EBIKEN: η ακριβή ενέργεια «σκοτώνει» τη βιομηχανία – Τι λέει η ΔΕΗ

0
18

Mε δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (EBIKEN) και με τίτλο «Η ακριβή ηλεκτρική ενέργεια σκοτώνει την Ελληνική Βιομηχανία» απαντά στην ανακοίνωση της ΔΕΗ, η οποία επικαλείται στοιχεία μελέτης του think tank CEPS για να αποδείξει ότι τα τιμολόγιά της στο βιομηχανικό ρεύμα είναι φθηνότερα από αυτά άλλων χωρών.

Σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, σκοπός της μελέτης, που ανατέθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ήταν να ερευνηθεί το πραγματικό κόστος ενέργειας (ηλεκτρισμός και φυσικό αέριο) στην ευρωπαϊκή βιομηχανία χάλυβα. Η μελέτη όμως δεν πέτυχε το σκοπό της διότι η συμμετοχή και παροχή στοιχείων (τιμολόγια κτλ) ήταν σε εθελοντική βάση με αποτέλεσμα να λάβουν μέρος μόλις 17 από τις 530 χαλυβουργικές μονάδες στην Ευρώπη (4 από τις 17 ήταν ελληνικές).

Προφανώς μεταξύ των οποίων και οι Ελληνικές χαλυβουργίες που βρίσκονται στη χειρότερη μοίρα και προσπαθούν να το αναδείξουν. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι οι μέγιστες τιμές που αναφέρονται προέρχονται από ελληνική εγκατάσταση και αφορούν συνεχή 24ωρη λειτουργία:

2010   2011   2012
EU(maximum)  89.6   93.5   104.4

Ποια είναι λοιπόν η πραγματικότητα;

· Η Ελληνική αγορά δεν είναι ανοιχτή, γεγονός που σημαίνει ότι δεν επιτρέπονται οι διμερείς συμβάσεις,όπως συμβαίνει στα άλλα Κράτη-Μέλη.

· Τα στοιχεία δεν αποτυπώνουν μηχανισμούς μείωσης του κόστους ρεύματος για την βιομηχανία που εφαρμόζονται σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις συμβάσεις διακοψιμότητας, τα ανώτατα όρια χρέωσης ή τις επιστροφές φόρων και τελών.

Τα πραγματικά στοιχεία για τις τιμές ηλεκτρισμού σε σχέση με τους ευρωπαίους ανταγωνιστές έχουν ως εξής:

Χώρα Τιμή (€/MWh)
Ιταλία

30,00 – 35,00 1

Γερμανία

35,00 – 40,00 2

Γαλλία

40,00 – 46,00 3

Βουλγαρία

46,00 4

Ελλάδα (Υψηλή Τάση)

77,00 5

Ελλάδα (Μέση Τάση)

104,40 5

Τα ανωτέρω προκύπτουν από τα εξής:

1. Ιταλία: Σε εφαρμογή του αναπτυξιακού Νόμου 145/2013 «Destinazione Italia» η ιταλική ρυθμιστική αρχή ενέργειας χορηγεί με την απόφαση 467/2013 εκπτώσεις στους βιομηχανικούς καταναλωτές ύψους 5 έως 7 ευρώ/MWh. Επιπλέον με το Ν 99/09 παρέχεται έκπτωση λόγω συμβάσεων διακοψιμότητας 150.000 ευρώ/MW στην ηπειρωτική χώρα και 300.000 ευρώ/MW στα νησιά, που για μια μέση χαλυβουργία αντιστοιχεί με επιστροφή ποσού 20 – 30 ευρώ/MWh.

