Φωτοβολταϊκά-ΣΠΕΦ: ποιες οι "χαριστικές ρυθμίσεις" σε οικιακά, αγροτικά

4
4

Για μεγάλη έλλειψη γνώσης στοιχειωδών οικονομικών παραμέτρων που άπτονται των πληρωμών των παραγωγών και μάλιστα από μεγάλη μερίδα κόσμου κάνει λόγο ο Σύνδεσμος Παραγωγής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης αναφορικά με το ν/σ ΥΠΕΚΑ περί της εξυγίανσης του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, που ολοκληρώθηκε στις 13 Μαρτίου.

Αναλυτικά, ανά κατηγορία φωτοβολταϊκών ο ΣΠΕΦ αναφέρει:

—Οικιακά Φ/Β

Ξεκινώντας από τα οικιακά Φ/Β πολλοί δεν έχουν ακόμη αντιληφθεί ή τουλάχιστον στα σχόλια τους έτσι υποδύονται, ότι το πρόγραμμα δεν αφορά σε καμία περίπτωση συμψηφισμό ενέργειας (καταναλισκόμενης με παραγόμενη), αλλά παντελώς ανεξάρτητη ηλεκτροπαραγωγή επί στέγης σπιτιού. Με απλούστερα λόγια το οικιακό Φ/Β σύστημα εγχέει και πουλάει ολόκληρη την παραγόμενη ενέργεια του στο δίκτυο προς την εγγυημένη επιδοτούμενη τιμή ανά kWh (Feed in Tariff ή FIT) που του έχει προσφερθεί. Η κατανάλωση ενέργειας που υπάρχει (αν υπάρχει) στην οικία, γίνεται ανεξάρτητα από το δίκτυο στην πολλαπλά χαμηλότερη τιμή όπως κάθε φορά αυτή διαμορφώνεται και ισχύει πανελλαδικά για όλους τους καταναλωτές. Ο συμψηφισμός λοιπόν αφορά μόνο στα χρήματα που πρέπει να πληρώσει ο κάτοχος για την κατανάλωση της οικίας του (στο κανονικό τιμολόγιο) ως προς αυτά που έχει λαμβάνειν ως παραγωγός για την εξολοκλήρου πωληθείσα παραγόμενη ενέργεια στην επιδοτούμενη τιμή FIT. Συνεπώς δεν πρόκειται για πώληση του περισσεύματος της παραγόμενης μείον καταναλισκόμενης ενέργειας στη επιδοτούμενη τιμή όπως παραπλανητικά προβάλλεται. Έτσι η επιβάρυνση του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ από τα οικιακά Φ/Β είναι ταυτόσημη με των επαγγελματικών, αφορά ολόκληρη την παραγωγή τους και ανέρχεται στα 250 εκατ. ευρώ ετησίως.

Τα οικιακά Φ/Β επιπλέον και παρότι πρόκειται για εισόδημα 250 εκατ. ευρώ ετησίως όπως προαναφέρθηκε, απαλλάσσονται μέχρι σήμερα από κάθε φορολογία (λογιζόμενων αποσβέσεων 10%, τόκων δανεισμού στο 50% του κόστους εγκατάστασης και λειτουργικών τους εξόδων ενδεικτικά αποφεύγουν φόρο εισοδήματος ~30 εκατ. ευρώ το χρόνο), Εισφορά (για 30% μεσοσταθμικά σύμφωνα με τον ν. 4093 γλυτώσουν 75 εκατ. ευρώ ετησίως) ή άλλη υποχρέωση (π.χ. ύπαρξη φορολογικής ενημερότητας, λοιπά χαράτσια). Προβάλλεται ως δικαιολογία από μερίδα σχολιαστών (προφανώς κατόχων) πως έχουν καταβάλλει για την εγκατάσταση τους ΦΠΑ που δεν μπορούν να ανακτήσουν, αφού δεν τηρούν λογιστικά βιβλία, οπότε με την αντιπαροχή τους αυτή δήθεν καλύπτουν κάθε άλλη επιβάρυνση που αντικειμενικά τους αναλογεί. Ο καταβληθείς ΦΠΑ για την αγορά και εγκατάσταση του οικιακού Φ/Β συστήματος ωστόσο ως προς την 25ετή επιδοτούμενη οικονομική απόδοση που του προσφέρεται, δεν υπερβαίνει ούτε το 5% του απολαμβανόμενου εισοδήματος αυτού. Σε αντίθεση τα επαγγελματικά Φ/Β ετησίως επιβαρύνονται κανονικά με φορολογία ~30%, Τέλη, χαράτσια και Εισφορές έχοντας μάλιστα σκανδαλωδώς την υποχρέωση να καταβάλλουν στις Εφορίες ΦΠΑ 7 – 8 μηνών για τα τιμολόγια που εξέδωσαν αλλά δεν εισέπραξαν λόγω των ελλειμμάτων του ενιαίου ταμείου ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ.

