ΕΜΠ: παρατείνεται η προθεσμία για τον 2ο Διαγωνισμό Ταινιών Τεκμηρίωσης

0
10

Εξαιτίας της δυσλειτουργίας των Δημόσιων Πανεπιστημίων και του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου το τελευταίο διάστημα κατέστη αδύνατο να ολοκληρωθεί εντός προθεσμίας ο 2ος Διαγωνισμός Ταινιών Τεκμηρίωσης.

Ως εκ τούτο το Ίδρυμα Ανάπτυξης του Μετσοβίου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας (ΜΕ.Κ.Δ.Ε.) του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) για την προστασία και ανάπτυξη του ορεινού περιβάλλοντος και των τοπικών Ευρωπαϊκών πολιτισμών, παρατείνει τον 2ο Διαγωνισμό Ταινιών Τεκμηρίωσης για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών, μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2014.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στοιχεία για το ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Πολυτεχνείου και το Ίδρυμα Ανάπτυξης του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π., τα κείμενα των πρακτικών των σχετικών Συνεδρίων τους, καθώς και για τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό και άλλες σχετικές πληροφορίες, στην ιστοσελίδα του ΜΕ.Κ.Δ.Ε. του Ε.Μ.Π: www.ntua.gr/MIRC. Επίσης στην ιστοσελίδα του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Δ.Π.Μ.Σ. του Ε.Μ.Π. «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» http://www.survey.ntua.gr/environ/, μπορούν να βρουν κείμενα για τη θεωρία και την πράξη της Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης.

Σύμφωνα με τους νέους «Όρους Συμμετοχής» οι ταινίες θα πρέπει να υποβληθούν μέχρι τις 30 Οκτωβρίου 2014 και δεν θα πρέπει να έχουν προβληθεί δημόσια μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου 2013.

Επισημαίνεται ότι ο 2ος Διαγωνισμός Ταινιών Τεκμηρίωσης για το Περιβάλλον και την Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη των Ορεινών Περιοχών είναι αφιερωμένος στον Θόδωρο Αγγελόπουλο.

Σχόλια