδράζεται πάνω και στους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης: την οικονομική αποτελεσματικότητα που θα δώσει εισοδήματα και απασχόληση μέσα από εξωστρεφείς δραστηριότητες, την κοινωνική δικαιοσύνη που θα συμβάλει στη διάχυση της ευημερίας στη κοινωνία και τη διατήρηση του περιβάλλοντος που συμβάλλει στην ποιότητα ζωής αλλά κυρίως στην υποστήριξη της επιβίωσης μας στα νησιά με χαμηλότερο κόστος αφού το περιβάλλον θα συνεχίσει να μας προσφέρει πόρους και υπηρεσίες.

 

Θέσεις Υποψήφιας Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
Νιόβης Παυλίδου (Συμβόλαιο Ζωής με το Αιγαίο)

01. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

01.01. Ποιές είναι οι τρεις αναπτυξιακές προτάσεις, που θα υποβάλετε κατά προτεραιότητα; (με δεδομένο ότι οι Περιφέρειες καλούνται να διαχειριστούν 5 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω των 13 ΠΕΠ)
Ι. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας.
ΙΙ. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, ιδιαίτερα με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού και της γεωργίας.
ΙΙΙ. Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των εμποδίων σε βασικές υποδομές.

01.02. Ποιοί είναι οι τρεις άξονες προτεραιότητας, μέσα από τους οποίους θα ενθαρρύνετε την τοπική επιχειρηματικότητα για να αυτοχρηματοδοτήσει αναπτυξιακές προσπάθειες και θέσεις εργασίας;
Ι. Απλοποίηση των αδειοδοτήσεων και ουσιαστικοποίηση των διαδικασιών ελέγχου.
ΙΙ. Προώθηση συνεργατικών σχημάτων για να καλυφθούν τα μειονεκτήματα του μικρού μεγέθους των επιχειρήσεων όσον αφορά καινοτομικές εφαρμογές, μεταφορές, προβολή και δίκτυα διάθεσης των προϊόντων.
ΙΙΙ. Υποστήριξη και παροχή απαραίτητων υποδομών για έναρξη καινοτόμων επιχειρήσεων (θερμοκοιτίδες, γραφειοκρατικές διαδικασίες, ευρεσιτεχνίες κλπ) και εταιρικά σχήματα χρηματοδότησης (συμπράξεις ιδιωτικού – δημοσίου, εγγυήσεις κλπ).

01.03. Ποια είναι τα τρία κύρια συγκριτικά πλεονεκτήματα, που θα αναδείξετε για την προσέλκυση αλλοδαπών επενδύσεων;
Ι. Τα δίκτυα μεταφορών (Λιμάνι, Εγνατία και κάθετες συνδέσεις, αεροδρόμιο).
ΙΙ. Τα εκπαιδευτικά – ερευνητικά ιδρύματα και το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού.
ΙΙΙ. Τουρισμός και ιδιαίτερα ο θεραπευτικός τουρισμός σε συνδυασμό με τις υπηρεσίες υγείας.

02. ΚΟΙΝΩΝΙΑ
02.01. Ποιες είναι οι τρεις κύριες δράσεις σας, με τις οποίες θα διασφαλίσετε την συμμετοχή του Πολίτη στη Λήψη Αποφάσεων και στον Έλεγχο των Πράξεων της Διοίκησης;
Ι. Διαφάνεια. Πρόσβαση του πολίτη στις αποφάσεις της διοίκησης.
ΙΙ. Αναβάθμιση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Δημόσια διαβούλευση, τοπικά δημοψηφίσματα.
ΙΙΙ. Λογοδοσία. Λειτουργία της Περιφέρειας με βάση στόχους, προϋπολογισμό και απολογισμό.