2. Γερμανία: Τιμές χρηματιστηρίου ενέργειας (ΕΕΧ) για αγορά σε 24ωρη βάση θα έφταναν το 2013 σε 39,98 ευρώ/MWh. Για αγορά εκτός ωρών αιχμής (off-peak -12 ώρες τις καθημερινές και 24 τα Σαββατοκύριακα-) οι τιμές είναι στα επίπεδα των 30 ευρώ/MWh ενώ για το 2015 η αγορά μπορεί να γίνει σε τιμές περίπου 30 ευρώ/MWh, για off-peak, και 36 ευρώ/MWh για 24ωρη βάση. Οι τιμές δεν αποτυπώνουν τις ακόμα ευνοϊκότερες συνθήκες που μπορεί να διέπουν τις διμερείς συμβάσεις ή τις ευνοϊκές προβλέψεις της γερμανικής ενεργειακής νομοθεσίας (EEG) για επιστροφές φόρων και απαλλαγές από τέλη της βιομηχανίας.

http://www.eex.com/en/Market%20Data/Trading%20Data/Power/Phelix%20Futures%20%7C%20Derivatives

http://www.eex.com/en/Market%20Data/Trading%20Data/Power/Hour%20Contracts%20%7C%20Spot%20Hourly%20Auction/spot-hours-table/2014-01-30/PHELIX

3. Γαλλία: Οι μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές με την νομοθεσία ΝΟΜΕ πληρώνουν τελική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας 46 ευρώ/MWh για 24ωρη λειτουργία.
http://www.bloomberg.com/news/print/2013-02-06/hollande-draws-french-industry-ire-as-nuclear-energy-edge-fades.html

4. Βουλγαρία: η τιμή για τη χαλυβουργία είναι 46 ευρώ/MWh για 18ωρη λειτουργία.

5. Ελλάδα: Αναφέρεται το κόστος για συνεχή λειτουργία χαλυβουργικής μονάδας όπως προκύπτει από το υφιστάμενο τιμολόγιο Υψηλής και Μέσης Τάσης της ΔΕΗ για το 2013. Σημειώνεται ότι το κόστος έχει αυξηθεί κατά 50% από το 2005.

Για τις χαλυβουργίες που με την λειτουργία τους στις ώρες χαμηλής ζήτησης (νύχτα και σαββατοκύριακα) στηρίζουν το σύστημα και την αδιάλειπτη λειτουργία των λιγνιτικών σταθμών, το κόστος προμήθειας δεν μπορεί να ξεπερνά τα 25-30 ευρώ/MWh, όπως κατέδειξε και η πρόσφατη Απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου.

Εξάλλου η λειτουργία σε ώρες χαμηλής ζήτησης έχει σημαντικά πρόσθετα κόστη (υψηλό εργατικό κόστος λόγω διατήρησης 4 βαρδιών, νυχτερινού και επιδόματος αργίας, κόστος προθέρμανσης, φθορά λόγω συνεχών επανεκκινήσεων, υψηλές αποσβέσεις) τα οποία επιβαρύνουν τις επιχειρήσεις.

«Η επικοινωνιακή αντιμετώπιση του σοβαρότατου αυτού θέματος διαιωνίζει τα αδιέξοδα. Στοιχεία και προτάσεις έχουν προ πολλού κατατεθεί σε όλα τα αρμόδια όργανα και αρχές του Κράτους. Τώρα είναι η ώρα της εφαρμογής, χωρίς άλλες καθυστερήσεις, δικαιολογίες και υπεκφυγές, για τη βιωσιμότητα και ανάπτυξη της Ελληνικής βιομηχανίας με πολλαπλασιαστικά οφέλη για την απασχόληση και την εθνική οικονομία και παράλληλα την ασφάλεια εφοδιασμού και την οικονομικότερη λειτουργία της αγοράς ενέργειας προς όφελος όλων των καταναλωτών» καταλήγει η ανακοίνωση της ΕΒΙΚΕΝ.

