Ελληνικό: τι προβλέπεται για δόμηση, κατοικίες, καζίνο και επενδύσεις

0
63

Ουρανοξύστης, θεματικό πάρκο νερού με ενυδρείο, αθλητικές εγκαταστάσεις, κτίρια γραφείων και κυρίως ξενοδοχειακό συγκρότημα με καζίνο θα είναι ορισμένες από τις δέκα υποδομές υψηλών προδιαγραφών που θα αναγερθούν στο Ελληνικό όπως προβλέπουν τα σχέδια της Lamda Development.

—Η δόμηση

Σωρευτικά, το 42% της επιφάνειας των 700 στρεμμάτων που θα δομηθεί στο Ελληνικό θα καταλαμβάνεται από 5.000 κατοικίες διαφόρων κατηγοριών, με τιμές που θα ξεκινούν από τα 3.000 ευρώ/ τ.μ. έως τα 13.000 ευρώ/τ.μ. Σύμφωνα με τον εντεταλμένο σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, Ανδρέα Ταπραντζή, η συνολική δόμηση θα φτάσει τα 2.600.000 τ.μ. έναντι 3.000.000 τ.μ. επιτρεπόμενης δόμησης με βάση το σχετικό νόμο, ενώ η συνολική κάλυψη, φτάνει τα 700 στρέμματα έναντι 2.100 στρέμματα επιτρεπόμενης κάλυψης.

—Οι ρήτρες και το καζίνο

Υπολογίζεται ότι κατά την πρώτη επταετία από την έναρξη των κατασκευών το έργο θα είναι ζημιογόνο. Κατά την πρώτη διετία μόνο θα εκτελεστούν έργα αποκατάστασης του χώρου (μεταφορά εκατομμυρίων τόνων τσιμέντου από το πρώην αεροδρόμιο), τμήμα του Μητροπολιτικού Πάρκου, η κατασκευή των δημοσίων υποδομών, κ.ο.κ.

Για αυτό ακριβώς το λόγο η κοινοπραξία υπό τη Lamda Development θα καταβάλλει το 30% των κερδών στο ΤΑΙΠΕΔ, μόνο αφού παρέλθουν 7 χρόνια από την ημερομηνία μεταβίβασης και μόνο στην περίπτωση μετά την επίτευξη ενός Εσωτερικού Συντελεστή Απόδοσης σε ποσοστό 15%.

Όσον αφορά στο καζίνο, ο επενδυτής έχει τη δυνατότητα να αποχωρήσει από το έργο, εφόσον δεν πάρει την άδεια, που θα παραχωρηθεί σε ξεχωριστό διαγωνισμό από το Δημόσιο, σε περίπτωση που κρίνει ότι χωρίς αυτή την επένδυση ανατρέπονται τα επιχειρηματικά του σχέδια.

«Η μη παραχώρηση της άδειας καζίνο, είναι ένας από τους 5-6 όρους (αναβλητικές αιρέσεις) που μπορεί να επικαλεστεί το επενδυτικό σχήμα για να αποχωρήσει από το έργο, χωρίς να χάσει την εγγυητική επιστολή των 30 εκατ. ευρώ. Άλλοι όροι είναι η έγκριση του σχεδίου της Lamda από το ΣτΕ, να εγκριθούν 6 πολεοδομικές ζώνες, να κυρωθεί η σύμβαση από τη Βουλή, κ.ο.κ.», όπως ανέφερε χθες σε συνέντευξη Τύπου ο Ανδρέας Ταπραντζής.

—Εγγυητικές και πληρωμές

Κατά την υπογραφή της σύμβασης και αφού πρώτα δοθεί έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, το σχήμα θα καταθέσει εγγυητική επιστολή διάρκειας 2 ετών και ύψους 30 εκατ. ευρώ. Έπειτα από δύο χρόνια, που μπορεί να μειωθούν στο ένα εφόσον επιταχυνθούν οι αδειοδοτήσεις από το Δημόσιο, θα γίνει η μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικόν Α.Ε. στο επενδυτικό σχήμα. Τότε, οι επενδυτές θα πληρώσουν την πρώτη δόση, δηλαδή τα 300 εκατ. ευρώ από το συνολικό τίμημα των 915 εκατ. ευρώ, το οποίο θα καταβληθεί σταδιακά σε βάθος 10ετίας. Συγκεκριμένα, μετά δυόμισι χρόνια αργότερα (δηλαδή σε περίπου 5 χρόνια από σήμερα) θα αρχίσει η καταβολή τριών ισόποσων ετήσιων δόσεων των 45 εκατ. Ευρώτη και μιας των 40 εκατ. Ευρώ. Η τελευταία δόση του τιμήματος (ύψους 220.000.000 ευρώ) θα καταβληθεί εννέα χρόνια μετά τη μεταβίβαση των μετοχών της Ελληνικόν ΑΕ.

—Επενδύσεις

Ο επενδυτής αναλαμβάνει επίσης δέσμευση για υλοποίηση συνολικής επένδυσης ύψους 5,9 δισ. ευρώ (€4,8 δισ. πλέον ΦΠΑ) κατά τη διάρκεια των πρώτων 15 ετών της Σύμβασης, σε τρία «κύματα» διάρκειας πέντε ετών έκαστο. Η συνολική επένδυση θα ολοκληρωθεί σε 25 χρόνια, δηλαδή θα χρειαστούν άλλα δύο «κύματα» των πέντε ετών ώστε να περατωθούν τα έργα.

Ο επενδυτής έχει, όμως, τη δυνατότητα μεταφοράς ως και 50% της επενδυτικής υποχρέωσης ανά πενταετία και στη συνέχεια καταβολή προστίμου ίσου με το 30% της διαφοράς μεταξύ του ποσού που επενδύθηκε και του ποσού που μεταφέρθηκε στην επόμενη πενταετία. Στην περίπτωση που με τη λήξη της τρίτης πενταετίας, ο επενδυτής δεν έχει εκπληρώσει τουλάχιστον το ένα τρίτο της Επενδυτικής Υποχρέωσής του, επιστρέφονται οι μετοχές στο Δημόσιο.

Σχόλια