Ως προς τον προβαλλόμενο «κοινωνικό» τους χαρακτήρα τέλος, λόγω της μορφής του προγράμματος για χρήση στέγης ή ταράτσας από ένα και μόνο σύστημα, των τετραγωνικών που αυτό απαιτεί (περίπου 100 τ.μ.), αλλά και του κόστους του, είναι μάλλον προφανές πως οι εγκαταστάσεις οικιακών Φ/Β που έγιναν, αφορούσαν ως επί τω πλείστον τους έχοντες και κατέχοντες αποκλειστική στέγη ή/και τα χρήματα και όχι τους οικονομικά ή κοινωνικά ευπαθείς όπως κατά κόρον προβάλλεται και οι οποίο διαμένουν σε απλά διαμερίσματα.

Στην βάση των ανωτέρω και με δεδομένο ότι το ταμείο αποπληρωμής των ΑΠΕ είναι ένα, κοινό και μοναδικό, δεν χωρούν εξαιρέσεις και χαριστικές ρυθμίσεις που θα κληθούν τα πολύπαθα, βαριά φορολογημένα και απλήρωτα για μήνες επαγγελματικά Φ/Β να καλύψουν. Δέον να σημειωθεί εδώ πως τα οικιακά Φ/Β έχουν προκλητικά εξαιρεθεί 1,5 χρόνο τώρα από την οριζόντια Εισφορά του ν. 4093 για την οποία τα επαγγελματικά πληρώνουν μάλιστα και φόρο εισοδήματος επί αυτής, δηλαδή για χρήματα που τους παρακρατήθηκαν. Η επιβάρυνση των επαγγελματικών από την ισότιμη απουσία των οικιακών ανέρχεται σε 5 ποσοστιαίες μονάδες. Δηλαδή αν τα οικιακά συμμετείχαν στην Εισφορά του ν. 4093 αυτή θα ήταν 5 μονάδες χαμηλότερη για τα επαγγελματικά. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και τώρα με τις επιβαλλόμενες στο ν/σ περικοπές ταριφών αλλά και με την άπαξ διαγραφή χρέους 35% στην οποία πρέπει να συμμετέχουν όλοι (οικιακοί και επαγγελματίες) παραμετροποιημένα, στην βάση και των αδικιών που έχουν συντελεστεί λόγω οριζοντιότητας της υπό κατάργηση Εισφοράς.

—Αγροτικά Φ/Β

Οι ανακρίβειες δυστυχώς –βασιζόμενες και στις ασάφειες και τις χαριστικές ρυθμίσεις του ν/σ- επεκτείνονται και στα αγροτικά Φ/Β ή για να είμαστε πιο ακριβείς διασταλτικά στους αγρότες ιδιοκτήτες τους. Το άρθρο 1 του ν/σ παράλογα επιδοτεί με αύξηση 10% τις ταρίφες των αγροτών γενικώς και αορίστως που εμπλέκονται στα Φ/Β. Έτσι αν κάποιος αγρότης πέρα από αγροτικό Φ/Β έχει και απλό επαγγελματικό πάρκο (όπως πολλαπλά αυτό συμβαίνει), θα λάβει την παράλογη προσαύξηση σε όλα του τα πάρκα!. Πρόκειται για ξεκάθαρη διακριτή μεταχείριση σε βάρος των υπολοίπων παραγωγών χωρίς καμία απολύτως μάλιστα λογική ή άλλη τεκμηρίωση. Όπως αναφέραμε και στη βασική μας εισήγηση στην διαβούλευση, αν η Πολιτεία επιθυμεί να επιδοτήσει τους αγρότες, αυτό θα πρέπει να άπτεται και να συμβαίνει αποκλειστικά στις αγροτικές δραστηριότητες και όχι σε κάθε άλλη ενασχόληση που αυτοί πράττουν. Στην βάση της ισότητας και ισονομίας των πολιτών η δραστηριότητα είναι που κάνει κάθε φορά την διαφορά (για το αν και πόσο επιδοτείται) και όχι το έτερο επάγγελμα του πολίτη.

