Ο Γιάννης Μανιάτης με εκπροσώπους περιβαλλοντικών οργανώσεων στις Βρυξέλλες

0
4

Την Κυριακή 2 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες συνάντηση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννη Μανιάτη, με εκπροσώπους των σημαντικότερων περιβαλλοντικών Mη Kυβερνητικών Οργανώσεων της Ευρώπης (Green 10) παρουσία της Επιτρόπου Κλιματικής Αλλαγής, Connie Hedegaard, του Γενικού Διευθυντή Περιβάλλοντος, Karl Falkenberg και εκπροσώπων των κρατών-μελών.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Tony Long Director, από το WWF, ο οποίος είναι και Πρόεδρος των Green 10, η Anne Stauffer από την HEAL, ο Jorgo Riss και η Μάχη Σιδερίδου από την Greenpeace, ο Wendel Trio από την CAN Europe, ο Jos Dings από την Transport & Environment, η Louise Duprez από την EEB, και η Mute Schimpf από την «Friends of the Earth Europe».

Κατά τη συνάντηση έγινε ανταλλαγή απόψεων για τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά θέματα που θα απασχολήσουν την Ελληνική Προεδρία.

Μεταξύ αυτών συζητήθηκαν η προτεινόμενη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια έως το 2030, η τροποποίηση της Οδηγίας για τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς, η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του εδάφους, η εξόρυξη σχιστολιθικού αερίου και το πακέτο πολιτικών για την προστασία της ποιότητας του αέρα.

Σχόλια