CO-GISTICS: «πράσινες» εμπορευματικές μεταφορές στη Θεσσαλονίκη

0
450

Το ERTICO – ITS Europe, μαζί με 34 εταίρους, ξεκινάει το COGISTICS, ένα καινοτόμο έργο που θα συνδυάσει τις εμπορευματικές μεταφορές με τα συνεργατικά συστήματα κινητικότητας (C-ITS). Είναι η πρώτη φορά που ένα έργο στοχεύει στον παραπάνω συνδυασμό.

Η εφαρμογή  συνεργατικών συστημάτων κινητικότητας είναι ζωτικής σημασίας για το μέλλον των μεταφορών και της αστικής κινητικότητας και το ERTICO έχει επενδύσει και συνεχίζει να επενδύει σε αυτό το νέο μοντέλο αναπτυξιακών έργων (όπως είναι και τα έργα FREILOT και COMPASS4D).

Αυτό είναι ένα ακόμα βήμα για την εφαρμογή συνεργατικών συστημάτων, της οποίας ηγούμαστε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Ο οργανισμός ERTICO προσφέρει το τέλειο περιβάλλον για την πρόοδο αυτού του είδους δραστηριοτήτων, χάρη στη μεγάλη και μακροχρόνια εμπειρία σε ευρωπαϊκά έργα”, δήλωσε ο Hermann Meyer, Διευθύνων Σύμβουλος του ERTICO, χαιρετίζοντας την έναρξη του έργου.

Το έργο CO-GISTICS αποτελεί μια πιλοτική δράση που εξετάζει τις ανάγκες της βιομηχανίας εμπορευματικών μεταφορών λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις των πόλεων. Οι στόχοι του έργου είναι η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και οι βιώσιμες μεταφορές εμπορευμάτων στην Ευρώπη.

Για αυτούς τους λόγους, το CO-GISTICS θα συνδυάσει υφιστάμενα συστήματα εμπορευματικών μεταφορών με καινοτόμες λύσεις, όπως οι συνεργατικές υπηρεσίες και τα ευφυή φορτία. Η χρήση των υπηρεσιών θα συνεχιστεί και μετά το τέλος του έργου και θα αναπτυχθεί περαιτέρω για την μελλοντική τους εφαρμογή από τους εμπλεκόμενους φορείς.

Η επιτυχία του CO-GISTICS στηρίζεται στην κοινοπραξία του έργου, που αποτελείται από 34 εταίρους, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών από το χώρο των εμπορευματικών μεταφορών και των logistics. Οι εταιρίες αυτές, μαζί με παρόχους υπηρεσιών, ενώσεις χρηστών και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης θα εφαρμόσουν τις παρακάτω πέντε υπηρεσίες:

*Εξοικονόμηση ενέργειας στις μετακινήσεις μέσω συνεργατικών συστημάτων σηματοδότησης,

*Ευφυείς υπηρεσίες σε περιοχές στάθμευσης και παράδοσης προϊόντων,

*Συνεργατικές υπηρεσίες πολυτροπικών μεταφορών εμπορευμάτων,

*Εκτίμηση και παρακολούθηση του αποτυπώματος CO2 στις εμπορευματικές μεταφορές σε αστικές και περιαστικές περιοχές,

*Υποστήριξη περιβαλλοντικά φιλικής οδήγησης (eco-drive) για οδηγούς βαρέων οχημάτων.

Με την εφαρμογή των πιλότων σε επτά από τους μεγαλύτερους εμπορευματικούς κόμβους της Ευρώπης (Φρανκφούρτη, Τεριέστη, Βίγκο, Μπορντώ, Μπιλμπάο, Αράντ και Θεσσαλονίκη), οι υπηρεσίες του CO-GISTICS θα συνεισφέρουν στη βιώσιμη και αποδοτική λειτουργία των οχημάτων, των οδικών δικτύων, των λιμένων, των αεροδρομίων, των σιδηροδρομικών σταθμών και της μεταφοράς εμπορευμάτων.

