Τυροκομικά προϊόντα: Πηγή γεύσεων και… αποβλήτων

0
522

Μια σημαντική, καινοτόμος μέθοδος καθαρισμού αποβλήτων των τυροκομείων βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή τα τελευταία δύο χρόνια.

Ένα μικρό τυροκομείο, που επεξεργάζεται 10 τόνους γάλα την ημέρα, παράγει απόβλητα ισοδύναμα σε ρυπαντική ικανότητα με μια κωμόπολη 5.500 κατοίκων.

Τα απόβλητα των τυροκομείων είναι εξαιρετικά δύσκολα στη διαχείρισή τους. Το υγρό απόβλητο των τυροκομείων, τυρόγαλα, φτάνει στο 75%-80% του εισερχομένου γάλακτος που επεξεργάζεται μια τυροκομική μονάδα, χωρίς στην ποσότητα αυτή να συνυπολογίζονται τα νερά πλύσης. Έχει 100 φορές πιο υψηλό ρυπαντικό φορτίο από εκείνο των αστικών λυμάτων.

Τα τυροκομικά απόβλητα συνήθως καταλήγουν σε ποτάμια και ρέματα, ρυπαίνοντας βαριά το περιβάλλον, καθώς οι περισσότερες προσπάθειες που γίνονται για τη διαχείριση του προβλήματος δεν αποδίδουν. Οι κλασικές μονάδες βιολογικού καθαρισμού, που υπάρχουν σε αρκετά τυροκομεία, αδυνατούν να διαχειριστούν τόσο υψηλό ρυπαντικό φορτίο.

Όμως, το 2011 δημιουργήθηκε ένα νεό σύστημα διαχείρισης των τυροκομικών αποβλήτων στη μονάδα παραγωγής, που είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις πολύ υψηλές απαιτήσεις. Η ελληνική εταιρεία Βιοπροτύρ, με έδρα τη Λάρισα, παρουσίασε ένα σύστημα μηχανικής και χημικής επεξεργασίας υγρών τυροκομικών αποβλήτων, με την ονομασία ECOLact.

Με το εν λόγω σύστημα, όλα τα απόβλητα του τυροκομείου, όπως τυρόγαλο, πλυστικά υγρά, απόνερα, συλλέγονται και διοχετεύονται στην πρώτη δεξαμενή. Εκεί πραγματοποιείται το αρχικό μηχανικό φιλτράρισμα, όπου κατακρατούνται σωματίδια μεγαλύτερα των 0,5 mm. Έπειτα, τα λύματα οδηγούνται στη δεύτερη δεξαμενή, όπου με διοχέτευση κατάλληλων χημικών προκαλείται πήξη του μείγματος και διαχωρισμός λάσπης – στερεών. Τα στερεά συγκεντρώνονται στο κάτω μέρος της δεξαμενής. Στη συνέχεια απομακρύνεται η λυματολάσπη, ενώ στο επόμενο και τελικό στάδιο φιλτραρίσματος γίνεται περαιτέρω φυγοκεντρικός διαχωρισμός των υγρών αποβλήτων.

Τα τελευταία δύο χρόνια, η πρώτη μονάδα ECOLact μικρής δυναμικότητας (15.000 λίτρα) βρίσκεται σε πιλοτική εφαρμογή σε ένα τυροκομείο του Ρεθύμνου και οι άνθρωποι της εταιρείας ισχυρίζονται πως τα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά, ενώ πληρούνται όλες οι απαιτήσεις της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως προκύπτει από τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών.

econews

Σχόλια