Ενεργειακό κόστος και κλιματική πολιτική: τι συζήτησαν οι υπουργοί Ενέργειας της ΕΕ

0
8

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, προήδρευσε στην πρώτη συνεδρίαση του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ για την Ελληνική Προεδρία την Τρίτη, 4 Μαρτίου, στις Βρυξέλλες.

Στο Συμβούλιο Ενέργειας συμμετείχε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής o Επίτροπος για την Ενέργεια Gunther Oettinger.

Το Συμβούλιο πραγματοποίησε δημόσιες πολιτικές συζητήσεις προσανατολισμού σχετικά με «Τιμές και κόστος ενέργειας στην Ευρώπη» και  «Πλαίσιο πολιτικής για το κλίμα και την ενέργεια κατά την περίοδο 2020-2030».

—Ενεργειακό κόστος

Οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι η πρόταση για τις τιμές και το κόστος ενέργειας είναι θετική και αποτελεί καλή βάση για τις περαιτέρω εργασίες.

Οι Υπουργοί κατά την όλη συζήτηση υπογράμμισαν, μεταξύ άλλων, ότι οι προτεινόμενες δράσεις για τη μείωση του κόστους του ενεργειακού τομέα της Ευρώπης έναντι ανταγωνιστών της αποτελούν χρήσιμο υλικό για περαιτέρω επεξεργασία αλλά δεν είναι κατάλληλες για όλα τα κράτη-μέλη. Διαπίστωσαν επίσης την ανάγκη για ευελιξία όσον αφορά τα μέτρα που θα ληφθούν καθώς και την ανάγκη ολοκλήρωσης, μέσα στο 2014, της εσωτερικής αγοράς ενέργειας για διασφάλιση αδιάλειπτου ενεργειακού εφοδιασμού, τονίζοντας, παράλληλα, την περιφερειακή προσέγγιση.

Η μείωση των τιμών ενέργειας για τη βιομηχανία και τους καταναλωτές, ιδίως τους ευάλωτους, αποτελούν βασικό στόχο, ενώ το γεγονός ότι οι τιμές χονδρικής, που κινούνται γενικά σε λογικά επίπεδα, δεν συμβαδίζουν με τις υψηλότερες τιμές λιανικής, απαιτεί λεπτομερέστερη εξέταση. Διαπιστώθηκε επίσης, σύγκλιση απόψεων όσον αφορά τα βασικά στοιχεία διαμόρφωσης του κόστους ενέργειας, τα οποία περιλαμβάνουν το δικτυακό κόστος, φόρους και τέλη καθώς και άλλα βάρη που επιβάλλονται από τα κράτη μέλη στα ενεργειακά προϊόντα.

Τονίστηκε παράλληλα, ότι η ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα βοηθήσει στη στήριξη της κοινωνικής συνοχής με διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων εργασίας και αντιμετώπιση του προβλήματος της ανεργίας. Από την άλλη πλευρά, υπήρχε σύγκλιση απόψεων υπέρ της διαρκούς ανάγκης μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης των νοικοκυριών και της βιομηχανίας μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης.

—Κλιματική πολιτική

Όσο αναφορά το πλαίσιο 2030 για την ενέργεια και το κλίμα, οι Υπουργοί υπογράμμισαν την ανάγκη διατήρησης ισορροπίας μεταξύ των στόχων ανταγωνιστικότητας, βιωσιμότητας και διασφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού. «Στο πλαίσιο αυτό, η ευελιξία αποτελεί λέξη–κλειδί για την μεγιστοποίηση του οφέλους από την λήψη των επιμέρους μέτρων που θα ενταχθούν στους σχετικούς εθνικούς σχεδιασμούς»,  δήλωσε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου.  Τόνισε παράλληλα, ότι η ενεργειακή απόδοση θα αποτελέσει αντικείμενο νέων σχετικών προτάσεων της Επιτροπής που αναμένεται να κατατεθούν το καλοκαίρι μετά από αξιολόγηση εφαρμογής της σχετικής οδηγίας.

Υπήρξε ευρεία στήριξη της ανάγκης προώθησης ενεργειακών διασυνδέσεων, συμπεριλαμβανομένων εκείνων σε απομονωμένες και νησιωτικές περιοχές της ΕΕ, θέμα ιδιαίτερης βαρύτητας για την χώρα μας. Όσον αφορά την νέα διακυβέρνηση, ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι το Συμβούλιο επεσήμανε την ανάγκη δίκαιης κατανομής των βαρών κατά την διαμόρφωση των εθνικών στόχων λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές δυνατότητες και ειδικές συνθήκες κάθε κράτους μέλους, θέμα το οποίο θα εξεταστεί περαιτέρω επί Ελληνικής Προεδρίας και στο επόμενο διάστημα, σε στενή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη βάση σχετικών προτάσεων που θα κατατεθούν από τα κράτη μέλη μέσα στην Άνοιξη όπως δήλωσε ο Επίτροπος  Ενέργειας.

Ο κ. Oettinger υπογράμμισε επίσης, ότι στο σημερινό Συμβούλιο έγινε ένα μεγάλο άλμα προς την κατεύθυνση εξευρωπαϊσμού της ενεργειακής πολιτικής. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, αφού ευχαρίστησε θερμά τα κράτη μέλη και την Επιτροπή για την συνεισφορά τους στον δημόσιο διάλογο,  κλείνοντας τις εργασίες ανακοίνωσε ότι με βάση τα αποτελέσματα των εργασιών του Συμβουλίου θα ετοιμάσει γραπτή συνεισφορά που θα υποβάλλει στο προσεχές εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, ως βάση για τις σχετικές κατευθύνσεις που θα δοθούν από το τελευταίο.

Επεσήμανε τέλος, ότι τα σημαντικά θέματα της ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τις τιμές και το κόστος ενέργειας, της προστασίας των ευάλωτων καταναλωτών και της ενεργειακής απόδοσης θα συνεχίσουν να εξετάζονται επί Ελληνικής Προεδρίας, με στόχο στο Συμβούλιο Ιουνίου 2014 να υιοθετηθούν σχετικά συμπεράσματα που θα αποτελέσουν την βάση για τις περαιτέρω σχετικές εργασίες νομοθετικού περιεχομένου από τις επόμενες Προεδρίες.

Σχόλια