ΑΠΕ: στόχους α λα καρτ θέλει το ΥΠΕΚΑ – Συνδέει διείσδυση με ανταγωνιστικότητα

0
6

Τις θέσεις της Ελλάδας για το πλαίσιο της ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με ορίζοντα το 2030 κατέθεσε το ΥΠΕΚΑ.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο που δημοσιοποίησε το energypress, το ΥΠΕΚΑ χαρακτηρίζει ως πραγματοποιήσιμο το στόχο για διείσδυση 27% των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ως το 2030 στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ωστόσο, όπως αναφέρει το ΥΠΕΚΑ, κάθε δεσμευτικός στόχος για τις ΑΠΕ οφείλει να ευθυγραμμιστεί με τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή όπως αυτή θα διαμορφωθεί στις διαπραγματεύσεις του Παρισιού το Δεκέμβριο του 2015 και να λάβει υπόψη της δύο σημαντικούς παράγοντες (που αφορούν ειδικά στη χώρα μας): αφενός την πρωτοφανή οικονομική κρίση που διέρχονται ορισμένα κράτη-μέλη και τον οικονομικό ανταγωνισμό που δέχονται από μη κράτη-μέλη της ΕΕ που βρίσκονται στη γεωγραφική τους περιοχή .

Επίσης, το ΥΠΕΚΑ υποστηρίζει ότι η διείσδυση των ΑΠΕ πρέπει να γίνει ανά χώρα με γνώμονα την οικονομική βιωσιμότητα, αλλά και τον αντίκτυπο του ενεργειακού κόστους που αυτό συνεπάγεται σε προϊόντα και υπηρεσίες. Προτείνει λοιπόν τη θέσπιση περιβαλλοντικών στόχων και δεικτών ούτως ώστε τα προϊόντα που τους επιτυγχάνουν να καθίστανται ανταγωνιστικά (ίσως μέσω κάποιου είδους επιδότησης) στην ευρωπαϊκή αγορά.

Επιπλέον, γίνεται ειδική μνεία στη διαλείπουσα ηλεκτροπαραγωγή των ΑΠΕ και στην ανάγκη συνδυασμού της διείσδυσής τους με επενδύσεις στις τεχνολογίες αποθήκευσης, στα έξυπνα δίκτυα, ακόμα και σε τεχνολογίες αφαλάτωσης προκειμένου να συνεισφέρουν πραγματικά στην ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και να έχουν θετικό οικονομικό αντίκτυπο.

Τέλος, το ΥΠΕΚΑ τονίζει ότι πρέπει να αποσαφηνιστούν επιμέρους ζητήματα, όπως για παράδειγμα τι θα προβλέπεται σε περίπτωση που ένα κράτος-μέλος προχωρήσει σε υπερεπενδύσεις σε μία μόνο τεχνολογία αναφέροντας ως διόλου τυχαίο παράδειγμα τα φωτοβολταϊκά.

Υπό το πρίσμα των παραπάνω παρατηρήσεων το ΥΠΕΚΑ εμφανίζεται επιφυλακτικό ως προς τους στόχους της χώρας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας τους οποίους συνδέει άμεσα όχι με τον περιβαλλοντικό τους αντίκτυπο, αλλά με την οικονομική τους βιωσιμότητα και τη δημοσιονομική κατάρρευση της χώρας.

Τάσσεται μάλιστα υπέρ της υιοθέτησης μιας περισσότερο ευέλικτης στάσης ως προς τη δεσμευτικότητα των στόχων για τις ΑΠΕ, σημειώνοντας ότι αυτό θα επιτρέψει στις χώρες να επιλέξουν την πολιτική που θα ακολουθήσουν βάσει των αναγκών τους και των δυνατοτήτων τους..

Πρόκειται για το ίδιο υπουργείο που καθόλου φειδωλό δεν εμφανίζεται όταν κάνει λόγο για την εξόρυξη υδρογονανθράκων στη χώρα μας ανεξαρτήτως των περιβαλλοντικών κινδύνων που απειλούν να εκμηδενίσουν το αμφιβόλου ύψους οικονομικό αποτέλεσμα.

—Εκπομπές άνθρακα

Αναφορικά  με τον στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, το ΥΠΕΚΑ επισημαίνει ότι ένας πολύ φιλόδοξος στόχος θα ασκούσε σημαντική πίεση στο ενεργειακό κόστος των ενεργοβόρων βιομηχανιών, τη στιγμή που οι εμπορικοί τους εταίροι θα συνεχίζουν να έχουν πρόσβαση σε φθηνότερη ενέργεια.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ελληνική πλευρά τονίζει ότι η ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να αντιμετωπίσει προσεκτικά τη λεγόμενη «διαρροή άνθρακα» (Carbon Leakage) έτσι ώστε να αποτρέψει περαιτέρω επιπτώσεις στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.

econews

Σχόλια