Αρκτική: Φάλαινες φορείς παρασίτου γάτας

1
100

arktiki-falaines-foreis-parasitou-gatas 111951Το παράσιτο Toxoplasma gondii, που μπορεί να προκαλέσει τύφλωση στους ανθρώπους, εντοπίστηκε στο είδος φάλαινας μπελούγκα της δυτικής Αρκτικής.

Το 14% των φαλαινών που εξετάστηκαν ήταν φορείς της μόλυνσης.

Η αύξηση θερμοκρασίας στην Αρκτική επιτρέπει την ελεύθερη μετακίνηση των παθογόνων παραγόντων, ενώ στις πιο παγωμένες συνθήκες στο παρελθόν λειτουργούσαν σαν εμπόδιο για την ανάπτυξη των μολύνσεων, εκτιμούν οι επιστήμονες του Πανεπιστημίου British Columbia που ανακάλυψαν το παράσιτο.

“Ο πάγος αποτελεί ένα σημαντικό οικολογικό εμπόδιο που επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο τα παθογόνα μπορούν να μεταδοθούν στη φύση και περιορίζει τον κίνδυνο της έκθεσης των ανθρώπων”, είπε ο μικροβιολόγος, Michael Grigg, τονίζοντας ότι με τις καιρικές αλλαγές που αντιμετωπίζει η Αρκτική, βρίσκουν πλέον παθογόνα που δεν υπήρχαν εκεί στο παρελθόν.

Το εν λόγω τοξόπλασμα υπάρχει σε όλα τα χαμηλότερα γεωγραφικά πλάτη και πολλοί άνθρωποι, ενώ είναι φορείς, δεν αντιμετωπίζουν αρνητικές συνέπειες στην υγεία τους. Ωστόσο, αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για τις εγκύους και τα άτομα με αδύναμο ανοσοποιητικό σύστημα.

Το γεγονός ότι το παράσιτο είναι πλέον διαδεδομένο σε φάλαινες μπελούγκα είναι σημαντικό, διότι οι κάτοικοι της περιοχής (Inuit) είναι συνηθισμένοι να τρώνε το ωμό ή μισοψημένο κρέας φάλαινας, κάτι από το οποίο με τη νέα ανακάλυψη οι επιστήμονες προσπαθούν να τους αποτρέψουν.

Οι ερευνητές δεν μπορούν ακόμα με βεβαιότητα να πουν με ποιο τρόπο το τοξόπλασμα έφτασε στις φάλαινες, ωστόσο ο Grigg τονίζει ότι ο κίνδυνος αυξάνεται με την κλιματική αλλαγή καθώς “ο μόνος τρόπος το παράσιτο να εξουδετερωθεί είναι να βραστεί ή να παγώσει, επομένως όσο περισσότερο διαρκούν οι θερμοκρασίες άνω του μηδέν, τόσο αυξάνεται ο κίνδυνος έκθεσης σε αυτό το μολυσματικό στάδιο του παρασίτου”.

econews

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. bonjour
  pour ce qui sont interissé de télécharger des livres ou des thèses ,des articles ou des séminaires.

  1- La gestion des potentialités hydriques en régions sahariennes http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/466-la-gestion-des-potentialit%C3%A9s-hydriques-en-r%C3%A9gions-sahariennes.html
  2- Dysfonctionnement des élevages dans les régions sahariennes http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/465-dysfonctionnement-des-%C3%A9levages-dans-les-r%C3%A9gions-sahariennes.html
  3- La céréaliculture sous centre-pivot dans les régions sahariennes : cas de la region de ouargla http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/464-la-c%C3%A9r%C3%A9aliculture-sous-centre-pivot-dans-les-r%C3%A9gions-sahariennes-cas-de-la-region-de-ouargla.html

