Οικιακά φωτοβολταϊκά: καταγράφει τους ιδιοκτήτες, ετοιμάζει κινητοποιήσεις ο Σύνδεσμος «Ήλιος»

1
126

Την αντίθεσή του στο κούρεμα των εγγυημένων τιμών στα οικιακά φωτοβολταϊκά, όπως προβλέπεται στο new deal, εκφράζει ο Σύνδεσμος «Ήλιος» και ανακοινώνει ότι θα ανοίξει σύντομα εφαρμογή για καταγραφή στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail) όσων ιδιοκτητών οικιακών Φ/Β και εγκαταστατών-μελετητών θέλουν να αντιδράσουν με περαιτέρω δράσεις και συντονισμένες κινήσεις.

Μάλιστα, στρέφει τα βέλη του κατά του ΣΠΕΦ τον οποίο και φωτογραφίζει αναφέροντας ότι  «απέδωσαν καρπούς οι μονότονες φωνές συνδέσμου παραγωγών να ενταχθούν και τα οικιακά με επαχθέστερους αναλογικά όρους».

Αναλυτικότερα, ο Σύνδεσμος Ήλιος αναφέρει:

«Παρακολουθώντας κανείς την πορεία του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ, αντιλαμβάνεται ότι είναι επιτακτική η άμεση λήψη μέτρων. Έκπληξη αποτελεί η πρόθεση του ΥΠΕΚΑ, στα πλαίσια του πολυσυζητημένου New Deal, να αναρτήσει στην διαβούλευση την πρόθεση του να προχωρήσει σε κούρεμα τιμών και στα οικιακά φωτοβολταϊκά και παρά το γεγονός ότι έχει επανειλλημένα αναγνωρίσει τον κοινωνικό τους χαρακτήρα. Κάτι που είχε αρχικά εξαιρέσει στα πρώτα στάδια της διαβούλευσης στην οποία και συμμετείχαμε. Φαίνεται «απέδωσαν καρπούς» οι μονότονες φωνές συνδέσμου παραγωγών να ενταχθούν και τα οικιακά με επαχθέστερους αναλογικά όρους.

Είναι σαφές ότι η διόγκωση του ελλείματος οφείλεται στην αδράνεια της Πολιτείας να παρακολουθήσει και να ρυθμίσει την αγορά. Ακόμα και μετά τα έκτακτα μέτρα του Αυγούστου 2012, οι εγκαταστάσεις διπλασιάσθηκαν από 1,0 σε 2,2 GW σε μόλις οκτώ μήνες, φέρνοντας το έλλειμα στη κατάσταση που βρίσκεται σήμερα. Κι αυτό παρά το γεγονός ότι πολλοί είχαν προειδοποιήσει την ηγεσία για το forward-running που ακολούθησε.

Θα περίμενε κανείς από την Πολιτεία να δείξει τουλάχιστον μια στοιχειώδη ευαισθησία. Ο ειδικός χαρακτήρας αυτών των έργων αναγνωρίζεται και από συγκεκριμένη εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών (1078580/6637/491/Β0014), που αναφέρει χαρακτηριστικά ότι: «… η ενέργεια που παράγεται από τα ανωτέρω, μικρής ισχύος, φωτοβολταϊκά συστήματα αντιστοιχεί σε αυτή που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος, ενώ η έγχυσή της στο Δίκτυο εξυπηρετεί την καταγραφή της στο πλαίσιο επίτευξης των στόχων για τη διείσδυση των ΑΠΕ που τίθενται από το κοινοτικό δίκαιο. Κατά συνέπεια για τον κύριο του φωτοβολταϊκού συστήματος δεν υφίστανται φορολογικές υποχρεώσεις όσον αφορά στη διάθεση της ενέργειας αυτής στο Δίκτυο…. … από τα ανωτέρω προκύπτει ότι η έγχυση της παραγόμενης ενέργειας στο Δίκτυο δε συνιστά φορολογητέα πράξη παράδοσης αγαθού…» Από την πλευρά του το ΥΠΕΚΑ, το Νοέμβριο του 2012 δήλωσε ρητά ότι: «Τα οικιακά φωτοβολταϊκά, λόγω του κοινωνικού τους χαρακτήρα ως ένα επιπλέον έσοδο στον οικογενειακό προϋπολογισμό, έχουν εξαιρεθεί τόσο από την αναστολή για νεοεισερχόμενες επενδύσεις όσο και από την εισφορά». Γιατί άραγε ο κοινωνικός χαρακτήρας τους αλλάξει από τη μια στιγμή στην άλλη;

Άλλωστε η εγκατάσταση οικιακού φωτοβολταϊκού δεν είναι επιχειρηματική δραστηριότητα για να είναι αποδεκτή η ανάληψη κάποιου ρίσκου. Η ίδια η πολιτεία τα καθιέρωσε στην λογική του συμψηφισμού, δηλαδή να παράγουν ενέργεια που οι ιδιοκτήτες τους καταναλώνουν. Σε κάποια οικιακά φωτοβολταϊκά (που είχαν αναλογικά μεγαλύτερο κόστος κατασκευής και κατέβαλαν και ΦΠΑ) από τις αντίστοιχες επιχειρηματικές επενδύσεις, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις κινδυνεύουν πλέον (και τις επικείμενες αυξήσεις του κόστους της ενέργειας) να κάνουν απόσβεση σχεδόν ή και ακόμα μετά την λήξη του συμβολαίου.