Η επιλογή μιας ελληνικής πόλης για την εναρκτήρια συνάντηση του έργου CO-GISTICS δεν έγινε συμπτωματικά: στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται όλοι οι εταίροι που απαιτούνται για την επιτυχημένη διεξαγωγή του έργου: η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ), η εταιρία SEAWAY που δραστηριοποιείται στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών και η εταιρία TREDIT που δραστηριοποιείται σε τομείς ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης κυκλοφορίας, μεταφορών και logistics.

Στη Θεσσαλονίκη θα εφαρμοστούν τέσσερις υπηρεσίες σε 10 φορτηγά και 100 εμπορεύματα: Εξοικονόμηση ενέργειας στις μετακινήσεις μέσω συνεργατικών συστημάτων σηματοδότησης, Υποστήριξη περιβαλλοντικά φιλικής οδήγησης eco-drive για οδηγούς βαρέων οχημάτων, Εκτίμηση και παρακολούθηση του αποτυπώματος CO2 στις εμπορευματικές μεταφορές σε αστικές και περιαστικές περιοχές και Απόδειξη παραλαβής προϊόντων για τους εμπλεκόμενους στην εφοδιαστική αλυσίδα .

Το CO-GISTICS έχει ήδη εξασφαλίσει την συναίνεση όλων των βασικών εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα των logistics. Ο Οργανισμός Λιμένα Θεσσαλονίκης, που παρόλο που  δεν είναι εταίρος του έργου, έχει εκφράσει την υποστήριξή του στις δραστηριότητες της πιλοτικής εφαρμογής.

Το έργο CO-GISTICS, με 325 οχήματα και συνολικό προϋπολογισμό 7.492.000 Ευρώ, συντονίζεται από το ERTICO – ITS Europe και θα ολοκληρωθεί στις 31 Δεκεμβρίου 2016.

Οι εταίροι του έργου, πέρα από το ERTICO, είναι οι ακόλουθοι: AGUILA, ATOS, AUTAMAROCCHI, AZKAR, CEAGA, ΕΚΕΤΑ-ΙΜΕΤ, City of Vigo, City of Bilbao, CTAG, DB SCHENKER, DHL, ETRA, FERNETTI Terminal, FRAPORT, GEOLOC, HERE, HOLM, ICOOR, IRU Projects, MLC, M3SYSTEMS, NOVACOM, PluService, Politechnico di Bari, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, SAMER, SEAWAY, TEAMNET, TELVENT, T-SYSTEMS, TREDIT A.E., Università degli Studi di Trieste και WEST EUROTRANS.

Η Τζελίνα Μακραντωνάκη, Αντιπεριφερειάρχης Εξωστρέφειας, Νέων Τεχνολογιών & Καινοτομίας, δήλωσε ότι «το έργο COGISTICS θα συνεισφέρει στην βιωσιμότητα των μεταφορών στην Θεσσαλονίκη, σε πλήρη συμφωνία με τις πολιτικές καινοτομίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και σε συνέχεια προηγούμενων σχετικών δράσεων που εκπόνησε με επιτυχία η Περιφέρεια, όπως το Ευφυές Σύστημα Διαχείρισης Αστικής Κινητικότητας και το COMPASS4D. Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στηρίζει τις προσπάθειες που βασίζονται σε καινοτόμες τεχνολογίες, οι οποίες συνεισφέρουν στην βελτίωση της κινητικότητας των πολιτών και στην βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των εμπορευματικών στόλων οχημάτων».

Από την πλευρά του, ο Καθ. Γιώργος Γιαννόπουλος, Διευθυντής Ινστιτούτου Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών δήλωσε ότι “το Ινστιτούτο Βιώσιμης Κινητικότητας και Δικτύων Μεταφορών του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στηρίζει τις δράσεις που συνεισφέρουν στην προώθηση της χρήσης αποτελεσμάτων προερχόμενων από την έρευνα και την εφαρμογή καινοτόμων υπηρεσιών κινητικότητας και μεταφορών, με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των μετακινούμενων και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις εμπορευματικές μεταφορές και στα logistics. Το έργο COGISTICS θεωρείτε ως έργο ορόσημο στον οδικό χάρτη δράσεων που θα καταστήσουν την Θεσσαλονίκη μια έξυπνη πόλη».

Σχόλια