Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: 15,1% διείσδυση με άλμα στην Ελλάδα – 14,1% ο μέσος όρος στην ΕΕ

0
3485

Η ενεργειακή κατανάλωση από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα ανήλθε σε 15,1% επί του συνόλου το 2012 έναντι 14,1% στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Eurostat.

Όπως αναφέρει η Eurostat κατά την περίοδο 2004-2012 η Ελλάδα υπερδιπλασίασε τη συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της ζήτησης ενέργειας από 7,2% το 2004 σε 15,1% το 2012, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σε αύξηση συμμετοχής των ΑΠΕ ακολουθούν οι Σουηδία με 38,7% το 2004 σε 51% το 2012, Δανία από 14,5% σε 26% και Αυστρία από 22,7% σε 32,1%.

Το 2012, τα υψηλότερα ποσοστά ενεργειακής κατανάλωσης από ΑΠΕ καταγράφονται στη Σουηδία (51%), στη Λετονία (35,8%), στη Φινλανδία (34,3%) και στην Αυστρία (32,1%).

Τα χαμηλότερα σημειώνουν οι Μάλτα (1,4%), Λουξεμβούργο (3,1%), Μ. Βρετανία (4,2%) και Ολλανδία (4,5%).

Στην «ΕΕ των 28» το μερίδιο της ενεργειακής κατανάλωσης από ανανεώσιμες πηγές αυξήθηκε από 8,3% το 2004 σε 14,1% το 2012, ενώ ο στόχος που πρέπει να επιτευχθεί έως το 2020 είναι 20%.

Η Ελλάδα πρέπει να επιτύχει αύξηση της ακαθάριστης τελικής κατανάλωσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στο 18%, ως το 2020.

Η Βουλγαρία, η Εσθονία και η Σουηδία έχουν ήδη πετύχει τους εθνικούς στόχους του 2020 για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Ο πίνακας της Eurostat:

EUROSTAT_RES 2012

Σχόλια