Ελληνικό: προϋπόθεση το καζίνο για τη Lamda Development

0
9

Νέες διευκρινίσεις σχετικά με τη σύμβαση μεταβίβασης του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της «Ελληνικό Α.Ε.» έδωσε ηLamda Development, κατόπιν σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Η εταιρεία επιβεβαιώνει σε ανακοίνωσή της πως η κύρωση της σύμβασης από την Βουλή, η έγκριση δια Προεδρικού Διατάγματος του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης με βάση την τεχνική προσφορά, η έκδοση των υπουργικών αποφάσεων και η διενέργεια ανεξάρτητου δημόσιου διαγωνισμού για τη χορήγηση άδειας καζίνο στο ακίνητο αποτελούν βασικές προϋποθέσεις και αιρέσεις για τη μεταβίβαση των μετοχών, η προθεσμία πλήρωσης των οποίων είναι δύο έτη από την υπογραφή της σύμβασης.

Σύμφωνα με τη σύμβαση, η ΕΕΣ θα αναλάβει να επενδύσει για την υλοποίηση του σχεδίου της το ποσό των 4,6 δισ. ευρώ τα πρώτα 15 έτη από τη μεταβίβαση των μετοχών, επιμεριζόμενα σε τρεις πενταετείς περιόδους.

Διαβάστε αναλυτικά για την επένδυση στο econews.

Σχόλια