—Τι στοιχεία είχε παρουσιάσει η ΔΕΗ

Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφορικά με το κόστος προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη για τον κλάδο της χαλυβουργίας και της βιομηχανίας αλουμινίου έδωσε στη δημοσιότητα η ΔΕΗ στις 28 Ιανουαρίου.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση: «Στις 22.1.2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιοποίησε Ανακοίνωση με τίτλο «Τιμές και κόστος ενέργειας στην Ευρώπη» η οποία συνοδεύεται από Κείμενο Εργασίας με λεπτομερή ανάλυση και σύγκριση των τιμών και του κόστους της ενέργειας τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και σε σύγκριση με άλλες μεγάλες γεωγραφικές ενότητες. Και τα δύο έγγραφα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το κείμενο εργασίας παραθέτει συγκριτικά στοιχεία για το ενεργειακό κόστος διαφόρων βιομηχανικών κλάδων στην Ευρώπη, που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, βασίζονται σε πραγματικά στοιχεία ενεργειακού κόστους που έχουν προκύψει με βάση έρευνα (π.χ. ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις βιομηχανιών). Ιδιαίτερο συγκριτικό ενδιαφέρον με την περίπτωση της χώρας μας παρουσιάζουν οι κλάδοι της Χαλυβουργίας και του Αλουμινίου (επισυνάπτονται και τα σχετικά αποσπάσματα του κειμένου).

—Χαλυβουργία

Η ανάλυση αφορά ένα δείγμα 17 μεγάλων εργοστασίων Χάλυβα στην Ευρώπη, διαφόρων τεχνολογιών και μεγεθών ενεργειακής κατανάλωσης. Σημειώνεται ότι το δείγμα των βιομηχανιών επιλέχθηκε από τον ίδιο τον κλάδο της Χαλυβουργίας και περιλαμβάνει και την Ελλάδα.

Τα βασικά συμπεράσματα έχουν ως εξής:

1. Οι τιμές προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) για τις Χαλυβουργίες στην Ευρώπη παρουσιάζουν μεγάλη διασπορά. Ενδεικτικά το 2012 κυμάνθηκαν από 46,5 €/MWh έως 104,4 €/MWh με μέσο όρο 71,4 €/MWh.

2. Οι τιμές διαφέρουν σημαντικά ανά περιοχή, συναρτήσει και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της κάθε περιοχής (π.χ. ενεργειακό μίγμα, χρεώσεις χρήσης δικτύου, τέλος ΑΠΕ και λοιποί φόροι).

Στον παρακάτω πίνακα, συνοψίζονται τα στοιχεία κόστους Η/Ε για τη Χαλυβουργία στην Ευρώπη για το 2012, διακριτά για το κόστος ενέργειας και το συνολικό κόστος που περιλαμβάνει τις χρεώσεις δικτύου, τα τέλη ΑΠΕ καθώς και λοιπούς φόρους και τέλη.

Δείγμα

Χρέωση Ενέργειας (€/MWh)

Συνολικό κόστος (€/MWh)

Σύνολο ΕΕ

53,3

71,4

Βορειοανατολική Ευρώπη

47,9

59,4

Κεντροανατολική Ευρώπη

59,8

92,5

Νότια Ευρώπη

64,5

74,2

Μέγιστο ΕΕ

(Μη διαθέσιμο)

104,4

Ελάχιστο ΕΕ

(Μη διαθέσιμο)

46,5

Επισημαίνεται ότι:

· Το κόστος CO2 για το έτος 2012 ήταν πολύ μικρότερο σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα καθώς δεν είχαν καταργηθεί τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών (επιβάρυνση της τάξης των 3-4 €/MWh από 1-1-2013).

· Οι βιομηχανίες Χάλυβα που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα είναι μεγέθους συγκρίσιμου με το δείγμα της μελέτης: οι σχετικές βιομηχανίες στη χώρα μας έχουν κατανάλωση Η/Ε που κυμαίνεται από 140 έως 350 GWh ετησίως ανά μονάδα, ενώ το δείγμα της ανάλυσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αφορά μεγάλες μονάδες με ετήσια κατανάλωση που κυμαίνεται από 150 έως 750 GWh ετησίως.

