Εξοικονόμηση ενέργειας: 215 εκατ. Ευρώ σε 4 προγράμματα «ρίχνει» το ΥΠΕΚΑ

0
70

Η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να αποφέρει σε ευρωπαϊκό επίπεδο μείωση των δαπανών κατά 240 δισ. ευρώ το χρόνο και δύο εκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια, επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, μιλώντας σήμερα σε συμπόσιο με θέμα «Αειφόρες Κοινότητες στη ΝΑ Ευρώπη» που διοργανώνει το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

«Η νέα οικονομία θα πρέπει να είναι μια οικονομία μηδενικών εκπομπών. Η ΕΕ έχει δεσμευθεί να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030. Μέσα από οικονομικά αποτελεσματικούς τρόπους, μπορούμε επίσης να εξοικονομήσουμε έως και 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2030. Ιδιαίτερα στον οικιακό τομέα, το ποσοστό μπορεί να φτάσει το 61%» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός.

Επίσης, ο κ. Μανιάτης παρουσίασε τα προγράμματα, ύψους άνω των 200 εκατ. ευρώ, με τα οποία το ΥΠΕΚΑ υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες για εξοικονόμηση ενέργειας. Αυτά είναι τα εξής:

*Το πρόγραμμα ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΟΤΑ, με το οποίο προβλέπεται η υλοποίηση δράσεων με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στο αστικό περιβάλλον, δίνοντας, κυρίως, έμφαση στα δημοτικά κτίρια, αλλά και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στον τομέα των δημοτικών μεταφορών και στις ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις. Εκατόν σαράντα πέντε έργα από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης έχουν, ήδη, ενταχθεί στο πρόγραμμα, με συνολικό προϋπολογισμό 98.000.000 ευρώ, ενώ προωθείται η ένταξη άλλων 11 έργων, με συνολικό προϋπολογισμό 4.000.000 ευρώ.

*Το πρόγραμμα Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοικτών Χώρων. Ολοκληρώθηκε η ένταξη 16 πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού 60.000.000 ευρώ. Από τις προτεινόμενες βιοκλιματικές αναβαθμίσεις αναμένεται η βελτίωση του μικροκλίματος του πυκνοδομημένου αστικού ιστού των γύρω περιοχών και η αύξηση των χώρων πρασίνου.

*Το πρόγραμμα Πράσινα Δώματα σε Δημόσια Κτίρια που αποσκοπεί στον σχεδιασμό και την υλοποίηση επιδεικτικών έργων κατασκευής πράσινων δωμάτων σε δημόσια κτίρια, εντός του ιστού των ελληνικών πόλεων. Ογδόντα εφτά προτάσεις έχουν, ήδη, αξιολογηθεί θετικά για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 15.000.000 ευρώ.

*Το πρόγραμμα Πράσινες Αγροτικές και Νησιωτικές «Κοινότητες» που επιδιώκει την αειφόρο περιφερειακή ανάπτυξη, την ανάδειξη των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών απομονωμένων «κοινοτήτων» και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, αξιοποιώντας την προστιθέμενη αξία και τις προοπτικές της τοπικής οικονομίας. Εφτά προτάσεις έχουν, ήδη, αξιολογηθεί θετικά για συμμετοχή στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 37.000.000 ευρώ.

Σε αυτά προστίθενται οι πόροι του προγράμματος Εξοικονομώ κατ” Οίκον, περίπου 700 εκατ. ευρώ, για την ενεργειακή αναβάθμιση άνω των 65.000 κατοικιών ελληνικών νοικοκυριών χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος.

«Τα οφέλη από τα παραπάνω προγράμματα στοχεύουν στη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας των δήμων, τη μείωση του αντίστοιχου δημοσιονομικού ενεργειακού κόστους, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος μέσω της μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, αλλά και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» τόνισε ο υπουργός ΠΕΚΑ.

—Οι σύγχρονες οικολογικές πόλεις

Τέλος, ο κ. Μανιάτης κατονόμασε τους βασικούς άξονες πολιτικών και μέτρων για τις πόλεις του σήμερα και του αύριο όπως αυτοί περιλαμβάνονται στην ατζέντα του ΥΠΕΚΑ:

«Είμαστε υπέρ της ανάπλασης των εγκαταλελειμμένων, υποβαθμισμένων και προβληματικών περιοχών των κέντρων των πόλεων, δηλαδή είμαστε υπέρ της συμπαγούς πόλης, ή αντίθετα είμαστε υπέρ των νέων συνεχών επεκτάσεων προς νέες οικιστικές περιοχές ενισχύοντας το φαινόμενο της προαστιοποίησης;» αναρρωτήθηκε

«Είμαστε υπέρ της πολυλειτουργικότητας του αστικού χώρου και της παραδοσιακής μίξης των λειτουργιών, που κατά κύριο λόγο συνυπάρχουν αρμονικά όλες οι μη οχλούσες χρήσεις της πόλης, με έμφαση στην κατοικία, την εργασία και την ψυχαγωγία, ή αντίθετα είμαστε υπέρ της αστικής μονολειτουργικότητας, το γνωστό zoning, που παρατηρείται σε  πολλές Ευρωπαϊκές πόλεις;»

«Είμαστε υπέρ της κατ’ απόλυτη προτεραιότητα ενίσχυσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, της βιώσιμης αστικής κινητικότητας, ή αντίθετα είμαστε υπέρ της διαρκώς αυξανόμενης, αδιέξοδης μετακίνησης με αυτοκίνητο στην πόλη;».

«Ο σχεδιασμός της πόλης του αύριο πρέπει να περιέχει και την κοινωνική πολιτική. Θα πρέπει να είναι η πόλη βιώσιμη, ασφαλής, ελκυστική, όμορφη, δυναμική και καθαρή» κατέληξε ο κ. Μανιάτης.

econews

Σχόλια