  4- La dynamique agricole dans la zone d’El Ghrous (Biskra) : entre le boom maraîcher et la lente généralisation des systèmes de production phoenicicoles http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/463-la-dynamique-agricole-dans-la-zone-d-el-ghrous-biskra-entre-le-boom-mara%C3%AEcher-et-la-lente-g%C3%A9n%C3%A9ralisation-des-syst%C3%A8mes-de-production-phoenicicoles.html
  5- L’état phytosanitaire des palmeraies algériennes,principaux axes de recherche/développement à prendre en charge http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/462-l%E2%80%99%C3%A9tat-phytosanitaire-des-palmeraies-alg%C3%A9riennes,-principaux-axes-de-recherche-d%C3%A9veloppement-%C3%A0-prendre-en-charge.html

  http://univ-ouargla.dz/
  http://bu.univ-ouargla.dz/
  http://elearn.univ-ouargla.dz/
  http://dspace.univ-ouargla.dz/
  http://manifest.univ-ouargla.dz/
  http://labo.univ-ouargla.dz/
  http://revues.univ-ouargla.dz/
  1- Gestion participative des ressources génétiques du palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) dans les oasis du Maghreb http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/367-gestion-participative-des-ressources-g%C3%A9n%C3%A9tiques-du-palmier-dattier-phoenix-dactylifera-l-dans-les-oasis-du-maghreb.html
  2- Crise de gestion de la diversité des dattiers dans les palmeraies algériennes http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/366-crise-de-gestion-de-la-diversit%C3%A9-des-dattiers-dans-les-palmeraies-alg%C3%A9riennes.html
  3- La recherche sur le palmier dattier au département des sciences agronomiques de Ouargla : situation et perspectives http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/365-la-recherche-sur-le-palmier-dattier-au-d%C3%A9partement-des-sciences-agronomiques-de-ouargla-situation-et-perspectives.html
  4- Les anciennes systèmes de gestion des l’eau dans les oasis : patrimoine à préserverhttp://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/364-les-anciennes-syst%C3%A8mes-de-gestion-des-l%E2%80%99eau-dans-les-oasis-patrimoine-%C3%A0-pr%C3%A9server.html
  5- Gestion participative des ressources génétiques du palmier dattier (Phoenix dactylifera L.) dans les oasis du Maghreb http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/367-gestion-participative-des-ressources-g%C3%A9n%C3%A9tiques-du-palmier-dattier-phoenix-dactylifera-l-dans-les-oasis-du-maghreb.html
  6- Crise de gestion de la diversité des dattiers dans les palmeraies algériennes http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/366-crise-de-gestion-de-la-diversit%C3%A9-des-dattiers-dans-les-palmeraies-alg%C3%A9riennes.html
  7- Aperçu méthodologique de la démarche d’évaluation de la durabilité de l’agro-système à Palmiers Dattiers dans les oasis du Maghreb http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/362-aper%C3%A7u-m%C3%A9thodologique-de-la-d%C3%A9marche-d%E2%80%99%C3%A9valuation-de-la-durabilit%C3%A9-de-l%E2%80%99agro-syst%C3%A8me-%C3%A0-palmiers-dattiers-dans-les-oasis-du-maghreb.html
  8- Rôle des associations dans le développement rural http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/363-r%C3%B4le-des-associations-dans-le-d%C3%A9veloppement-rural.html
  9- Ressources en eau du sahara septentrional http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/361-ressources-en-eau-du-sahara-septentrional.html
  10- Rôle de la Recherche / Développement dans la durabilité et la performance des agrosystèmes sahariens http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/360-r%C3%B4le-de-la-recherche-d%C3%A9veloppement-dans-la-durabilit%C3%A9-et-la-performance-des-agrosyst%C3%A8mes-sahariens.html
  11- Programme d’investissement du cdars http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/359-programme-d%E2%80%99investissement-du-cdars.html