3. Τέλος, όσον αφορά τις τιμές προμήθειας φυσικού αερίου (φ.α.) προς τη Χαλυβουργία, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι τιμές προμήθειας φ.α. στη Νότια Ευρώπη (όπου ανήκει και η Ελλάδα) βρίσκονται πολύ υψηλότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ενδεικτικά, το 2012 η μέση τιμή προμήθειας φ.α. στις Χαλυβουργίες στη Βορειοανατολική Ευρώπη ήταν 28,9 €/MWh, στην Κεντροανατολική Ευρώπη ήταν 31,3 €/MWh και στη Νότια Ευρώπη ήταν 47,2 €/MWh, ενώ ο ευρωπαϊκός μέσος όρος την ίδια χρονιά ήταν 32,2 €/MWh. Συνεπώς, η τιμή προμήθειας φυσικού αερίου στη Χαλυβουργία της Νότιας Ευρώπης ήταν κατά 50% περίπου ακριβότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου το 2012.

—Βιομηχανία Αλουμινίου

Όσον αφορά τη βιομηχανία Αλουμινίου, στο Έγγραφο Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζονται 11 από τις 16 μεγάλες εγκαταστάσεις Αλουμινίου στην Ευρώπη (αντιπροσωπεύουν το 66% της παραγωγής στην Ευρώπη για το έτος 2012) για τις οποίες παρουσιάζονται το συνολικό κόστος προμήθειας Η/Ε, καθώς και οι συνιστώσες που το αποτελούν.

Η ανάλυση γίνεται σε δύο υποκατηγορίες:

· Υποκατηγορία 1: αφορά 5 εργοστάσια που τροφοδοτούνται από ιδιόκτητους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, καθώς και εργοστάσια Αλουμινίου για τα οποία δεν έχουν ακόμα λήξει οι παλιές μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας Η/Ε.

· Υποκατηγορία 2: αφορά 6 εργοστάσια που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια στη χονδρεμπορική αγορά.

Τα βασικά συμπεράσματα έχουν ως εξής:

1. Οι τιμές προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) για τις βιομηχανίες Αλουμινίου διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των 2 υποκατηγοριών. Για το 2012 οι τιμές ανέρχονται σε 24,3 €/MWh για την υποκατηγορία 1 (εργοστάσια με ιδιόκτητα μέσα ηλεκτροπαραγωγής ή παλιά μακροχρόνια συμβόλαια) και 56 €/MWh για την υποκατηγορία 2 που προμηθεύεται ηλεκτρική ενέργεια με όρους αγοράς.

2. Το έγγραφο εργασίας χαρακτηρίζει τις περιπτώσεις με παλιά μακροχρόνια συμβόλαια ως «μη επαναλήψιμες» και σημειώνει ότι μόλις λήξουν τα εν λόγω συμβόλαια, αναμένεται και αυτές οι μονάδες να προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με τους όρους της υποκατηγορίας 2.

Στον παρακάτω πίνακα, συνοψίζονται τα στοιχεία κόστους Η/Ε για τη βιομηχανία Αλουμινίου στην Ευρώπη για το 2012 με διακριτή ανάλυση στη συνιστώσα ενέργειας και στο συνολικό κόστος που περιλαμβάνει τις χρεώσεις δικτύου, τα τέλη ΑΠΕ καθώς και λοιπούς φόρους και τέλη.

Δείγμα

Χρέωση Ενέργειας (€/MWh)

Συνολικό κόστος (€/MWh)

Υποκατηγορία 1

Εργοστάσια με ιδιόκτητους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με παλιές μακροχρόνιες συμβάσεις προμήθειας Η/Ε

23,9

24,3

Υποκατηγορία 2

Εργοστάσια που προμηθεύονται ηλεκτρική ενέργεια στη χονδρεμπορική αγορά

50,2

56,0

Επισημαίνεται ότι:

· Το κόστος CO2 για το έτος 2012 ήταν πολύ μικρότερο σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα καθώς δεν είχαν καταργηθεί τα δωρεάν δικαιώματα εκπομπών (επιβάρυνση της τάξης των 3-4 €/MWh από 1-1-2013).

· Η περίπτωση της Αλουμινοβιομηχανίας στην Ελλάδα εμπίπτει στην υποκατηγορία 2».

Εντωμεταξύ, σύμφωνα με πληροφορίες του euro2day, η ΔΕΗ αναμένεται να αναβάλλει τη σημερινή Γενική Συνέλευση που αντικείμενο θα είχε την τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλουμίνιον ΑΕ.

 

Σχόλια