Κλίμα: αμελητέα αποανάπτυξη με ΑΠΕ ή ριψοκίνδυνοι πειραματισμοί

0
16

Οι κυβερνήσεις πρέπει να δράσουν ταχύτερα ώστε ο ρυθμός της υπερθέρμανσης του πλανήτη να διατηρηθεί σε ελεγχόμενα επίπεδα, ενώ οι καθυστερήσεις μέχρι το 2030 ενδέχεται να τις αναγκάσουν να προσφύγουν σε τεχνολογίες απομάκρυνσης των ρύπων που δεν έχουν δοκιμαστεί ευρέως.

Τα παραπάνω αναφέρει έκθεση των Ηνωμένων Εθνών που παρουσιάστηκε στο Βερολίνο. Σύμφωνα με τα Ηνωμένα Έθνη -και σε αντίθεση με όσα υποστηρίζουν τα βιομηχανικά λόμπυ διεθνώς, αλλά και στη χώρα μας– η μετάβαση σε πηγές ενέργειες μηδενικών εκπομπών ρύπων, όπως τα φωτοβολταϊκά, τα αιολικά και η πυρηνική ενέργεια μεταφράζεται σε αμελητέα επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής δραστηριότητας κατά μόλις 0,06% ετησίως.

Συγκεκριμένα, η οικονομική ανάπτυξη, προσδιοριζόμενη ως η κατανάλωση αγαθών και υπηρεσιών, εκτιμάται ότι θα αυξάνεται κατά 1,6 έως 3,0 τοις εκατό το χρόνο κατά τον αιώνα που διανύουμε. Μια φιλόδοξη διεθνής προσπάθειας για το μετριασμό της παγκόσμιας θέρμανσης θα περιέκοπτε αυτή την αύξηση κατά 0,06%. Μάλιστα, η εκτίμηση αυτή δεν λαμβάνει υπόψη τα οικονομικά οφέλη που θα προκύψουν, όπως η μείωση του κόστους των δαπανών υγείας λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης.

“Η σωτηρία του πλανήτη δεν μας κοστίζει τίποτα” αναφέρει στο Reuters ο Ότμαρ Έντενχόφερ, γερμανός επιστήμονας που συμμετέχει στη Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος (Intergovernmental Panel on Climate Change – IPCC) των Ηνωμένων Εθνών.

Η έκθεση του IPCC θα αποτελέσει το βασικό επιστημονικό εργαλείο ενόψει της συνόδου του ΟΗΕ για το Κλίμα το 2015.  Το συγκεκριμένο κείμενο αποτελεί τον τρίτο και τελευταίο τόμος της επικαιροποιημένης έκθεσης της IPCC για το κλίμα και αφορά αποκλειστικά στις προσπάθειες μετριασμού της παγκόσμιας θέρμανσης. Ο πρώτος τόμος εστιαζόταν στα αίτια και τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, ενώ ο δεύτερος προειδοποιούσε για τις καταστροφικές επιπτώσεις ενός θερμότερου κόσμου.

“Δεν έχουν την πολυτέλεια του χρόνου” πρόσθεσε ο πρόεδρος της IPCC, Ραχέντρα Πατσάουρι και σημείωσε ότι “πρέπει να δράσουμε με ταχύτητα σε πρωτοφανές επίπεδο διεθνούς συνεργασίας”.

Οι παγκόσμιες κυβερνήσεις έχουν δεσμευτεί να διατηρήσουν την παγκόσμια θερμοκρασία στα επίπεδα των δύο βαθμών Κελσίου πάνω από την προβιομηχανική εποχή έτσι ώστε να αποφευχθεί ένα κύμα καυσώνων, πλημμυρών, ξηρασιών και ανόδου της στάθμης των ωκεανών σε ολόκληρο τον κόσμο.

Σύμφωνα με την IPCC, οι εκπομπές ρύπων από την καύση ορυκτών καυσίμων πρέπει να μειωθούν κατά 40-70% μέχρι το 2050 -σε σύγκριση με τα επίπεδα του 2010- και να εκμηδενιστούν ως το 2100 ώστε να επιτευχθεί ο κλιματικός στόχος.

—Εναλλακτικές αλλά αδοκίμαστες τεχνολογίες

Μία από τις ριψοκίνδυνες λύσεις που προτείνει η έκθεση είναι η καύση ξυλείας, ειδικών φυτών ή άλλης βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η δέσμευση των αερίων του θερμοκηπίου από τις εκπομπές της καύσης και η αποθήκευσή τους κάτω από το έδαφος.

Η μέθοδος αυτή θα μειώσει τις συγκεντρώσεις του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, αλλά απαιτεί τεράστιες εκτάσεις γης για την καλλιέργεια βιομάζας, εκτοπίζοντας τις καλλιέργειες τροφίμων και αυξάνοντας το κόστος τους σε έναν υποσιτιζόμενο κόσμο.

Μια απλούστερη μέθοδος είναι οι μαζικές αναδασώσεις ώστε τα δέντρα να αναλάβουν το έργο της απομάκρυνσης του διοξειδίου του άνθρακα από την ατμόσφαιρα.

Στην έκθεση δεν γίνεται μνεία σε μεθόδους “γεωμηχανικής” όπως η εγκατάσταση γιγάντιων κατόπτρων στο διάστημα που θα απομακρύνουν την ηλιακή ακτινοβολία από τη Γη.

Η IPCC αναφέρει ότι η χρήση των ΑΠΕ – διείσδυση 17% ως το 2010– πρέπει να τετραπλασιαστεί μέχρι το 2050 υποκαθιστώντας τα ορυκτά καύσιμα.

Οι επενδύσεις σε μονάδες ορυκτών καυσίμων για ηλεκτροπαραγωγή εκτιμάται ότι πρέπει να μειώνονται κατά 30 δισ. δολάρια το χρόνο έως το 2029, ενώ οι επενδύσεις σε τεχνολογίες χαμηλού άνθρακα θα πρέπει να αυξάνονται κατά 147 δισ. δολάρια ετησίως. Συγκριτικά, επισημαίνει το Reuters, οι ετήσιες επενδύσεις σε ενεργειακά συστήματα ανέρχονται σήμερα σε περίπου 1,2 τρισ. δολάρια.

Εναλλακτικά, μια οικονομία χαμηλών εκπομπών μπορεί να περιλαμβάνει τον άνθρακα, το φυσικό αέριο και τις πετρελαιογεννήτριες με την προϋπόθεση ότι θα εφαρμοστούν τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης του άνθρακα. Ωστόσο, και σε αυτή την περίπτωση πρόκειται για μια μέθοδο πειραματική και ακριβή.

econews

Σχόλια