Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας οικονομικά βιώσιμες χωρίς επιδοτήσεις προωθεί η Ευρώπη

0
31

Την ανάπτυξη των ΑΠΕ με τρόπο ώστε να συνδυαστούν ο στόχος της μείωσης των εκπομπών ρύπων με εκείνον της οικονομικής βιωσιμότητας προκρίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως προέκυψε από τη συνάντηση των ευρωπαίων υπουργών Ενέργειας στις Βρυξέλλες. Παράλληλα, δρομολογείται η απεξάρτηση των ΑΠΕ από τις κρατικές επιδοτήσεις.

Οι μελλοντικές πολιτικές για το κλίμα και την ενέργεια θα πρέπει να στοχεύουν στην ισορροπία των στόχων, δηλαδή βιωσιμότητα και αξιόπιστη πορεία προς μία οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, αλλά και προσιτή ενέργεια, ασφαλή και προστατευμένα ενεργειακά συστήματα και ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα.

Σε γενικές γραμμές, υπάρχει στήριξη της πρόθεσης της Επιτροπής να επιτύχει τους μελλοντικούς κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους με τον οικονομικά αποδοτικότερο τρόπο.

Οι υπουργοί Ενέργειας επανέλαβαν τη θέση τους ότι η «ευελιξία» είναι η λέξη-κλειδί, ώστε να μπορέσουν τα κράτη-μέλη να επιτύχουν τη μετάβαση προς τις χαμηλές εκπομπές άνθρακα ανάλογα με τις εθνικές περιστάσεις, την προτιμώμενη σύνθεση των ενεργειακών πηγών και την ενεργειακή ασφάλεια.

Όσον αφορά στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τονίστηκε ο ρόλος τους για πλέον βιώσιμα και ανταγωνιστικά ενεργειακά συστήματα, αλλά, με γνώμονα την οικονομικά αποδοτικότερη προσέγγιση και την σταδιακή ενσωμάτωσή τους στους όρους της αγοράς. Κοινώς, στόχος της ΕΕ είναι η σταδιακή απεξάρτηση των ΑΠΕ από επιδοτήσεις και άλλες κρατικές ενισχύσεις.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην ανάγκη να επιτευχθεί μια ουσιαστικά ολοκληρωμένη ενεργειακή αγορά της ΕΕ, καθώς και οι σχετικές υποδομές και διασυνδέσεις, με την υποστήριξη μιας ισχυρής περιφερειακής προσέγγισης.

—Εξοικονόμηση ενέργειας

Ειδική μνεία έγινε στην εξοικονόμηση ενέργειας η οποία χαρακτηρίστηκε ως «η πλέον προσιτή ενέργεια» διότι είναι αυτή που δεν χρησιμοποιείται.

Προκειμένου να σχηματιστεί πληρέστερη άποψη για το προτεινόμενο πλαίσιο του 2030, τα κράτη μέλη αναμένουν να εξετάσει η Επιτροπή την πρόοδο προς το στόχο της ενεργειακής απόδοσης του 2020 και να υπάρξει σαφήνεια για οιαδήποτε μελλοντική πρωτοβουλία της Επιτροπής.

econews

Σχόλια