Το ΥΠΕΚΑ "καίει" δασικές εκτάσεις και πενταπλασιάζει τα βοσκοτόπια

0
23

Στο ίδιο πνεύμα με το περίφημο νομοσχέδιο για τους αιγιαλούς κινείται η τροπολογία που προβλέπει την αύξηση των βοσκοτόπων της Ελλάδας κατά 40 εκατ. στρέμματα και η οποία είχε ενταχθεί στο επίσης περίφημο νομοσχέδιο για τις λαϊκές αγορές.

Σύμφωνα με την εν λόγω τροπολογία που συνυπογράφουν τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης στις βοσκήσιμες εκτάσεις εντάσσονται δασικές περιοχές με ποώδη, φρυγανική ή ξηλώδη βλάστηση, με θαμνώδη ή αραιά δενδρώδη μορφή ή ακόμη και μεικτή. Με την αλλαγή αυτή, οι αξιοποίησιμες βοσκήσιμες εκτάσεις από περίπου 11 εκατ. στρέμματα που είναι σήμερα, μπορεί να φτάσουν στα 55 εκατ. στρέμματα.

Στην πράξη με τη νέα ρύθμιση η βοσκή εντός των εκτάσεων που προστατεύονται από τη δασική νομοθεσία θα μπορεί να ασκείται ελεύθερα, στο βαθμό, που όπως αναφέρεται στη συγκεκριμένη διάταξη «δεν παρεμποδίζεται η φυσική εξέλιξη και ανάπτυξη». Το ποιος θα το ελέγχει αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα.

Την τροπολογία κατέθεσαν 14 βουλευτές της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, και με αυτήν αντικαθίσταται το άρθρο 103 του δασικού κώδικα που ρύθμιζε από το 1969 τη βοσκή εντός των δασών, των δασικών εκτάσεων και των δημόσιων εποικιστικών χορτολιβαδικών εκτάσεων.

Με τη νέα αυτή ρύθμιση εντάσσονται περισσότερες επιλέξιμες εκτάσεις στο πλαίσιο της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής από το 2015, προκειμένου να μη χαθούν πολύτιμες ενισχύσεις για τους κτηνοτρόφους.

—Μεγαλύτερη ενίσχυση για τους κτηνοτρόφους

Με την ισχύουσα ΚΑΠ, ο κτηνοτρόφος που ασκούσε ελεύθερη κτηνοτροφία εισέπραττε μια ειδική ενίσχυση, που σχετιζόταν με το ζωικό του κεφάλαιο. Από το 2015 και μετά τα δικαιώματα αυτά καταργούνται και οι ενισχύσεις θα δίνονται με βάση την έκταση των βοσκοτόπων.

Δηλαδή ανάλογα με τα στρέμματα της βοσκήσιμης έκτασης που χρησιμοποιεί ο κτηνοτρόφος και τα οποία δηλώνει στον ΟΣΔΕ, θα παίρνει και την ανάλογη επιδότηση. Το γεγονός αυτό αναμένεται να αυξήσει τις επιδοτήσεις προς τους κτηνοτρόφους, επομένως θα τους αποφέρει σημαντικά οφέλη.

Η συγκεκριμένη ρύθμιση είχε αρχικά συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο για τα δασικά οικοσυστήματα του ΥΠΕΚΑ το οποίο όμως θα καθυστερήσει αρκετά να κατατεθεί στη Βουλή. Γι” αυτό και αποφασίστηκε οι ρυθμίσεις για τα βοσκοτόπια να κατατεθούν ξεχωριστά ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες ως τις αρχές του 2015, οπότε και θα ισχύσει η νέα ΚΑΠ.

Σχόλια