—Φωτοβολταϊκά στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (ΜΔΝ)

Με λύπη επίσης διαπιστώνουμε επιλεκτικά και ανακριβή σχόλια στην διαβούλευση για τα δήθεν αδικημένα Φ/Β πάρκα στο ΜΔΝ λόγω αυξημένου κόστους εγκατάστασης και λειτουργικών, αποκρύπτοντας όμως την υψηλότερη ταρίφα που παραδοσιακά αυτά απολαμβάνουν, αλλά και προβλέπει το υπό διαβούλευση ν/σ έναντι του ηπειρωτικού συστήματος και βεβαίως την κατά τουλάχιστον 15% υψηλότερη ηλιοφάνεια που εκμεταλλεύονται. Σε ότι μας αφορά και για να είμαστε ακριβείς στις αναλύσεις μας για το Project IRR τους υπολογίσαμε +10% στο κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας τους ως προς του ηπειρωτικού συστήματος με ηλιοφάνεια 1.700 kWh/kWp, οπότε και τα αποτυπώσαμε ως χωριστή κατηγορία ταριφών. Πέραν αυτών δεν δικαιολογείται εκτιμούμε τίποτε το αποσπασματικό. Άλλωστε πολλά από αυτά τα πάρκα βρίσκονται στην Κρήτη και ανήκουν σε ντόπιους κατοίκους οπότε ουσιαστικά δεν υφίστανται καν πρόσθετα λειτουργικά έξοδα λόγω απόστασης. Αντίθετα υπάρχουν πολλοί παραγωγοί στο ηπειρωτικό σύστημα που το Φ/Β τους απέχει 300 και πλέον χιλιόμετρα από την εστία τους και που λειτουργεί με πολύ χαμηλότερες ηλιοφάνειες και ταρίφες.

Απαντώντας μάλιστα σε σχόλιο νεοσύστατης ομάδας δράσης Φ/Β παραγωγών για το ΜΔΝ σε ενεργειακή ιστοσελίδα σχετικά με προηγούμενο άρθρο του ΣΠΕΦ  για τα ΥΚΩ, ο σύνδεσμος αναφέρει:

Σύμφωνα με το δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ η μεσοσταθμική αποζημίωση FIT των Φ/Β στο ΜΔΝ είναι 468 ευρώ/MWh. Η τιμή αυτή συγκρίνεται με το μεσοσταθμικό μεταβλητό κόστος των θερμικών μονάδων εκεί (ΜΜΚμδν) των 192 ευρώ/MWh και τη διαφορά των 276 ευρώ/MWh καλύπτει καταρχάς το ΕΤΜΕΑΡ που πανελλαδικά πληρώνουν οι καταναλωτές. Επιπλέον όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο άρθρο μας την διαφορά (130 ευρώ/MWh) του ΜΜΚμδν των 192 ευρώ/MWh από την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) των 62 ευρώ/MWh που αφορά το διασυνδεδεμένο σύστημα την επιδοτούν μέσω των ΥΚΩ οι καταναλωτές της ηπειρωτικής χώρας, οπότε και δεν προκύπτει καμία αυτοτέλεια πόρων στο ΜΔΝ ως προς την πληρωμή των Φ/Β, αφού ορθά το αντιστοιχούν για την παραγωγή τους ΜΜΚμδν αποτελεί εκ του ν. 4001 πόρο του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ. Εκ των ανωτέρω δεν προκύπτει πουθενά εξοικονόμηση για τον λογαριασμό ΑΠΕ από την λειτουργία των Φ/Β στο ΜΔΝ, εκτός και αν οι εκπρόσωποι της «ομάδας δράσης» τα συγχέουν με άλλες τεχνολογίες ΑΠΕ που αποζημιώνονται με FIT μικρότερο του ΜΜΚμδν, οπότε και προκύπτει εξοικονόμηση από τα ΥΚΩ η οποία και πρέπει να επιστρέψει στο ηπειρωτικό απ’ όπου αυτά πληρώνονται. Να τους υπενθυμίσουμε τέλος πως τα Φ/Β στο ΜΔΝ απορροφούν το 60% των πόρων για την εξυπηρέτηση των πληρωμών ΑΠΕ εκεί.

Αναφορικά με τα όσα παρελκυστικά περί διχασμού μας προσάπτονται, τα επιστρέφουμε στο ακέραιο στους αιτούντες τα παράλογα «ρουσφέτια» και μάλιστα σε οικονομικό βάρος των πολλών που θα τα πληρώσουν.

