Πρωτοφανής παρουσία κύκνων στο Δέλτα Έβρου

0
6

Στην καταγραφή των κύκνων στο Δέλτα Έβρου, στις θέσεις roost, που έγινε από το προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης στις 14 Φεβρουαρίου, καταγράφηκαν πραγματικά εντυπωσιακοί αριθμοί Συνολικά καταμετρήθηκαν περίπου 7.400 κύκνοι.

Το εντυπωσιακό ήταν ότι οι περισσότεροι εξ αυτών ήταν κιτρινόραμφοι κύκνοι και συγκεκριμένα οι αριθμοί που καταγράφηκαν ήταν 2.610 Νανόκυκνοι, 1.185 Αγριόκυκνοι, 2.385 Κιτρινόραμφοι κύκνοι (και τα δύο είδη, καθώς δεν ήταν δυνατόν να αναγνωριστούν) και 1.220 Βουβόκυκνοι.

Να σημειωθεί ότι ο αριθμός των Νανόκυκνων που καταγράφηκε αποτελεί τη μέγιστη μέτρηση που έχει γίνει στο Δέλτα Έβρου και στην Ελλάδα γενικότερα, και το ίδιο ισχύει και για τον συνολικό αριθμό των κιτρινόραμφων κύκνων.

Στην ίδια περιοχή του roost των κύκνων καταγράφηκαν και 950 Καστανόπαπιες.

Σχόλια