Οικιακά φωτοβολταϊκά σε στέγες: τι προβλέπει η πρόταση για το net-metering

0
16

Την πρόταση για την υλοποίηση της -ήδη νομοθετημένης- αυτοπαραγωγής ενέργειας (net-metering) από φωτοβολταϊκά σε στέγες κατέθεσε στον υφυπουργό ΥΠΕΚΑ, Ασημάκη Παπαηγεωργίου, η αρμόδια επιτροπή που είχε συσταθεί για αυτό το σκοπό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress η επιτροπή προσανατολίζεται στις εξής αποφάσεις:

Καταρχάς, ο συμψηφισμός και η λογιστική εκκαθάριση ανάμεσα στην παραγόμενη και την καταναλισκόμενη ενέργεια θα γίνεται σε ετήσια βάση και όχι ανά κύκλο καταμέτρησης, κάτι που αποτελεί και πάγια θέση της αγοράς.

Κατά δεύτερον, το αίτημα των ιδιοκτητών φωτοβολταϊκών σε στέγες για συμψηφισμό ανάμεσα και σε φόρους και τέλη (π.χ. τέλη χρήσης δικτύου, συστήματος κ.λπ.), φαίνεται ότι θα ικανοποιηθεί τουλάχιστον εν μέρει.

Η υπουργική απόφαση για το net metering αναμένεται να ληφθεί μετά τη νομοθέτηση του new deal, ενώ στις παραπάνω προτάσεις περιλαμβάνονται τα οικιακά και όχι στα επαγγελματικά φωτοβολταϊκά σε στέγες.

Το Νοέμβριο ο ΣΕΦ είχε καταθέσει τις προτάσεις του για τον ενεργειακό συμψηφισμό (net-metering) οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

– Να δοθεί η δυνατότητα πίστωσης της ενέργειας που παράγει ένα σύστημα σε περισσότερους από ένα μετρητές κατανάλωσης (η τακτική αυτή είναι γνωστή ως “εικονικό net-metering”).

– Να δοθεί η δυνατότητα πίστωσης της ενέργειας σε ένα ή περισσότερους μετρητές κατανάλωσης που βρίσκονται σε διαφορετική θέση από το σύστημα. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα χρήσης του μέτρου σε καταναλωτές που δεν διαθέτουν τον κατάλληλο χώρο για την εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος.

– Να επιτρέπεται η εγκατάσταση συστημάτων με δικαίωμα χρήσης (π.χ. από μισθωτές με τη σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη). Ένα τέτοιο μέτρο θα ωφελήσει, μεταξύ άλλων και την προώθηση της Χρηματοδότησης από Τρίτους (ΧΑΤ), ένα χρηματοδοτικό εργαλείο ιδιαίτερα χρήσιμο σε περιπτώσεις εφαρμογών από φορείς του Δημοσίου είτε από συνεταιριστικά σχήματα.

– Να επιτρέπεται στο ίδιο κτίριο η συνύπαρξη συστημάτων από διαφορετικά Προγράμματα (“Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών σε Κτιριακές Εγκαταστάσεις” στο οποίο εργαλείο ενίσχυσης είναι  οι εγγυημένες ταρίφες [feed-in-tariff] και net-metering).

– O περιορισμός να αφορά ένα σύστημα ανά παροχή κατανάλωσης και όχι ανά κτίριο.

– Να επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών από τους έχοντες το δικαίωμα χρήσης.

– Οι πιστώσεις εκπομπών άνθρακα (carbon credits) ανήκουν θεωρητικά στον κύριο του συστήματος. Οι πιστώσεις αυτές θα μπορούσαν να μεταβιβαστούν στον Διαχειριστή ως αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες δικτύου που παρέχει, υποκαθιστώντας άλλες τυχόν χρεώσεις.

econews

Σχόλια