Φωτοβολταϊκά: οι παραγωγοί να δανείσουν τον ΛΑΓΗΕ προτείνει η ΠΟΣΠΗΕΦ

0
11

Την πρότασή της για την εξάλειψη των ελλειμμάτων του ΛΑΓΗΕ παρουσίασε η  Πανελλήνια  Ομοσπονδία  Παραγωγών Ηλεκτρικής Ενέργειας από Φωτοβολταϊκά (ΠΟΣΠΗΕΦ).

Η ΠΟΣΠΗΕΦ υποστηρίζει ότι «η  μόνη λύση  για  την  δεινή  κατάσταση  της  Άρσης  του  Αδιεξόδου  του Ειδικού Λογαριασμού  ΑΠΕ   είναι η ταμειακή  διευθέτηση  του  Συσσωρευμένου  Ελλείμματος  του  ΛΑΓΗΕ, αλλά  ταυτόχρονα  και  η  δρομολόγηση  της άρσης  των  αιτιών που το δημιουργούν».

«Είναι  πολύ  σημαντικό  να  διαχωριστεί το έλλειμμα σε  Συσσωρευμένο και  Πρωτογενές  και να  αντιμετωπιστεί χωριστά» αναφέρει η ένωση.

Η  πρόταση  της ΠΟΣΠΗΕΦ  είναι «να   δοθεί  δάνειο  όλων  των  ΑΠΕ, αυτών που  πληρώνονται  από  τον Ειδικό Λογαριασμό,  σε  ποσό  που  καλύπτει  το  έλλειμμα  το  ΛΑΓΗΕ».

«Ταυτόχρονα  προκειμένου να  αποδεχθούμε  αυτήν  την επώδυνη αλλά  υπεύθυνη  λύση  απαιτούμε  την  άρση  των  Στρεβλώσεων  της Αγοράς  και  δέκα    προϋποθέσεων  που  δε θα επαναφέρουν τις στρεβλώσεις σε βάρος του Ειδικού λογαριασμού σε βάθος χρόνου» προσθέτει η ΠΟΣΠΗΕΦ.

Αναλυτικότερα, η ΠΟΣΠΗΕΦ υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της τιμής αγοράς της KWh από ΑΠΕ στον ειδικό λογαριασμό του ΛΑΓΗΕ. Η εν μέρει αντικατάσταση της ΟΤΣ από το ΜΜΚΘΣΜ ήταν θετική, αλλά η τιμή πρέπει να αντικατοπτρίζει το πραγματικό κόστος ενέργειας. Έτσι προτείνουμε να προστεθεί το κόστος των ΜΔΝ και τα ΑΔΙ.

Επίσης η ένωση υποστηρίζει ότι πρέπει να γίνει μικρή αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ όπου απαιτηθεί, να διατηρηθεί η τροφοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού από τις υφιστάμενες πηγές, να γίνει επαναφορά της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στις ισχύουσες ταρίφες με βάση τον αρχικό τύπο του ν.3468 και να προχωρήσει ο συμψηφισμός των οφειλών του ΛΑΓΗΕ προς στους παραγωγούς με τις υποχρεώσεις τους σε ΦΠΑ και φόρο Εισοδήματος.

Τέλος, προτείνει να επιβαρυνθούν και τα οικιακά φωτοβολταϊκά σε στέγες, όπως ήδη δρομολογείται, και να σταματήσουν οι «παράνομοι» συμψηφισμοί της ΔΕΗ προς το ΛΑΓΗΕ .

—Η πρόταση

Η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει οι παραγωγοί -όχι μόνο στα φωτοβολταϊκά, αλλά και τις υπόλοιπες ΑΠΕ- να χορηγήσουν δάνειο προς τον ΛΑΓΗΕ που να αντιστοιχεί σε κλάσμα της ετήσιας παραγωγής όπως αυτό καθορίζεται από κάποια τιμολόγια που έχουν εκδοθεί.

Το δάνειο θα αντιστοιχεί σε ανείσπρακτα ποσά περίπου τεσσάρων μηνών και θα χορηγηθεί με επιτόκιο 6%. Αναλυτικότερα, το ποσό του δανείου θα υπολογίζεται ως ποσοστό επί της παραγωγής:  5%- 10 % για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ, ως 10 % στα οικιακά φωτοβολταϊκά και μέχρι 10% στα συστήματα ως 100 Κιλοβάτ, ως 12% στα πάρκα ισχύος μέχρι 500 Κιλοβάτ, ως 14% στα πάρκα μέχρι ένα Μεγαβάτ, ως 16% μέχρι δύο Μεγαβάτ και ως 18% στα πάρκα άνω των δύο Μεγαβάτ.

«Αυτό σε συνδυασμό με την κατάργηση των Παράνομων Συμψηφισμών θα διασφαλίσει την άμεση πληρωμή μας» υποστηρίζουν οι παραγωγοί και προσθέτουν ότι το ποσό του δανείου θα πληρωθεί είτε στο τέλος της εικοσαετίας με παράταση της σύμβασης είτε κατά τη διάρκεια της εικοσαετίας αν το επιτρέψουν τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού (Αυξημένα έσοδα από Τέλη Ρύπων).

—Plan B

Σε περίπτωση που για τον οποιονδήποτε λόγο το έλλειμμα δεν μηδενιστεί η ΠΟΣΠΗΕΦ προτείνει να προχωρήσει ένας δανεισμό του ΛΑΓΗΕ προκειμένου να καλυφθεί το ανωτέρω πρωτογενές έλλειμμα όπως αυτό θα διαμορφώνεται κάθε χρόνο.

Το ποσοστό δανεισμού θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο ανάλογα με το έλλειμμα ή το πλεόνασμα του ειδικού λογαριασμού.

Για το ποσοστό αυτό θα οριστεί μία μέγιστη τιμή την οποία δεν θα μπορεί να υπερβεί. ( Αυτό που αναφέρθηκε παραπάνω).

Αν για οποιοδήποτε λόγο η ανωτέρω εισφορά δεν αρκεί για να καλύψει το έλλειμμα, τότε θα πρέπει να αυξάνει το ΕΤΜΕΑΡ (ρήτρα ETMEAP).

Το επιτόκιο του δανείου θα είναι 6 %  και το ποσό αυτό του Δανείου θα πληρωθεί είτε στο τέλος της εικοσαετίας με παράταση της Σύμβασης είτε κατά τη διάρκεια της Εικοσαετίας αν το επιτρέψουν τα έσοδα του ειδικού λογαριασμού.

econews

Σχόλια