  12- Les systèmes de production sahariens : déclin ou renouveau ? http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/36-workshop-sur-l%E2%80%99agriculture-saharienne-enjeux-et-perspectives-universit%C3%A9-kasdi-merbah-%E2%80%93-ouargla-le-03-mai-2010/358-les-syst%C3%A8mes-de-production-sahariens-d%C3%A9clin-ou-renouveau.html
  * La sécurité alimentaire et l’agriculture saharienne -février 2012- :
  1- دراسة لتشخيص الداء ووصف الدواءhttp://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/39-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-l%E2%80%99agriculture-saharienne-f%C3%A9vrier-2012/458-%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%AE%D9%8A%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D9%88%D8%B5%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A1-boualeg-mbarek.html
  2- Toxiinfections alimentaires collectives a Ouargla. RESULTATS D’ENQUETE. http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/39-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-l%E2%80%99agriculture-saharienne-f%C3%A9vrier-2012/457-toxiinfections-alimentaires-collectives-a-ouargla-resultats-d%E2%80%99enquete.html
  3- LA STRATEGIE DE DEVELOPPEMENT RURAL EN ALGERIE http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/39-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-l%E2%80%99agriculture-saharienne-f%C3%A9vrier-2012/456-la-strategie-de-developpement-rural-en-algerie.html
  4- VALORISATION D’UNE PLANTE TOLERANTE A LA SALINITE : CAS DE l’Atriplex halimus L. http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/39-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-l%E2%80%99agriculture-saharienne-f%C3%A9vrier-2012/455-valorisation-d%E2%80%99une-plante-tolerante-a-la-salinite-cas-de-l%E2%80%99atriplex-halimus-l.html
  5- UTILISATION DES ENZYMES COAGULANTES CAMELINES COMME SUCCEDANE DE LA PRESURE COMMERCIALE http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/39-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-l%E2%80%99agriculture-saharienne-f%C3%A9vrier-2012/454-utilisation-des-enzymes-coagulantes-camelines-comme-succedane-de-la-presure-commerciale.html
  6- SITUATION DE L’AGRICULTURE DANS LA ZONE DE HASSI BEN ABDALLAH /OUARGLA, FIN DE 2010 http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/39-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-l%E2%80%99agriculture-saharienne-f%C3%A9vrier-2012/453-situation-de-l%E2%80%99agriculture-dans-la-zone-de-hassi-ben-abdallah-ouargla,-fin-de-2010.html
  7- INSPECTION DES VIANDES (CARCASSES ANIMALES) DANS LES ABATTOIRS DE LA REGION DU CENTRE http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/39-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-l%E2%80%99agriculture-saharienne-f%C3%A9vrier-2012/452-inspection-des-viandes-carcasses-animales-dans-les-abattoirs-de-la-region-du-centre.html
  8- LA MISE EN VALEUR PAR LE BAIS DE LA CONCESSION CONTRAINTES ET PERSPECTIVES http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/39-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-l%E2%80%99agriculture-saharienne-f%C3%A9vrier-2012/451-la-mise-en-valeur-par-le-bais-de-la-concession-contraintes-et-perspectives.html
  9- LE PNDAR ET LA REALITE DE LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS L’ALGERIE http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/39-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-l%E2%80%99agriculture-saharienne-f%C3%A9vrier-2012/448-le-pndar-et-la-realite-de-la-securite-alimentaire-dans-l%E2%80%99algerie.html
  10- L’AUTONOMIE ALIMENTAIRE DES EXPLOITATIONS LAITIERES DANS LE NORD EST ALGERIEN ET SON IMPACT SUR LE PRIX DE REVIENT DE LAIT http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/39-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-l%E2%80%99agriculture-saharienne-f%C3%A9vrier-2012/447-l-autonomie-alimentaire-des-exploitations-laitieres-dans-le-nord-est-algerien-et-son-impact-sur-le-prix-de-revient-de-lait.html