—Βιώσιμος Ενεργειακός σχεδιασμός

Επανειλημμένα έχουμε υποστηρίξει πως η χώρα, μετά και την αποτυχία που δραματικά βιώνει στα ενεργειακά της και εξ’ αυτής ορμώμενη επεμβαίνει μονομερώς στις συμβάσεις με το παρόν ν/σ, πρέπει στο εξής να βαδίσει στα πλαίσια ενός στιβαρού και βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού. Δυστυχώς τέτοιον ακόμη δεν είδαμε, την στιγμή μάλιστα που στο ν/σ πέραν της βιαστικής άρσης αναστολής στα Φ/Β συνεχίζουν σε ποικίλες άλλες τεχνολογίες να προσφέρονται ταρίφες σημαντικά υψηλότερες του συμβατικού κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας επιβαρύνοντας έτσι τον Ειδικό Λογαριασμό. Σε κάθε περίπτωση την «οικονομική θερμοκοιτίδα» που παρέχεται στις μη ώριμες κοστολογικά τεχνολογίες πρέπει καταρχάς να την αντέχει ο λογαριασμός και κατά δεύτερον απαιτούνται ασφαλιστικές δικλείδες και γρήγορα αντανακλαστικά ώστε να αποφευχθούν υπερθερμάνσεις. Είναι επίσης προφανές πως τα όποια οικονομικά «ατυχήματα» συμβούν ή αφεθούν να συμβούν στο εξής όσον αφορά την ευστάθεια του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, οι συνέπειες πρέπει να αφορούν τους από εδώ και πέρα νέους συμμετέχοντες αποκλειστικά.

Εν κατακλείδι ο ΣΠΕΦ καλεί το πολιτικό σύστημα και τους βουλευτές να μην «γονατίζουν» στις παράλογες και χωρίς καμία τεκμηρίωση απαιτήσεις αποσπασματικής διαφοροποίησης ετερόκλητων ομάδων και μειοψηφιών σε βάρος των πολλών που πλήττονται. Αν έφθασε ο κλάδος των Φ/Β στην παρούσα τραγική κατάσταση είναι ακριβώς επειδή τα «χατίρια» αποτέλεσαν στο παρελθόν τον κορμό της πολιτικής και μάλιστα με την παρότρυνση των περισσότερων απ’ όσους σήμερα διαμαρτύρονται».

4 Σχόλια

 1. Ειστε τραγικοι εσεις οι διοικουντες του ΣΠΕΦ.
  Σας λυπαμε πραγματικα και αν ημουν μελος σας θα απαιτουσα την αμεση παραιτηση σας.
  Δλδ τι μας λετε;
  Εχουν σπιτι αρα και λεφτα; ΠΟΛΛΟΙ ΩΡΑΙΟΙ ΕΙΣΤΕ!
  Εσεις κανετε τα κομπρεμι την τροικα;
  Στεναχωριεμαι για την καταντια σας, σαν συνχρονοι εφιαλτες διερειται τον κοσμο και ελπιζετε οτι βαζοντας πολλους στο καυτο τσουκαλι θα τη γλιτωσετε εσεις και τα υπερκερδη σας!
  4% αποδοση στην 20ετια προτεινω για εσας τους μεγαλοπαραγωγους (το ενοικιο δλδ του χωρου).
  Για να γινω δλδ πιο γυγκεκριμενος επιπλεον χαρατσι για ολους (κανενα ελεος για οσους το κανανε με δανειο). Τα δανεια ως γνωστον τα πηραν απο τραπεζες και τις τραπεζες σημερα τις χρηματοδοτει ο λαος.
  Και εννοειται αναδρομικη ισχυ απο το 2008.
  Γιατι με το πες πες ολο και κατι μενει; Εστι δεν ειναι παιδια της Μερκελ και του Γκεμπελς;

 2. ΔΕΝ ΝΤΡΕΠΕΣΑΙ ΛΕΩ ΕΓΩ ΠΟΥ ΜΑΣ ΛΕΣ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΧΟΝΤΕΣ ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΜΕ Φ/Β ΣΕ ΣΤΕΓΗ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΜΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΣΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΛΟΓΩ ΔΑΝΕΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. ΟΠΟΤΕ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ..

 3. ΝΑ ΔΩΣΕΙΣ ΠΙΣΩ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΚΑΠΟΙΑ ΕΚΑΤΟΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΝΑ ΒΑΖΕΙΣ ΣΤΟ ΣΤΟΜΑ ΣΟΥ ΤΑ ΟΙΚΙΑΚΑ. ΘΑ ΤΑ ΠΟΥΜΕ ΚΑΙ ΜΕ ΕΣΕΝΑ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ ΠΩΣ ΠΟΥ ΚΑΙ ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΠΡΙΝ ΤΟ 2009 ΜΕ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΑΣ.

 4. Αν ο Σπεφ υποστηρίζει την μονομερή καταγγελία συμβάσεων για τα μικρά οικιακά και το κούρεμα των αποδόσεων τους ,πως είναι τόσο βέβαιο ότι δεν συντομεύει το δρόμο για την δική του μονομερή καταγγελία εννοώ βαθύτερο κούρεμα.των μεγάλων.
  Η καταστροφή για τον καθένα είναι ανάλογη με το μέγεθος του.

Comments are closed.