02.02. Ποιές είναι οι τρεις κύριες πολιτικές σας, με τις οποίες θα αναπτύξετε στενή συνεργασία και συμμετοχή των Δήμων στη διαμόρφωση της Περιφερειακής και Κοινωνικής Πολιτικής;
Ι. Διαδημοτική διαχείριση υπερτοπικών θεμάτων (κυκλοφορία, απορρίμματα κλπ).
ΙΙ. Δημιουργία κοινών συντονισμένων προγραμμάτων με στοχευμένες δράσεις για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες.
ΙΙΙ. Αξιοποίηση από κοινού με τους Δήμους κοινοτικών και άλλων πόρων για προγράμματα αντιμετώπισης της ανεργίας.

02.03. Ποιοί είναι οι τρεις βασικοί άξονες, στους οποίους θα θεμελιώσετε την Πολιτιστική διάσταση στο πλαίσιο της Κοινωνικής Πολιτικής σας;
Ι. Στήριξη της ερασιτεχνικής δημιουργίας.
ΙΙ. Προώθηση της πρόσβασης του μαθητικού πληθυσμού στα πολιτιστικά ιδρύματα και γεγονότα.
ΙΙΙ. Στήριξη των πολιτιστικών θεσμών της Περιφέρειας (όπως Φεστιβάλ κινηματογράφου, φεστιβάλ Ολύμπου κλπ τοπικές πρωτοβουλίες).

03. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
03.01. Ποιές είναι οι τρεις κύριες ενέργειες, με τις οποίες θα διασφαλίσετε την ένταξη της Προστασίας του Περιβάλλοντος στις Αναπτυξιακές Προοπτικές;
Ι. Χωρικός σχεδιασμός βασισμένος στις αρχές της βιωσιμότητας. Επικαιροποίηση των χωροταξικών σχεδίων στην κατεύθυνση της αειφορίας.
ΙΙ. Δημιουργία αξιόπιστης βάσης γεωγραφικών και θεσμικών δεδομένων στη διάθεση τεχνικών, επενδυτών και κάθε πολίτη. Διευκρίνιση του καθεστώτος που διέπει τις προστατευόμενες περιοχές. Κατάργηση των αλληλοεπικαλύψεων ρυθμίσεων που έγιναν στο παρελθόν ώστε να αποτραπούν συγχύσεις και σκόπιμες παρερμηνείες.
ΙΙΙ. Εμπλοκή των τοπικών κοινωνιών στην παρακολούθηση της ποιότητας του περιβάλλοντος, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων επενδύσεων και στις ελεγκτικές διαδικασίες.

03.02. Ποιές είναι οι τρεις κύριες πρακτικές, με τις οποίες θα συμβάλετε στην επίτευξη των Ενεργειακών Στόχων για το 2020;
Ι. Αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας και των αιολικών και γεωθερμικών πεδίων της περιφέρειας, για οικιακή και παραγωγική χρήση (θερμοκήπια κλπ).
ΙΙ. Πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτήρια.
ΙΙΙ. Προώθηση μη ενεργοβόρων μέσων μεταφοράς και υποστήριξη ήπιων μετακινήσεων. Μετρό, τραμ, θαλάσσια αστική συγκοινωνία, ποδήλατο, πεζή.

03.03. Ποιές είναι οι τρεις επιχειρησιακές κινήσεις, με τις οποίες θα προωθήσετε τη βέλτιστη αξιοποίηση των Αστικών Απορριμμάτων ως Πόρων, σύμφωνα με την Εθνική Νομοθεσία και τις Οδηγίες της ΕΕ;
Ι. Προώθηση προγραμμάτων διαχωρισμού στην πηγή (ενημέρωση πολιτών, υποδομές).
ΙΙ. Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων επεξεργασίας για παραγωγή χρήσιμων υποπροϊόντων σε συνδυασμό με παραγωγή ενέργειας για οικιακή ή βιομηχανική χρήση.
ΙΙΙ. Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ-ΚΜ ώστε να ανταποκρίνεται στον πραγματικό όγκο απορριμμάτων και να γίνει σύμφωνος με τις προδιαγραφές και τις προϋποθέσεις της εθνικής νομοθεσίας και τις ευρωπαϊκές οδηγίες.

Σχόλια