  11- LE PLAN NATIONAL DE DEVELOPPEMENT AGRICOLE PNDA ET LA SECURITE ALIMENTAIRE http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/39-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-l%E2%80%99agriculture-saharienne-f%C3%A9vrier-2012/446-le-plan-national-de-developpement-agricole-pnda-et-la-securite-alimentaire.html
  12- LE DROMADAIRE, ÉLÉMENT INCONTOURNABLE DANS LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DES POPULATIONS AUTOCHTONES http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/39-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-l%E2%80%99agriculture-saharienne-f%C3%A9vrier-2012/445-le-dromadaire,-%C3%A9l%C3%A9ment-incontournable-dans-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-des-populations-autochtones.html
  13- LES PRODUITS DU PALMIER DATTIER, UN MOYEN D’ASSURER LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN ZONES SAHARIENNES. http://manifest.univ-ouargla.dz/index.php/seminaires/archive/facult%C3%A9-des-sciences-de-la-nature-et-de-la-vie-et-des-sciences-de-la-terre-et-de-l-univers/39-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-et-l%E2%80%99agriculture-saharienne-f%C3%A9vrier-2012/444-les-produits-du-palmier-dattier,-un-moyen-d-assurer-la-s%C3%A9curit%C3%A9-alimentaire-en-zones-sahariennes.html
  Mathématique et informatique:
  1. les fonctions de Haar rationalisées pour estimer la solution d’un systŁme d’’equations intégro-différentielles http://bu.univ-ouargla.dz/Fonctions_Haar.pdf?idthese=986
  2. Résolution de système d’équations intégro-différentielles par la méthode des fonctions de Haar rationalisées http://bu.univ-ouargla.dz/ABBASSI_HOCINE.pdf?idthese=811
  3. ETUDE DE QUELQUES PROBLEMES ELLIPTIQUES NON LINEAIRES http://bu.univ-ouargla.dz/FAREH_Abdelfeteh.pdf?idthese=730
  4. Signatures numériques pour fichiers audio (audio watermarking) http://bu.univ-ouargla.dz/Abderrahmane_ADJILA.pdf?idthese=3063
  5. Simulation et Gestion : Vers un modèle de pilotage stratégique des entreprises économiques http://bu.univ-ouargla.dz/ali_lalouci.pdf?idthese=2001
  6. Etude De Quelques Équations D’évolution Qui Surviennent Comme Des Équations Des Géodésiques Sur Les Groupes Des Difféomorphismes http://bu.univ-ouargla.dz/BEDIDA_Nabila.pdf?idthese=729
  7. Sur la résolution du problème de Laplace perturbé dans un polygone plan, par décomposition du domaine http://bu.univ-ouargla.dz/BELOUL_SAID.pdf?idthese=266
  8. L’opérateur de Green pour le potentiel saut de Heaviside : traitement perturbatif http://bu.univ-ouargla.dz/BEN_ALI_Brahim.pdf?idthese=267
  9. Proposition D’une Ontologie Formelle Pour La Modélisation Et La Simulation Intelligente http://bu.univ-ouargla.dz/BEN_HEBIRECHE_HALIMA.pdf?idthese=816
  10. Quelques problèmes aux-limites gouvernés par l’opérateur perturbé des ondes et de la diffusion http://bu.univ-ouargla.dz/BENADDI_HADDA.pdf?idthese=296
  11. Application de la méthode des ondelettes de Haar rationalisées à la résolution des équations intégrales http://bu.univ-ouargla.dz/BENCHEIKH_ABDELKRIM.pdf?idthese=808
  12. Résolution par la méthode de décomposition des opérateurs d’un système de Carlemann intervenant en cinétique des gaz en dimension trois, dans un tybe à base rectangulaire http://bu.univ-ouargla.dz/BENDAB_Mebarka.pdf?idthese=364
  13. Le llangage HumanMll comme supportt de communiicattiion enttre agentts http://bu.univ-ouargla.dz/resultat.php?idthese=187
  14. Le llangage HumanMll comme supportt de communiicattiion enttre agentts
  15. Modélisation asymptotique du problème de Signorini avec frottement pour les plaques minces http://bu.univ-ouargla.dz/BENSAYAH_Abdallah.pdf?idthese=297
  16. L’analyse numérique de la méthode de Schwarz appliquée à un problème d’obstacle http://bu.univ-ouargla.dz/Beggas_mohammed.pdf?idthese=162
