ΗΠΑ: Το 99% της νέας παραγωγής ενέργειας προήλθε από ΑΠΕ

0
7

Το 99% της νέας ισχύος ηλεκτρικής ενέργειας που προστέθηκε τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ προήλθε από  Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Από τα 325 μεγαβάτ νέας εγκατεστημένης ισχύος της ηλεκτρικής ενέργειας που προστέθηκε τον Ιανουάριο στις ΗΠΑ, τα 287 MW προήλθαν από την ηλιακή.

Ακολούθησε η γεωθερμική ενέργεια με τρεις νέες μονάδες συνολικής ισχύος των 30 μεγαβάτ, μία νέα μονάδα της αιολικής ενέργειας με εγκατεστημένη ισχύ των 4 μεγαβάτ, και τρεις νέες μονάδες βιομάζας, ύψους 3 μεγαβάτ. Επιπλέον, υπήρξε και 1 MW που προστέθηκε από άλλες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν από την Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας (FERC).

Παρά τη σημαντική αύξηση, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελούν ακόμα ένα σχετικά μικρό κομμάτι της συνολικής ισχύος της ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ, η οποία ακόμα φαίνεται να κυριαρχείται από ορυκτά καύσιμα. Οι ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένης και της υδροηλεκτρικής, αντιπροσωπεύουν πάνω από το 16% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, υποστηρίζει η FERC.

Τα συνολικά στοιχεία από το 2013 δείχνουν ξεκάθαρα την τάση (στις ΗΠΑ) προς τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Το Νοέμβριο, το 100% από τα 394 μεγαβάτ της νέας παραγωγικής ικανότητας προήλθε από ΑΠΕ. Τον Οκτώβριο, 699 MW προστέθηκαν, εκ των οποίων το 99% ήταν από ανανεώσιμες πηγές, ενώ τον Μάρτιο, όλη η νέα ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας προήλθε από την ηλιακή, καθώς προστέθηκαν επτά μονάδες συνολική δυναμικότητας 44 μεγαβάτ.

econews

Σχόλια