«Φρουρός» του Κλίματος της Γης εκτοξεύτηκε στο διάστημα

0
13

Η εκτόξευση του «Φρουρού 1A» (Sentinel 1A), του πρώτου δορυφόρου που προορίζεται αποκλειστικά για το πρόγραμμα Copernicus έγινε στις 3 Απριλίου, από το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Κέντρο στη Γαλλική Γουιάνα. Η εκτόξευση είχε προγραμματιστεί για τις 23:02, ώρα Βρυξελλών.

Το πρόγραμμα Copernicus, που είναι το πρόγραμμα γεωσκόπησης της ΕΕ, θα εξασφαλίσει την τακτική παρατήρηση και παρακολούθηση των υποσυστημάτων της Γης, της ατμόσφαιρας, των ωκεανών και των ηπειρωτικών επιφανειών και θα παρέχει αξιόπιστες, επικυρωμένες και εγγυημένες πληροφορίες για την υποστήριξη ευρέος φάσματος εφαρμογών και αποφάσεων για το περιβάλλον και την ασφάλεια (MEMO/14/251). Η εκτόξευση αποτελεί σημαντικό ορόσημο για το πρόγραμμα Copernicus. Ειδικά στοιχεία γεωσκόπησης θα είναι διαθέσιμα για τις επιχειρησιακές υπηρεσίες αμέσως.

Το πρόγραμμα Copernicus θα υποστηρίζει το κρίσιμο έργο της παρακολούθησης του περιβάλλοντος και της ασφάλειάς μας, παρέχοντας δεδομένα γεωσκόπησης. Τα στοιχεία που θα παρέχει ο δορυφόρος αυτός θα επιτρέψουν την επίτευξη σημαντικής προόδου για τη βελτίωση της ασφάλειας στη θάλασσα, την παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής και την παροχή στήριξης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και κρίσεων.

Ο κ. Antonio Tajani, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα, δήλωσε: διάστημα αποτελεί προτεραιότητα για την Ένωση· ο προϋπολογισμός για τα δύο εμβληματικά ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα, το πρόγραμμα Copernicus και το πρόγραμμα Galileo, είναι εξασφαλισμένος για την επόμενη επταετία. Περίπου 12 δισ. ευρώ θα διατεθούν για επενδύσεις στον τομέα της διαστημικής τεχνολογίας. Είναι προτεραιότητά μου να εξασφαλίσω ότι ο προϋπολογισμός αυτός θα πολλαπλασιάσει τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι ευρωπαίοι πολίτες από τα διαστημικά προγράμματα.»

—«Φρουρός 1»

Ο «Φρουρός 1» είναι η πρώτη από τις έξι αποστολές που προβλέπονται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Copernicus. Η αποστολή του «Φρουρού 1» αποτελείται από έναν σχηματισμό δύο δορυφόρων πολικής τροχιάς, του «Φρουρού 1Α» και του «Φρουρού 1Β», που μοιράζονται το ίδιο τροχιακό επίπεδο, λειτουργούν ημέρα και νύχτα και στέλνουν εικόνες μέσω ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR).

Ο «Φρουρός 1Α» διαθέτει τέσσερις τρόπους απεικόνισης, με διαφορετικά επίπεδα ευκρίνειας (έως 10 m) και κάλυψης (έως και 250 km), και θα παρέχει αξιόπιστη και τακτική παρακολούθηση ζωνών ευρείας έκτασης. Είναι σχεδιασμένος κατά τρόπον ώστε να λειτουργεί σε εκ των προτέρων προγραμματισμένη κατάσταση λειτουργίας, παρέχοντας εικόνες υψηλής ευκρίνειας από τις χερσαίες ηπειρωτικές μάζες, τις παράκτιες ζώνες και τις θαλάσσιες διαδρομές όλης της Γης, καλύπτοντας όλους τους ωκεανούς. Αυτό εξασφαλίζει την αξιοπιστία των υπηρεσιών που χρειάζονται οι επιχειρησιακές υπηρεσίες, καθώς και την τήρηση συνεκτικού μακροπρόθεσμου αρχείου δεδομένων για εφαρμογές που βασίζονται σε μακροχρόνιες σειρές στοιχείων.

Οι υπηρεσίες του «Φρουρού 1Α» περιλαμβάνουν εφαρμογές όπως:

*Παρακολούθηση των θαλάσσιων ζωνών πάγου και του περιβάλλοντος της Αρκτικής Επιτήρηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων της παρακολούθησης πετρελαιοκηλίδων και του εντοπισμού πλοίων για την ασφάλεια στη θάλασσα.

*Παρακολούθηση των κινδύνων που προκύπτουν από μετακινήσεις εδαφών στην επιφάνεια της γης

*Χαρτογράφηση της ξηράς: δάση, ύδατα και έδαφος, βιώσιμη γεωργία

*Χαρτογράφηση για την υποστήριξη δραστηριοτήτων παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας σε καταστάσεις κρίσης

*Παρακολούθηση του κλίματος.

—Ο κανονισμός για το πρόγραμμα Copernicus

Ο κανονισμός για το πρόγραμμα Copernicus, για τον οποίο έχει ήδη επιτευχθεί πολιτική συμφωνία από το Συμβούλιο των Υπουργών και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, καθορίζει τους στόχους, τη διακυβέρνηση και τη χρηματοδότηση του προγράμματος Copernicus (περίπου 4,3 δισ. ευρώ) για την περίοδο 2014-2020.

—Το πρόγραμμα Copernicus ανοίγει ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις

Το πρόγραμμα Copernicus θα βοηθήσει επίσης τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες, δηλαδή υπηρεσίες για την παραγωγή και τη διάδοση περιβαλλοντικών δεδομένων, καθώς και για την υποστήριξη της ίδιας της διαστημικής βιομηχανίας. Εξάλλου, η παραγωγή επακριβών και αξιόπιστων δεδομένων γεωσκόπησης θα ωφελήσει έμμεσα πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας, όπως τους τομείς των μεταφορών, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, των ασφαλίσεων και της γεωργίας.

Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι το πρόγραμμα Copernicus θα μπορούσε να προσφέρει οικονομικό όφελος περίπου 30 δισ. ευρώ και να δημιουργήσει περίπου 50.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη έως το 2030. Επιπλέον, το ανοιχτό καθεστώς διάδοσης των δεδομένων και των πληροφοριών του προγράμματος Copernicus θα βοηθήσει τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τους ερευνητές και τους φορείς χάραξης πολιτικής να ενσωματώσουν την περιβαλλοντική διάσταση σε όλες τις δραστηριότητές τους και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων.

Ήδη σήμερα, οι διαστημικές δραστηριότητες διευκολύνουν την ανάπτυξη μιας αγοράς δορυφορικών προϊόντων και υπηρεσιών, παρέχοντας τις θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης που θα χρειαστεί η βιομηχανία μας για να ευδοκιμήσει τώρα και στο μέλλον.

Σχόλια