Οικιακά φωτοβολταϊκά: νομικές κινήσεις από τον "Ήλιο" – Οι άξονες της στρατηγικής

0
3

Την έναρξη νομικών ενεργειών εκ μέρους των ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών ειδικού προγράμματος (οικιακά και άλλων) κατά του “new deal” ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος «ΗΛΙΟΣ».

Στόχος των ενεργειών είναι η ανατροπή των μεταβολών που επέφερε ο νόμος 4254/2014 στη σύμβαση συμψηφισμού των οικιακών ή άλλων παραγωγών Φ/Β κτιριακών εγκαταστάσεων και η επαναφορά στο προηγούμενο τιμολογιακό καθεστώς.

Ο σύνδεσμος ανακοίνωσε την συνεργασία του με το δικηγορικό γραφείο «Παντελαίος-Σπυρόπουλος-Τριαντάφυλλος & Συνεργάτες».

Η στρατηγική που θα ακολουθηθεί θα κινηθεί γύρω  από τους παρακάτω άξονες:

Α.  Διατήρηση Υφισταμένων Όρων Σύμβασης: Οι παρακάτω ενέργειες θα γίνουν σε ομάδες από σαράντα (40) έως εξήντα (60) οικιακούς ή άλλους παραγωγούς Φ/Β κτιριακών εγκαταστάσεων του Ειδικού Προγράμματος. Συγκεκριμένα, θα γίνει αποστολή εξωδίκου και δήλωση μη αποδοχής των ρυθμίσεων του Ν. 4254/2014, ώστε να κατοχυρωθεί μελλοντικά κάθε σχετικό δικαίωμα. Επίσης, θα κατατεθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και θα ζητηθεί προσωρινή δικαστική προστασία  (εφαρμογή συμβατικού τιμολογίου) μέχρι την εκδίκαση της αγωγής. Τέλος θα γίνει τακτική αγωγή με στόχο την ανατροπή των μεταβολών του Ν. 4254/2014 στη σύμβαση συμψηφισμού του οικιακού ή άλλου παραγωγού φωτοβολταϊκών κτιριακών εγκαταστάσεων και επαναφορά στο προϊσχύσαν τιμολογιακό καθεστώς.

Β: Διαχείριση Τραπεζικού Δανεισμού: θα γίνουν μαζικές παρεμβάσεις προς τις Τράπεζες με κατάθεση αιτημάτων ρύθμισης – επαναδιαπραγμάτευσης των όρων της δανειακής σύμβασης, συλλογικών διαπραγματεύσεων με ανώτατα στελέχη και, αν χρειαστεί, μαζική αποστολή εξωδίκων και αγωγών/αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων για δικαστική ρύθμιση των δανείων.

Γ.  Αποζημιωτικές Ενέργειες (σε δεύτερο χρόνο και εφόσον χρειαστούν): η συγκεκριμένη αγωγή στρέφεται κατά του Δημοσίου και ζητά ως αποζημίωση τα ποσά που απώλεσε και θα απολέσει ο οικιακός ή άλλος παραγωγός Φ/Β κτιριακών εγκαταστάσεων σε πλήρες βάθος χρόνου ισχύος της σύμβασης, βάσει της αστικής του ευθύνης που εγκαθιδρύεται για παραβίαση των προβλέψεων του Συντάγματος (άρθρο 17 παρ. 2), του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης(άρθρα 16 και 17) και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (άρθρο 1, 1ο Πρόσθετο Πρωτόκολλο).

Δ.  Ακυρωτικές Ενέργειες που αφορούν στην παρακολούθηση και άσκηση ενεργειών ακύρωσης του Ν. 4254/2014.

—Οι ιδιαιτερότητες των οικιακών φωτοβολταϊκών

Ο Σύνδεσμος Ήλιος επισημαίνει τις ιδιαιτερότητες των οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων όπως το γεγονός ότι οι ιδιοκτήτες τους έχουν υπογράψει συμβάσεις συμψηφισμού παραγόμενης ενέργειας και όχι πώλησης με το Δημόσιο.

Επίσης, τονίζει τους περιορισμούς στην απόδοση σε σύγκριση με τα επίγεια συστήματα λόγω συγκεκριμένου προσανατολισμού.

Τέλος, επισημαίνει το γεγονός ότι τα φωτοβολταϊκά επωμίζονται τη μερίδα του λέοντος των ελλειμμάτων του ΛΑΓΗΕ τη στιγμή που μένουν στο “απυρόβλητο” φορείς που ευθύνονται για τη λήψη αποφάσεων (ΡΑΕ, ΔΕΔΔΗΕ, ΔΕΗ) και τεχνολογίες που επωφελήθηκαν (ΣΗΘΥΑ, ορυκτά καύσιμα, φυσικό αέριο).

econews

Σχόλια