Φωτοβολταϊκά: δυσκολία ΥΠΕΚΑ να τηρήσει τις δεσμεύσεις – Προτεραιότητα οι «μικροί» παραγωγοί

0
6

Η εξόφληση των υποχρεώσεων προς τα φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος έως 100 Κιλοβάτ αποτελεί προτεραιότητα του ΛΑΓΗΕ, καθώς θεωρείται ότι αυτή η κατηγορία επενδύσεων αντιμετωπίζει πολύ σοβαρότερα προβλήματα βιωσιμότητας από τις επενδύσεις μεγαλύτερης κλίμακας.

Οι υποχρεώσεις προς τους παραγωγούς αυτής της κλάσης για την εξόφληση του Ιουνίου 2013 ανέρχονται σε 30 εκατ. Ευρώ. Ακόμα 150 εκατ. Ευρώ πρέπει να εξευρεθούν για να εξοφληθούν τα τιμολόγια του Ιουνίου στους υπόλοιπους παραγωγούς.

—Η δέσμευση του ΥΠΕΚΑ

Μετά τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά έξω από το ΥΠΕΚΑ, κατόπιν πρωτοβουλίας του ΣΠΕΦ, στις 13 Φεβρουαρίου, οι παραγωγοί απέσπασαν τη δέσμευση ότι οι πληρωμές για την παραγωγή του Ιουνίου 2013 θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου, ενώ η παραγωγή Ιουλίου 2013 θα έχει εξοφληθεί μέχρι τις 10 Μαρτίου.

Όπως μεταδίδει το energypress, συνολικά, οι πληρωμές δύο μηνών για τους δύο μήνες ανέρχονται σε 300 εκατ. Ευρώ. Το ΥΠΕΚΑ αφενός πόνταρε στην αποπληρωμή μέρους ή του συνόλου των οφειλών φορέων του «στενού» Δημοσίου τομέα προς στη ΔΕΗ ύψους 80-100 εκατ. Ευρώ, κονδύλια που θα παρακρατούνταν από τους προϋπολογισμούς τους. Μέρος των πόρων αυτών θα κατέληγε στον ΛΑΓΗΕ.

Αφετέρου, το υπουργείο βασιζόταν σε δάνειο της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων προς της ΔΕΗ, ύψους 200 εκατ. Ευρώ, το οποίο θα περάσουν ακόμα εβδομάδες έως ότου εγκριθεί.

—Πιέζει για τα αιτήματα των παραγωγών ο ΛΑΓΗΕ

Η διοίκηση του ΛΑΓΗΕ το υπουργείο Οικοινομικών να αποδεχθεί αιτήματα των παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά έως ότου ομαλοποιηθεί κατάσταση στην αγορά όπως να απαλλαγεί ο Λειτουργός από την υποχρέωση να ζητά φορολογικές ενημερότητες από τους παραγωγούς και να γίνεται συμψηφισμός του ΦΠΑ που οφείλουν οι παραγωγοί με τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντί τους.

econews

Σχόλια