ΑΠΕ: αναποτελεσματικό new deal για παραγωγούς – Aύξηση ΕΤΜΕΑΡ για καταναλωτές

0
9

Δεν γλύτωσαν την αύξηση στο ΕΤΜΕΑΡ ((Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αερίων Ρύπων, πρώην «Τέλος ΑΠΕ») οι καταναλωτές παρά το «κούρεμα» στις εγγυημένες τιμές πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά και τις υπόλοιπες τεχνολογίες καθαρής ενέργειας.

Σύμφωνα με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), που δημοσιεύτηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και ισχύει αναδρομικά από την 1η Απριλίου 2014, το ΕΤΜΕΑΡ διαμορφώνεται μεσοσταθμικά στα 19,73 Ευρώ ανά MWh.

Η μεσοσταθμική αύξηση ανέρχεται σε σχεδόν 5 Ευρώ (ή 32%) ενώ η σημερινή τιμή του ΕΤΜΕΑΡ είναι 14,96 Ευρώ.

Ανάλογα με την κατηγορία της κατανάλωσης, οι νέες τιμές διαμορφώνονται ως εξής:
• Υψηλής Τάσης (ΥΤ): 2,23 ευρώ/MWh (από 1,79 €/MWh)
• ΜΤ με κατανάλωση > 13 GWh: 2,31 ευρώ/MWh
• Αγροτικής χρήσης MT: 10,83 ευρώ/MWh (από 6,97 €/MWh)
• MT με κατανάλωση <13GWh: 12,77 ευρώ/MWh
• Αγροτικής χρήσης ΧΤ: 11,39 ευρώ/MWh (από 7,33 €/MWh)
• Οικιακής χρήσης: 26,3 ευρώ/MWh (από 20,80 €/MWh)
• Λοιπές χρήσεις ΧΤ: 30,89 ευρώ/MWh (από 21,77 €/MWh)

—Ταμειακή θηλιά από τη ΔΕΗ

Παρά το γενναίο «κούρεμα» των εγγυημένων τιμών, ειδικά στα φωτοβολταϊκά, τα ταμειακά προβλήματα για τους παραγωγούς παραμένουν. Μόλις πρόσφατα ο ΛΑΓΗΕ εξόφλησε τα τιμολόγια Ιουνίου 2013 με αποτέλεσμα να τρέχουν ληξιπρόθεσμα τιμολόγια επτά-οκτώ μηνών.

Αιτία της έλλειψης ρευστότητας του λειτουργού είναι οι υποχρεώσεις της ΔΕΗ οι οποίες προκύπτουν λόγω των ανεξόφλητων λογαριασμών ρεύματος από τους καταναλωτές.

Ως πρώτη λύση είχε προκριθεί η παρακράτηση μέρους (80-100 εκατ. Ευρώ) των συνολικών οφειλών ύψους 180 εκατ. Ευρώ προς την Επιχείρηση από τους προϋπολογισμούς υπουργείων και δημοσίων φορέων. Δεύτερη λύση ήταν η εξασφάλιση δανείου 200 εκατ. Ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προς τη ΔΕΗ, ωστόσο καμμία από τις δύο δεν έχει δρομολογηθεί.

econews

Σχόλια