  17. Sur la recherche des solutions positives multiples d’équation intégrale de Fredholm aux problèmes aux limites non locales en appliquant le théorème de point fixe de Krasnoselskii http://bu.univ-ouargla.dz/Belhadi_Ahfouda.pdf?idthese=3074
  18. Existence Globale Et Comportement A L’infini Des Solutions D’un Systeme De Reaction-Diffusion http://bu.univ-ouargla.dz/Ben_Moussa_Med_Tayeb.pdf?idthese=268
  19. Coopération entre un Hypermédia et un Simulateur Pédagogique basée Agent Pédagogique(Le Système CoMédia) http://bu.univ-ouargla.dz/Belkherfi-Brahim.pdf?idthese=822
  20. Contribution À La Mise En Œuvre D’un Modèle De Données Spatiales À Représentation Multiple Applique Aux Données Urbaines http://bu.univ-ouargla.dz/Brahim_Lejdel.pdf?idthese=261
  21. Gestion De La Mobilite Au Niveau De La Couche Transport http://bu.univ-ouargla.dz/CHELLAMA_La%C3%A2redj.pdf?idthese=262
  22. La Méthode d’Adomian Appliquée au Problème de Cauchy http://bu.univ-ouargla.dz/CHOUCHA_AbdelBaki.pdf?idthese=2995
  23. Une approche basée agentt pour lla découvertte de serviices Web http://bu.univ-ouargla.dz/Chafik_Berdjouh.pdf?idthese=721
  24. Serveur d’images et de connaissances pour la formation médicale sur le web http://bu.univ-ouargla.dz/farah_debbagh.pdf?idthese=264
  25. Un problème inverse elliptique relatif à un problème biharmonique dans une couronne http://bu.univ-ouargla.dz/DIDA_Redha.pdf?idthese=1000
  26. Sur l’estimation d’attracteurs étranges http://bu.univ-ouargla.dz/DJEDDI_Kamel.pdf?idthese=270
  27. Simulation numérique des écoulements dans une cavité ouverte curviligne http://bu.univ-ouargla.dz/DOUDI_Nadjet.pdf?idthese=271
  28. Utilisation des ontologies pour l’indexation automatique des sites Web en Arabe http://bu.univ-ouargla.dz/GASMI_Mounira.pdf?idthese=722
  29. Le problème de Dirichlet pour le système de Lamé généralisé l’analogue de PLP http://bu.univ-ouargla.dz/GHEMAM_HAMED_Laid.pdf?idthese=731
  30. Degré topologique et applications à des problèmes aux limites non linéaires associés à des équations différentielles ordinaires de second ordre http://bu.univ-ouargla.dz/GUEDDA-LAMINE.pdf?idthese=871
  31. Étude du phénomène de verrouillage rencontré dans l’approximation par éléments finis des coques élastiques minces http://bu.univ-ouargla.dz/HABITA_Khaled.pdf?idthese=733
  32. Traitement d’Image et Fusion de Données dans le Cadre de l’Interopérabilité Sémantique des Systèmes d’Information Géographiques.» http://bu.univ-ouargla.dz/HADJI-Atmane.pdf?idthese=848
  33. Etude phytochimique et activité biologique de la plante Limoniastrum guyonianum http://bu.univ-ouargla.dz/HAMIDI_ABDELRAZAG.pdf?idthese=3070
  34. Sur l’estimation des exposants de Lyapunov http://bu.univ-ouargla.dz/HANNACHI_Fareh.pdf?idthese=1068
  35. Pour le Support des Applications M-commerce dans les Réseaux sans Fil http://bu.univ-ouargla.dz/Djediai_Hmida.pdf?idthese=263
  36. Protocole pour la sécurité des réseaux sans fil peer to peer http://bu.univ-ouargla.dz/Houda-HAFI.pdf?idthese=830
  37. Etude de quelques problèmes de thermovisco-élasticité http://bu.univ-ouargla.dz/KEDDI_AHMED.pdf?idthese=631
  38. Filtrage des eaux usées http://bu.univ-ouargla.dz/Latreche_Smail.pdf?idthese=369
  39. Résolution d’un problème d’élasticité en dimension trois affecté d’un poids dans un domaine présentant des points anguleux par une méthode de décomposition. http://bu.univ-ouargla.dz/KOUADRI_Ghada.pdf?idthese=736
  40. Modélisation à base d’ontologie d’une plate-forme de E-Learning http://bu.univ-ouargla.dz/Khalida_Farida_KHELILI.pdf?idthese=723
  41. Décomposition Asymptotique Partielle et éléments finis Soutenu http://bu.univ-ouargla.dz/kouidri_med.pdf?idthese=737
  42. http://bu.univ-ouargla.dz/Latreche_Smail.pdf?idthese=369 non trouvé
  43. RÉSOLUTION D’UN PROBL¨ME INVERSE ELLIPTIQUEQUI MODÉLISE LA DÉTECTION ET L’ÉVOLUTION DE LA CORROSION DANS UNE CONDUITE MÉTALLIQUE http://bu.univ-ouargla.dz/Lemkeddem.pdf?idthese=985
