Ποιο το μέλλον των θαλασσών μας; – Ημερίδα στο πλαίσιο του Φεστιβάλ ΓεωΣυναντήσεις στις 4 Μαρτίου

0
12

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ ΓεωΣυναντήσεις, ένας κύκλος 6 ομιλιών με τίτλο « Νερό, Αέρας, Γη, Φωτιά : παρατηρώντας τον πλανήτη» και άξονα τα τέσσερα πρωταρχικά στοιχεία του αρχαιοελληνικού κόσμου, θα προβάλει τα ευρωπαϊκά προγράμματα παρατήρησης (διαστημικής, υποβρύχιας, επίγειας, υπόγειας) της Γης στα οποία συμμετέχουν ελληνικές και γαλλικές ερευνητικές ομάδες καθώς και επιφανείς Γάλλοι επιστήμονες.

Σε αυτό το πνεύμα, η ομιλία που διοργανώνεται στις 4 Μαρτίου και ώρα 19:30, στο  Ίδρυμα Ευγενίδου (Λεωφ. Συγγρού 387, 175 64 Π. Φάληρο, είναι αφιερωμένη στη θάλασσα και πιο συγκεκριμένα στη Μεσόγειο. 

Κλιματική αλλαγή, ακραία φυσικά φαινόμενα, αστικοποίηση, ρύπανση. Κανείς δεν είναι σε θέση σήμερα να αποφανθεί με ακρίβεια για το πώς θα εξελιχθούν οι θάλασσες και οι ωκεανοί υπό την επίδραση μεγάλου αριθμού εξωτερικών πιέσεων. Επειδή δε η Μεσόγειος είναι μια κλειστή θάλασσα και παρουσιάζει υψηλό βαθμό αστικοποίησης συνιστά ένα ειδικό πεδίο έρευνας που κινητοποιεί εκατοντάδες εργαστήρια και ερευνητές ανά την Ευρώπη, οι οποίοι προσπαθούν να κατανοήσουν καλύτερα την αντίδραση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων έναντι των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών ανακατατάξεων.

Δύο επιστήμονες κύρους στο τομέα θαλασσών, ο Xavier Durrieu de Madron και ο Ευάγγελος Παπαθανασίου, θα μας εξηγήσουν γιατί, ελλείψει δυνατότητας πρόβλεψης του μέλλοντος, οι παρατηρήσεις και τα μοντέλα μας επιτρέπουν σήμερα να εξετάσουμε όλη τη γκάμα των πιθανοτήτων.

Στην ομιλία του με τίτλο «Οι εξελίξεις στη Μεσόγειο θάλασσα», ο Xavier Durrieu de Madron, Διευθυντής ερευνών του Εθνικού κέντρου επιστημονικών ερευνών (CNRS) στο Πανεπιστήμιο του Perpignan, θα μιλήσει για τις προοπτικές που ανοίγονται από το γαλλικό ερευνητικό πρόγραμμα MERMEX (Marine Ecosystems Response in the Mediterranean Experiment – Πείραμα σχετικά με την αντίδραση των θαλάσσιων οικοσυστημάτων στη Μεσόγειο) καθώς συγκαταλέγεται μεταξύ των συντονιστών του. Πρόκειται για ένα δεκαετές πρόγραμμα (2010-2020), που εντάσσεται στο πλαίσιο των MISTRALS (Mediterranean Integrated Studies at Regional And Local ScalesΟλοκληρωμένες μεσογειακές μελέτες σε περιφερειακή και τοπική κλίμακα) και στοχεύει στην κατανόηση των περιβαλλοντικών διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα στη λεκάνη της Μεσογείου, υπό το βάρος της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής. Απαρτίζεται από 15 γαλλικά εργαστήρια, 100 ερευνητές και διεθνή εργαστήρια. Βάσει των παρατηρήσεων και της μελέτης της τροφικής αλυσίδας, των θαλάσσιων ρευμάτων και της οξυγόνωσης, που προέκυψαν κατά τη διάρκεια πολλών αποστολών, οι επιστήμονες θα εκπονήσουν μοντέλα κατά τρόπο τέτοιο που να τους επιτρέπει να καταρτίσουν σενάρια σε κλίμακα ενός έτους, δέκα ετών ή ακόμη και ενός αιώνα.

Θα ακολουθήσει η ομιλία του Ευάγγελου Παπαθανασίου, Διευθυντή ερευνών του Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών, με θέμα «Για μία καθαρή θάλασσα το 2020». Ο Έλληνας επιστήμονας θα παρουσιάσει το ευρωπαϊκό επιστημονικό πρόγραμμα PERSEUS (Policy-orientated marine Environmental Research for the Southern European Seas – Πολιτικοκοκεντρική έρευνα του υποβρύχιου περιβάλλοντος στις θάλασσες της ΝΑ Ευρώπης ), το οποίο και συντονίζει.

Το πρόγραμμα PERSEUS, στο οποίο συμμετέχουν 30 χώρες και 60 εργαστήρια, ερευνά, από το 2011, τα θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου και της Μαύρης θάλασσας, αλλά δεν περιορίζεται απλώς στην καταγραφή ή στην επιστημονική αποτύπωση. Στόχος του προγράμματος είναι να διαπιστώσει τον τρόπο με τον οποία τα ευρήματα της προσπάθειας μεταφράζονται σε κοινωνικούς και οικονομικούς όρους, προκειμένου τελικά να προβλεφθούν οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που θα έχουν στη λειτουργία της κοινωνίας οι αλλαγές στη Μεσόγειο και τη Μαύρη θάλασσα. Για πρώτη φορά, οι πολιτικοί θα έχουν στη διάθεσή τους νέα εργαλεία, τα οποία θα στηρίζονται σε επιστημονικές αποδείξεις, προκειμένου να αναστρέψουν τη σημερινή εικόνα της διαρκούς υποβάθμισης των δύο θαλασσών.

Σχόλια