Η Γερμανία "ξηλώνει" μεσαιωνικά χωριά για να εξορύξει άνθρακα (photos)

0
53

Παρότι η Γερμανία είναι μια από τις χώρες που πρωτοπορούν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας παγκοσμίως, η χώρα εξαρτάται ακόμα σε μεγάλο βαθμό από την εξόρυξη άνθρακα για την κάλυψη των ενεργειακών της αναγκών.

Το 2013, η εκμετάλλευση του άνθρακα ανήλθε σε υψηλό εικοσαετίας παρά το γεγονός ότι οι ΑΠΕ κάλυψαν το 25% της συνολικής ζήτησης.

Καθώς η εξάρτηση από τον άνθρακα εντείνεται, διάφορες μεσαιωνικές πόλεις μετεγκαθίστανται προκειμένου οι εταιρείες εξόρυξης άνθρακα να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τα πλούσια κοιτάσματα που κείνται κάτω από τη γη τους.

Ένα παράδειγμα είναι το χωριό Atterwasch στην περιοχή του Βραδεμβούργου η οποία θα “μεταφερθεί” καθώς έχει την ατυχία να “κάθεται” πάνω σε ένα μεγάλο κοίτασμα λιθάνθρακα.

Αντίστοιχη μοίρα περιμένει το χωριό του Proschim ηλικίας 700 ετών, ενώ η εκκλησία του Magdeborn κοντά στη Λειψία βρίσκεται πλέον στο μέσο μιας λίμνης που δημιουργήθηκε δίπλα στο κύτταρο εξόρυξης της περιοχής. Τα περισσότερα χωριά βρίσκονται στην πρώην Ανατολική Γερμανία, ενώ παρόμοιες τακτικές ακολουθούνται στην Πολωνία και την Τσεχία.

Το 2013, η Γερμανία εξήγε το πλεόνασμα ενέργειας που παρήγε. Οι πρωτοφανείς εξαγωγές ενέργειας σε μεγάλο βαθμό αποδίδονται στην αύξηση της ηλεκτροπαραγωγής από λιγνίτη και ανθρακίτη.

Παρότι η χώρα έχει δεσμευτεί να περιορίσει την εξάρτησή της από τα ορυκτά καύσιμα ως το 2050, οι εκπομπές αυξάνονται σε πείσμα της υψηλότερης διείσδυσης των φωτοβολταϊκών και των αιολικών στο ενεργειακό μείγμα.

Ειδικοί υποστηρίζουν ότι το παράδοξο εξηγείται από τις χαμηλές τιμές των δικαιωμάτων άνθρακα στο ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων.

Photo: AP

econews

Σχόλια