Τα μυρμήγκια επιβιώνουν από πλημμύρες πλέοντας σε σχεδίες

0
29

Τα μυρμήγκια είδους Formica selysi αντιμετωπίζουν τις πλημμύρες χτίζοντας σχεδίες, στο κέντρο των οποίων τοποθετείται η βασίλισσα, έδειξε μελέτη ελβετών επιστημόνων.

Είναι γνωστό ότι τα μυρμήγκια που κατοικούν σε κοίτες πλημμυρών “ενώνουν τις δυνάμεις τους” και κατασκευάζουν σχεδίες για να προστατευτούν κατά τη διάρκεια των πλημμυρών. Όμως, αυτό που απασχόλησε τους επιστήμονες στη μελέτη τους είναι τα -λιγότερο γνωστά- στοιχεία σχετικά με τη σύνθεση, το σχήμα και την κοινωνική δομή αυτών των λέμβων.

Για την καλύτερη κατανόηση αυτής της διαδικασίας, ο Michel Chapuisat από το Πανεπιστήμιο της Λωζάννης και η ομάδα του σύλλεξαν μυρμήγκια από μία κοιλάδα ποταμού στην Ελβετία και τα μετέφεραν στο εργαστήριο, με σκοπό να προκαλέσουν πλημμύρα και να παρατηρήσουν πώς σε αυτές τις συνθήκες αντιδρούν τα μυρμήγκια εργάτες, η βασίλισσα, αλλά και οι νεοσσοί.

Κατά τη διάρκεια της “πλημμύρας” παρατηρήθηκε συγκεκριμένα με ποιο τρόπο το κάθε είδος μυρμηγκιού τοποθετήθηκε στη σχεδία, όπως και η πλευστότητα και η ικανότητα επανάκαμψης των μυρμηγκιών.

Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι τα μυρμήγκια εργάτες και οι νεοσσοί ήταν εξαιρετικά ανθεκτικοί στη βύθιση. Οι εργάτες προστάτευσαν την περισσότερο ευάλωτη βασίλισσα, τοποθετώντας τη στο κέντρο της σχεδίας, χρησιμοποίησαν την πλευστότητα των νεοσσών στη βάση και τη δική τους ικανότητα επανάκαμψης για να δημιουργήσουν τη σχεδία και έτσι ελαχιστοποιήσουν τους τραυματισμούς.

Τα μυρμηγκιά εργάτες, αλλά και οι νεοσσοί, παρουσίασαν υψηλά ποσοστά επιβίωσης στη σχεδία, πολύ περισσότερο από αυτό που οι επιστήμονες προέβλεπαν, ενώ η τοποθέτηση των νεοσσών στη βάση της σχεδίας έδειξε ότι μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της “ενωμένης” φωλιάς κατά τη διάρκεια της πλημμύρας.

Οι επιστήμονες περίμεναν ότι τα μυρμήγκια που τοποθετούνται στη βάση της σχεδίας θα είχαν πληγεί περισσότερο. Όμως, παρατήρησαν ότι τα μυρμήγκια συστηματικά έβαζαν τα νεότερα μέλη της αποικίας σε τέτοιες θέσεις, κάτι το οποίο έδειξε ότι οι νεοσσοί έχουν πολύ υψηλή ικανότητα επιβίωσης σε συνθήκες πλημμύρας.

Δείτε πώς επιβιώνουν τα μυρμήγκια από μια «τεχνητή» πλημμύρα:

econews

Σχόλια