Η ΕΤΕπ βελτιώνει το ελληνικό ηλεκτρικό δίκτυο με €235 εκατ. προς τη ΔΕΗ

0
4

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) ανακοίνωσε ότι συμβάλλει στη βελτίωση του ελληνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με ένα δάνειο ύψους 235 εκατ. ευρώ προς τη ΔΕΗ.

Το χρηματοδοτούμενο πολύπλευρο επενδυτικό πρόγραμμα καλύπτει την περίοδο 2013-15 και έχει ως στόχο τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και την επέκτασή του που θα δώσει τη δυνατότητα για περίπου 186.000 νέες συνδέσεις στην ηπειρωτική και νησιωτική Ελλάδα.

Σύμφωνα με την ΕΤΕπ, το επενδυτικό πρόγραμμα θα δημιουργήσει οφέλη τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τους προμηθευτές ηλεκτρισμού, γιατί θα βελτιώσει την υποδομή διανομής και θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότερη κάλυψη της ζήτησης από την προσφορά.

Ο ενεργειακός τομέας ανήκει στους τομείς προτεραιότητας της δραστηριότητας της ΕΤΕπ στην Ελλάδα και έχει χρηματοδοτηθεί από την Τράπεζα με δάνεια συνολικού ύψους 4,6 δισ. ευρώ αφότου η χώρα προσχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το μεγαλύτερο μέρος των δανείων αυτών αφορούσε τη ΔΕΗ.

Φορέας υλοποίησης του προγράμματος είναι η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. (Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), κατά 100% θυγατρική εταιρεία της ΔΕΗ που ιδρύθηκε το 2012.

Σχόλια