  44. Etude De Quelques Problèmes De Thermoélasticité Avec Deuxième Son http://bu.univ-ouargla.dz/Madani_Belabbas.pdf?idthese=3052
  45. Sur la stabilité Structurelle des Difféomorphismes Quadratiques en Dimension 2 http://bu.univ-ouargla.dz/MAMMERI_MOHAMMED.pdf?idthese=738
  46. Rôle des Fonctions Poids Dans L’étude D’un Problème De Diffusion Perturbée Dans Un Domaine Plan Non Régulier http://bu.univ-ouargla.dz/hamza_medekhel.pdf?idthese=735
  47. Solutions pour la prise en charge de la mobilité dans l’Internet http://bu.univ-ouargla.dz/MEDILEH_Saci.pdf?idthese=265
  48. Un serveur dédié à la recherche d’informations médicales basé sur le raisonnement à partir de cas http://bu.univ-ouargla.dz/MEFLAH_Mohamed_Salim.pdf?idthese=724
  49. Analyse mathématique de quelques problèmes aux limites en piézoélectricité http://bu.univ-ouargla.dz/MESAI_AOUN_MOHAMMED_SALAH.pdf?idthese=3068
  50. Une approche Multi-Agents pour la modélisation d’un Progiciel de Gestion Intégrée (PGI) http://bu.univ-ouargla.dz/MESBAHI_Nadjib.pdf?idthese=727
  51. Modélisation du problème de Signorini pour les coques minces http://bu.univ-ouargla.dz/MEZABIA_Mohammed_Elhadi.pdf?idthese=371
  52. Analyse asymptotique des coques minces non linéairement élastiques http://bu.univ-ouargla.dz/Miloudi_Madjda.pdf?idthese=740
  53. Proposition d’un Modèle d’Auto-coordination pour la Conception Coopérative des Systèmes de Production http://bu.univ-ouargla.dz/Meriem_KORICHI.pdf?idthese=751
  54. Sur quelques équations intégrales non linéaires http://bu.univ-ouargla.dz/Messaoud_Guesba.pdf?idthese=806
  55. Sur La Propagation De L’analycite Et De La Propriete Gevrey De La Solution Du Probleme De Cauchy http://bu.univ-ouargla.dz/Mouhamed_guolala.pdf?idthese=372
  56. SUR LA PROPAGATION DE L’ANALYCITE ET DE LA PROPRIETE GEVREY DE LA SOLUTION DU PROBLEME DE CAUCHY http://bu.univ-ouargla.dz/Mohamed_goulala.pdf?idthese=982
  57. Apprentissage médiatisé de la chimie moléculaire http://bu.univ-ouargla.dz/Mohammed_Bachir_MAHDJOUB.pdf?idthese=726
  58. QoS par flux dans un environnement multi-domaine et hétérogène http://bu.univ-ouargla.dz/korichi_salim.pdf?idthese=2103
  59. Un algorithme évolutionnaire pour la segmentation d’images basé sur le diagramme de Voronoï http://bu.univ-ouargla.dz/Naima_MERZOUGUI.pdf?idthese=752
  60. Etude De Quelques Problèmes Dépendants Du Temps Par Les Transformations Unitaires http://bu.univ-ouargla.dz/Rachid_AHMIM.pdf?idthese=769
  61. Construction et utilisation d’un thésaurus pour la recherche d’information sur le web http://bu.univ-ouargla.dz/Slimane_BELLAOUAR.pdf?idthese=725
  62. Prétraitement & Extraction de Connaissances en Web Usage Mining S2WC2 : un WUM Framework Centré Utilisateur http://bu.univ-ouargla.dz/Slimane_OULADNAOUI.pdf?idthese=728
  63. Etude Théorique Et Numérique D’un Problème De Contact Sans Frottement Entre Deux Corps Elastiques http://bu.univ-ouargla.dz/TEDJANI_HADJ_AMMAR.pdf?idthese=741
  64. Partage de données en environnements mobiles Ad hoc http://bu.univ-ouargla.dz/Wassila_KORICHI.pdf?idthese=641
  65. Une approche pour le commerce mobile basée agent mobile http://bu.univ-ouargla.dz/ZERDOUMI-Oussama.pdf?idthese=819
  66. Etude variationnelle et asymptotique d’un probl`eme d’une coque peu-profonde de Marguerre-von K´arm´ang´en´eralis´ee non lin´eairement ´elastique http://bu.univ-ouargla.dz/ghezal_abderrezak.pdf?idthese=732
  67. http://bu.univ-ouargla.dz/hamrouni_ahmed.pdf?idthese=734
  68. Les eaux usées id=369 et id= 983 et déja normalement c’est pas de l’informatique
  69. Effet de la tention de surface sur des écolements au dessus des obstacles http://bu.univ-ouargla.dz/laiadi_abdelkader.pdf?idthese=773
  70. Existence Des Solutions D’equations Integrales De Hammerstein ET Hammerstein-Volterra http://bu.univ-ouargla.dz/Untitled112.pdf?idthese=988

Comments are closed.