Φωτοβολταϊκά: στην Ελλάδα το 2,8% της νέας ισχύος παγκοσμίως το 2013

0
14

Η παγκόσμια νέα εγκατεστημένη ισχύς στα φωτοβολταϊκά ανήλθε σε 37 Γιγαβάτ το 2013 σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (EPIA).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της EPIA, στην Ελλάδα εγκαταστάθηκαν 1,04 Γιγαβάτ νέας ισχύος ή 2,8% επί του συνόλου των νέων εγκαταστάσεων παγκοσμίως.

Ξεχωρίζει, όπως αναμενόταν, η Κίνα με 11,3 Γιγαβάτ, η Ιαπωνία με 6,9 Γιγαβάτ και οι ΗΠΑ με 4,8 Γιγαβάτ.

Στην Ευρώπη, σημειώθηκε σημαντική πτώση στη Γερμανία όπου το 2013 εγκαταστάθηκαν 3,3GW έναντι 7,6 GW το 2012, αλλά και στη Γαλλία με 613 νέας Μεγαβάτ έναντι 1,1 Γιγαβάτ το 2012.

Ανοδικά κινήθηκαν εκτός από τη χώρα μας, η Ιταλία με 1,1 ως 1.4GW, η Βρετανία με 1 ως 1, 2 GW και η Ρουμανία με 1,1 Γιγαβάτ.

“Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, η δραστική μείωση των επιδοτήσεων, τα αναδρομικά μέτρα και οι αναπάντεχες αλλαγές στα ρυθμιστικά πλαίσια επηρεάζουν αρνητικά το επενδυτικό ενδιαφέρον, αλλά και την ίδια τη βιωσιμότητα των επενδύσεων” αναφέρει ο Gaëtan Masson, επικεφαλής του τομέα Επιχειρηματικής Ευφυΐας της EPIA.

Επισημαίνεται ότι το NPD Solarbuzz έχει προβλέψει ζήτηση της τάξης των 49GW για ηλιακή ενέργεια το 2014, ενώ είχε προβλέψει 36GW το 2013.

Όσον αφορά στην εικόνα της ηλιακής ενέγειας στην Ευρώπη το 2014, η αξία της αγοράς φωτοβολταϊκών στοιχείων αναμένεται να μειωθεί από 6,9 δισ. δολάρια το 2013 σε 4,4 δισ. δολάρια το 2015 με αρνητικό Σωρευτικό Ετήσιο Ρυθμό Ανάπτυξης της τάξης του 20% σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών GlobalData.

Η εταιρεία αποδίδει την πτώση του κλάδου στην αναμενόμενη μείωση της νέας ισχύος, αλλά και στο μειούμενο κόστος των φωτοβολταϊκών στοιχείων πυριτίου και λεπτού υμενίου (thin-film).

econews

Σχόλια