Η HELMEPA σε διεθνή συνάντηση για την εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης στη Μεσόγειο

0
9

Μεταξύ 17 και 19 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα συνάντηση ομάδας εργασίας του Μεσογειακού Σχεδίου Δράσης του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP/MAP), στην οποία συμμετείχε, μετά από πρόσκληση των διοργανωτών, και εκπρόσωπος της HELMEPA.

Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο προσδιορισμός κριτηρίων και μεθόδων εκτίμησης της περιβαλλοντικής κατάστασης στα θαλάσσια οικοσυστήματα της Μεσογείου για την εφαρμογή της Οικοσυστημικής Προσέγγισης (Ecosystems Approach) στη διαχείριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και των φυσικών πόρων.

Συμμετείχαν στελέχη και εμπειρογνώμονες του UNEP/MAP και εκπρόσωποι των Μεσογειακών Κρατών, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του REMPEC (Περιφερειακό Κέντρο για την Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών Θαλάσσιας Ρύπανσης στη Μεσόγειο) και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.

Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη σε όλες τις θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου Καλής Περιβαλλοντικής Κατάστασης (Good Environmental Status), η οποία προσδιορίζεται μέσω συγκεκριμένων περιβαλλοντικών δεικτών (indicators) για πιέσεις όπως ο ευτροφισμός, οι χημικοί ρυπαντές, τα απορρίμματα και ο θόρυβος.

Για περιβαλλοντικούς δείκτες όπως τα θαλάσσια απορρίμματα (marine litter), για τους οποίους τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ανεπαρκή, προωθείται η δημιουργία ολοκληρωμένου προγράμματος παρακολούθησης στη Μεσόγειο.

Στη διαδικασία αυτή, η HELMEPA θα συμβάλλει με στοιχεία από τους καθαρισμούς ακτών στην Ελλάδα αλλά και τις αναφορές πλοίων-μελών για απορρίμματα στην επιφάνεια της θάλασσας, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Παγκόσμιο Παρατηρητήριο Θαλάσσιων Απορριμμάτων (Global Marine Litter Observatory).

Σχόλια