Ηλιοθερμικά και υβριδικά στα νησιά: σε διαβούλευση οι συμβάσεις πώλησης ενέργειας

0
54

Σε δημόσια διαβούλευση θέτει η ΡΑΕ τα σχέδια για τις συμβάσεις πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς και ηλιοθερμικούς σταθμούς στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ).

Όπως σημειώνει η Αρχή στη σχετική της ανακοίνωση, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 12 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, ο Διαχειριστής των ΜΔΝ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) υπέβαλε στη ΡΑΕ:

1. Σχέδιο πρότυπης Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικό Σταθμό στα ΜΔΝ

2. Σχέδιο πρότυπης Σύμβασης Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από Ηλιοθερμικό Σταθμό στα ΜΔΝ

Η ΡΑΕ επισημαίνει ότι προκειμένου να διαμορφώσει τη γνώμη της επί των σχεδίων πρότυπων συμβάσεων την οποία, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, οφείλει να υποβάλει στον Υπουργό ΠΕΚΑ, θέτει, βάσει των διατάξεων του άρθρου 29 του νόμου 4001/2011, σε Δημόσια Διαβούλευση τα σχέδια των ως άνω πρότυπων συμβάσεων, όπως αυτά υπεβλήθησαν από τον αρμόδιο Διαχειριστή ΜΔΝ, και προσκαλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους έως και τη Δευτέρα 28 Απριλίου 2014, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: paHybCspMDN@rae.gr.

Επισημαίνεται ότι, μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών τους, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτηθεί τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των απόψεών του. Αν επιθυμεί τη δημοσίευση μέρους των απόψεών του, θα πρέπει να υποβάλει διακριτά (με διαφορετικά έγγραφα) τις απόψεις προς δημοσίευση και αυτές που υποβάλλονται εμπιστευτικά.

Σχόλια