Δημόσιο αγαθό το νερό – Πρωτοβουλία Πολιτών

1
10

Την πρώτη επίσημη ακρόαση για Πρωτοβουλία των Πολιτών οργανώνει στις 17 Φεβρουαρίου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (ΕΚ) στις Βρυξέλλες. Πρώτη πρωτοβουλία που υπάγεται στη διαδικασία είναι «Το νερό είναι Ανθρώπινο Δικαίωμα», που πολεμά για τη νομοθετική αναγνώριση της ύδρευσης και αποχέτευσης ως βασικών δικαιωμάτων των Ευρωπαίων και αντιμάχεται την απελευθέρωση της αγοράς για τις υπηρεσίες αυτές. Η ακρόαση πραγματοποιείται τη Δευτέρα στις 17 Φεβρουαρίου από τις 16:00 μέχρι τις 19:30.

Στόχος της Πρωτοβουλίας είναι οι κυβερνήσεις της Ένωσης να διασφαλίσουν σε όλους τους πολίτες τους πρόσβαση σε καθαρό και επαρκές νερό και ασφαλή αποχέτευση, φροντίζοντας παράλληλα να μην προχωρήσουν στην απελευθέρωση των υπηρεσιών αυτών ή την υπαγωγή τους στους κανόνες της Εσωτερικής Αγοράς της Ένωσης. Η Πρωτοβουλία συγκέντρωσε πανευρωπαϊκά 1.884.790 υπογραφές ή σχεδόν το διπλάσιο του ενός εκατομμυρίου που απαιτούν οι Συνθήκες της ΕΕ.

Η «Πρωτοβουλία των Πολιτών» επιτρέπει σε ένα εκατομμύριο πολίτες από τουλάχιστον ένα τέταρτο των κρατών μελών της ΕΕ (σήμερα επτά χώρες), να ζητήσουν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία σε τομείς για τους οποίους έχει αρμοδιότητα.

Την κάθε Πρωτοβουλία πρέπει να οργανώσει επιτροπή από τουλάχιστον 7 πολίτες της ΕΕ οι οποίοι διαμένουν σε τουλάχιστον 7 διαφορετικά κράτη μέλη και έχει στη διάθεσή της ένα χρόνο για να συγκεντρώσει τις υπογραφές.

Οι υπογραφές πρέπει με τη σειρά τους να πιστοποιηθούν από τις αρμόδιες αρχές κάθε κράτους μέλους από το οποίο προέρχονται.

Οι υπεύθυνοι των πρωτοβουλιών που κρίνονται αποδεκτές συμμετέχουν σε ακρόαση που οργανώνει το ΕΚ, η δε Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει διορία τριών μηνών να εξετάσει κάθε πρωτοβουλία και να αποφασίσει πώς θα ανταποκριθεί.

Την ακρόαση οργανώνει η επιτροπή Περιβάλλοντος του ΕΚ, σε συνεργασία με την επιτροπή Αναφορών, την επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή και την επιτροπή Ανάπτυξης.

Οι εκπρόσωποι της πρωτοβουλίας θα παρουσιάσουν τους στόχους τους στους ευρωβουλευτές και στον αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Maroš Šefčovič.

Τη Δευτέρα παρουσιάστηκε στην επιτροπή Αναφορών προκαταρκτική μελέτη σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών που, σε γενικές γραμμές, θεωρείται ήδη επιτυχημένο εγχείρημα.

Ωστόσο, τονίσθηκε ότι υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης σε ζητήματα όπως είναι τα στοιχεία που ζητά κάθε κράτος μέλος από τους πολίτες προκειμένου να υπογράψουν μία πρωτοβουλία, τα οποία μέχρι στιγμής διαφέρουν από χώρα σε χώρα.

Τέλος, προτάθηκε η δημιουργία διαδραστικής σελίδας όπου οι πολίτες θα μπορούν να ανταλλάσουν ιδέες για πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να αναλάβουν και να επικοινωνούν με πολίτες από άλλα κράτη μέλη.

1 ΣΧΟΛΙΟ

 1. Επιτέλους ίσως βρούμε το δίκαιο μας εδώ στην Κύπρο του μεσαίωνα όπου γίνονται διακρίσεις και ενώ έχει το διπλανό σου σπίτι πόσιμο νερό ενώ εσύ δεν δικαιούσαι.
  Εδώ και χρόνια κάμνω άνισο αγώνα για παροχή πόσιμου νερού σε αγροτικό τεμάχιο σε χωριό μόλις 7 χιλιόμετρα από τον υπεραστικό δρόμο Λεμεσού/Λευκωσίας.
  Ζήτησα βοήθεια από το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, από την Υδατοπρομήθεια Λεμεσού και όταν η απάντηση τους ήταν αρνητική κατέφυγα στην Επίτροπο Διοικήσεως διεκδικώντας το «υποτιθέμενο» δικαίωμα μου για ίση μεταχείριση καθότι το αμέσως επόμενο σπίτι στην ίδια περιοχή έχει πόσιμο νερό.
  Η δικαιολογία ήταν ότι στο συγκεκριμένο σπίτι δόθηκε άδεια υδροδότησης όταν το νερό το διαχειριζόταν το χωριό οπόταν είναι κεκτημένο δικαίωμα. Τώρα που το διαχειρίζεται η Υδατοπρομήθεια έκριναν ότι δεν μπορούν να δώσουν στα υπόλοιπα σπίτια νερό τα οποία ανέρχονται πέραν των 12.
  Αντιλαμβάνεστε πως νοιώθει κάποιος σήμερα στην Κύπρο την εξελιγμένη του 2014 να βλέπει τον διπλανό να έχει παροχή πόσιμου νερού και τα υπόλοιπα σπίτια να κουβαλούν με τα βυτιοφόρα νερό για τις βασικές τους ανάγκες.
  Εύχομαι να αλλάξουν και εδώ πλέον τα πράγματα.

Comments are closed.