Φωτοβολταϊκά: προτάσεις για πληρωμές σε παραγωγούς και πιστωτικά [Πίνακας]

1
14

Την εκτίμηση ότι το “κούρεμα” των εγγυημένων τιμών μαζί με την έκδοση των πιστωτικών τιμολογίων από την πλευρά των παραγωγών θα συμβάλλουν στην εξυγίανση του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, την εξάλειψη των ελλειμμάτων και στην αποκατάσταση του ρυθμού των πληρωμών προς τους παραγωγούς εξέφρασε ο ΣΠΕΦ.

Σύμφωνα με τον ΣΠΕΦ, με βάση τον υφιστάμενο ρυθμό πληρωμών (τώρα πληρώνεται ο Αύγουστος 2013) η αποπληρωμή των μηνών παραγωγής Σεπτεμβρίου και Οκτωβρίου 2013 θα πρέπει να έχει συντελεστεί μέχρι τις 7 Ιουνίου 2014.

Ο σύνδεσμος αναφέρει ότι τα κατατεθειμένα Πιστωτικά Τιμολόγια των παραγωγών θα πρέπει ταυτόχρονα να συμψηφιστούν με τα περαιτέρω οφειλόμενα προς αυτούς ποσά, διασφαλίζοντας ωστόσο δύο προϋποθέσεις: την τήρηση του σύμμετρου χαρακτήρα των πληρωμών προς τους παραγωγούς πανελλαδικά, σύμφωνα και με τον ν. 4001/2011 και τη διασφάλιση ότι παραγωγοί με μεγάλο ποσοστό παροχής έκπτωσης στο πιστωτικό δεν θα βιώσουν ανάσχεση της ροής πληρωμών.

Όσον αφορά στον ρυθμό των πληρωμών, ο ΣΠΕΦ προτείνει η πρώτη πληρωμή μετά τις 7 Ιουνίου να αποσβέσει πλήρως και το δυσμενέστερο σενάριο Πιστωτικού: δηλαδή παραγωγοί με διαγραφή χρέους μέσω Πιστωτικού 37,5% δεν θα πρέπει να πάψουν να έχουν ροή πληρωμών, αλλά να δουν και αυτοί κάποια χρήματα στους λογαριασμούς τους από την πρώτη κιόλας πληρωμή.

Χρονικά αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να καλυφθεί σε μία πληρωμή, περίοδος αποπληρωμής παραγωγής από Νοέμβριο ’13 έως και Μάρτιο ’14, αφού το μέγεθος του Πιστωτικού θα αποσβέσει γι’ αυτούς μέχρι και μέρος των οφειλών για παραγωγή Μαρτίου ’14.

Ταυτόχρονα, όπως αναφέρει ο ΣΠΕΦ οι υπόλοιποι παραγωγοί ΑΠΕ που έχουν μικρότερα ποσοστά έκπτωσης στα Πιστωτικά τους θα πρέπει να πληρωθούν επίσης συμμέτρως ως προς τους ανωτέρω, δηλαδή μέχρι και την παραγωγή Μαρτίου 14, ώστε να διατηρηθεί το σύμμετρο καθεστώς πληρωμών από τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ Πανελλαδικά.

Οι προτάσεις του ΣΠΕΦ απεικονίζονται στο διάγραμμα που ακολουθεί:

ΣΠΕΦ Πληρωμές Φωτοβολταϊκά

Σημειώνεται πως το new deal που ψηφίστηκε πρόσφατα από τη Βουλή παρέχει προθεσμία δύο μηνών στους παραγωγούς για την κατάθεση των πιστωτικών, που υπολογίζονται σε 15.000, αλλά και την κατάθεσή τους στο σύστημα.

1 ΣΧΟΛΙΟ

Comments are closed.