Δωρεάν ενέργεια από ανακύκλωση θερμότητας

0
6

Οι ΗΠΑ “πετούν” περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής ενέργειας που παράγουν ως θερμότητα, φυσικό αέριο, βιομάζα και μεθάνιο.

Η αξιοποίηση αυτών των απόβλητων θα μπορούσε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 17%, καθώς ουσιαστικά πρόκειται για δωρεάν ενέργεια.

Η ανακύκλωση της θερμότητας είναι κάτι το οποίο -σε αντίθεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες- είναι αρκετά συνηθισμένο στην Ευρώπη. Στο Λονδίνο, για παράδειγμα, στα επόμενα χρόνια, η “μπαγιάτικη” θερμότητα που παράγεται από το μετρό δεν θα χάνεται στην ατμόσφαιρα, αλλά θα χρησιμοποιηθεί για να ζεστάνει 1.400 κοντινά σπίτια, μειώνοντας τους λογαριασμούς θέρμανσης κατά περίπου 10%. Επίσης, η Δανία παίρνει περίπου το ήμισυ της ηλεκτρικής της ενέργειας από ανακυκλωμένη θερμότητα και ακολουθούν η Φινλανδία με 39% και η Ρωσία με 31%. Στις ΗΠΑ, το ποσοστό ενέργειας που προέρχεται από ανακύκλωση θερμότητας είναι μόλις 12%.

Η διαδικασία ανακύκλωσης θερμότητας είναι αρκετά απλή, όμως στις ΗΠΑ φαίνεται να αντιμετωπίζει αρκετά “εμπόδια”. Μία από τις δυσκολίες είναι το γεγονός ότι η θερμότητα δεν μπορεί να μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις και οι κεντρικές μονάδες παραγωγής ενέργειας στις ΗΠΑ συνήθως βρίσκονται μακριά από τα αστικά κέντρα. Επίσης, ακόμη και σε ιδανικές συνθήκες, τα μεγάλα ενεργειακά έργα έχουν συνήθως υψηλό αρχικό κόστος, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί μέσα στα επόμενα χρόνια.

Επιπλέον, οι φορολογικές ελαφρύνσεις της κυβέρνησης των ΗΠΑ σχετικά με την ανακύκλωση θερμότητας είναι μικρότερες από εκείνες που υπάρχουν για άλλες “πράσινες” τεχνολογίες. Εταιρείες παίρνουν μια μείωση φόρου της τάξεως των 30% για την ηλιακή και αιολική ενέργεια, όμως μόνο 10% για τη συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας.

Τέλος, αν και μερικοί παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας έχουν “ανεξαρτητοποιηθεί” από το 1970, στους κλάδους της μεταφοράς και της διανομής της ενέργειας εξακολουθούν να ισχύουν μονοπωλιακές καταστάσεις.

econews

Σχόλια