Και αυτό γιατί, ορίζονται νέες τιμές χωρίς κάποια αιτιολόγηση και με μονομερή τροποποίηση των συμβάσεων χιλιάδων ιδιοκτητών οικιακών φωτοβολταϊκών, εξωθώντας τους έτσι στην αναζήτηση νομικής διεξόδου, κάτι που αποδεικνύεται και από τους εκατοντάδες ιδιοκτήτες οικιακών φωτοβολταϊκών που επικοινωνούν καθημερινά και ενημερώνονται από το Σύνδεσμο μας ή που έχουν κατακλύσει με εκατοντάδες σχόλια την ανοιχτή διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minenv/?p=5729).

Περιμένουμε από την Πολιτεία να δείξει τουλάχιστον μια στοιχειώδη ευαισθησία και συνέπεια στα κοινωνικά στρώματα των οικιακών φωτοβολταικών που πίστεψαν το κράτος και επένδυσαν στον ελληνικό ήλιο, για να αντιμετωπίσουν τις καθημερινές ανάγκες τους σε ενέργεια.

Γενικότερα η δια του νόμου επιβαλλόμενη αθέτηση συμβολαίων και συμβάσεων χωρίς την σύμφωνη γνώμη του δεύτερου συμβαλλομένου μέρους (του ιδιοκτήτη των οικιακών φ/β) είναι ένα τεράστιο νομικό και ηθικό πρόβλημα.

Πώς είναι δυνατόν μια μονάδα πολλών MW, με απείρως χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης, να αποζημιώνεται με τιμή ίση ή και μεγαλύτερη από ένα οικιακό φωτοβολταϊκό των μόλις 10kW (παράδειγμα: οικιακό 10 kWp που συνδέθηκε το 4/τρίμηνο του 2013 θα αποζημιώνεται με 125 €/MWh, όσες και μία μονάδα >5MW – μάλιστα έχοντας λάβει και επιδότηση);

Πώς είναι δυνατόν να γίνεται άρση της αναστολής για έργα Feed-in-Tariff, όταν τα ισχύοντα επίπεδα τιμών παρέχουν βιωσιμότητα μόνο στα μεγάλα έργα. Τα έργα αυτά δεν θα επιβαρύνουν πάλι τον Ειδικό Λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ; Αν ξαναδημιουργηθεί πάλι έλλειμα η λύση θα είναι πάλι νέα μονομερής τροποποίηση των συμβάσεων;

Σε κάθε περίπτωση, ελπίζουμε το ΥΠΕΚΑ να δείξει σύντομα την ευαισθησία και για τα μικρά έργα έως 100kW της αυτοπαραγωγής (Net Metering) παρά το γεγονός ότι ΔΕΝ επιβαρύνουν τον Ειδικό Λογαριασμό και τους τελικούς καταναλωτές. Μέχρι σήμερα παρά τις δεσμεύσεις του Υφυπ. Κου Α. Παπαγεωργίου τον περασμένο Οκτώβριο στη Βουλή το ΥΠΕΚΑ δεν έχει ακόμα παρουσιάσει τίποτε.
—Οι κινητοποιήσεις

Ο Σύνδεσμος «Ήλιος» εκφράζει την έντονη αντίθεση του στις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο υπό διαβούλευση Ν/Σ για κούρεμα των ταριφών στα οικιακά φωτοβολταϊκά, ζητώντας την άμεση απόσυρση των προτάσεων αυτών.

• Η προχειρότητα και η διακριτική εύνοια που επιδεικνύεται σε άλλες κατηγορίες Φ/Β απαιτούν την άμεση απόσυρση των διατάξεων για τα οικιακά φωτοβολταϊκά. Τα οικιακά φωτοβολταϊκά δεν είναι επιχειρηματική επένδυση αλλά καθιερώθηκαν στην λογική του συμψηφισμού, δηλαδή να παράγουν ενέργεια που οι ιδιοκτήτες τους καταναλώνουν και έχουν απόλυτα κοινωνικό χαρακτήρα.

• Καλούμε τους μελετητές και εγκαταστάτες άμεσα να συμμετέχουν στη διαβούλευση (http://www.opengov.gr/minenv/?p=5729 – που λήγει την Πέμπτη 13 Μαρτίου 2014 – 16:00) για να εκφράσουν την αντίθεση τους

• Καλούμε τους μελετητές και εγκαταστάτες άμεσα να επικοινωνήσουν με τους πελάτες τους που έχουν εγκαταστήσει οικιακά φωτοβολταϊκά και να τους ζητήσουν να εκφράσουν την αντίθεση τους συμμετέχοντας στη διαβούλευση.

• Ο Σύνδεσμος «ΗΛΙΟΣ» θα ανοίξει σύντομα εφαρμογή για καταγραφή στοιχείων (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, e-mail) όσων ιδιοκτητών οικιακών Φ/Β και εγκαταστατών-μελετητών θέλουν να αντιδράσουν με περαιτέρω δράσεις και συντονισμένες κινήσεις.

1 ΣΧΟΛΙΟ

  1. ΘΑ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΣΩ ΝΑ ΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΤΙ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ. ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

Comments are closed.