Αγροτικά φωτοβολταϊκά: διευκρινήσεις ΥΠΕΚΑ για την επιστροφή των εγγυητικών

0
7

Στο θέμα της επιστροφής των εγγυητικών επιστολών για τα ανεκτέλεστα έργα αγροτικών φωτοβολταϊκών απαντά ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ασημάκης Παπαγεωργίου, σε κοινοβουλευτική παρέμβαση του Βουλευτή Ηρακλείου κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

Όπως επισημαίνει το ΥΠΕΚΑ, «έχοντας αναγνωρίσει την σημαντική δυσκολία σε ότι αφορά την εξασφάλιση χρηματοδότησης των επενδύσεων φωτοβολταϊκών σταθμών και έχοντας λάβει υπόψη τα νέα δεδομένα που προέκυψαν για τους παραγωγούς μετά τα μέτρα που λήφθηκαν προκειμένου να αντιμετωπιστεί το έλλειμμα του ειδικού Λογαριασμού του ΛΑΓΗΕ, το Υπουργείο προέβη στην παροχή δυνατότητας επιστροφής των εγγυητικών επιστολών που είχαν προσκομιστεί πριν την υπογραφή των συμβάσεων σύνδεσης Φ/Β σταθμών».

Και προσθέτει: «Η δυνατότητα αυτή δόθηκε με τις διατάξεις της παρ.1, της υποπαρ. Ι.4 του ν. 4152/2013, για χρονικό διάστημα δυο μηνών από την 9-5-2013 έως την 09-07-2013, με μόνη απαίτηση την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο σχετική υπεύθυνης δήλωσης προς τον αρμόδιο διαχειριστή που να δηλώνει ότι δεν θα προχωρήσει στην υλοποίηση του σταθμού».

Ωστόσο, επισημαίνει ότι : «η προθεσμία των δύο μηνών που δόθηκε στους παραγωγούς προκειμένου να δηλώσουν την πρόθεσή τους για μη υλοποίηση σταθμών, κρίνεται ότι είναι ένα εξαιρετικά εύλογο χρονικό περιθώριο δεδομένης και της δραστηριότητας που είχε λάβει το εν λόγω ζήτημα. Έκτοτε έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα έξι μηνών, χωρίς εν τω μεταξύ να έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον για παράταση της ανωτέρω προθεσμίας των δύο μηνών ενώ δεν έχει υπάρξει τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου που να αλλάζει τα δεδομένα λήψης των σχετικών επιχειρηματικών αποφάσεων».

Ο κ. Λευτέρης Αυγενάκης επανέρχεται με κοινοβουλευτική του παρέμβαση ζητώντας να δοθεί λύση μέσω παράτασης για παραγωγούς που έχουν ματαιώσει τα φωτοβολταϊκά έργα τους και επιθυμούν να τους επιστραφούν οι εγγυητικές επιστολές.

Σχόλια