Φωτοβολταϊκά: ορθολογικότερη κατανομή των τιμολογήσεων ζητά ο ΣΠΕΦ

0
9

Επιστολή προς τους ΔΕΔΔΗΕ και ΛΑΓΗΕ με κοινοποίηση σε ΥΠΕΚΑ και ΡΑΕ με αίτημα την ορθολογικότερη κατανομή των «έναντι» τιμολογήσεων των φωτοβολταϊκών πάρκων του διασυνδεδεμένου συστήματος ισχύος έως 100 Κιλοβάτ απέστειλε ο ΣΠΕΦ.

Ο ΣΠΕΦ ζητά την εξισορρόπηση του επιμερισμού των τιμολογήσεων, καθώς η συγκέντρωση του 40% των τιμολογηθέντων ποσών σε δύο μόλις μήνες εκκαθάρισης (Ιούνιος, Οκτώβριος) σε συνδυασμό με τις οκτάμηνες καθυστερήσεις στις πληρωμές του ΛΑΓΗΕ επιτείνουν την οικονομική ασφυξία των παραγωγών.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή του ΣΠΕΦ:

«Αξιότιμοι Κύριοι

Όπως γνωρίζετε τα φωτοβολταϊκά πάρκα έως 100 kWp στο διασυνδεδεμένο σύστημα τιμολογούνται για τους 9 μήνες στη βάση έναντι ενημερωτικών σημειωμάτων, ενώ μόνο στους υπόλοιπους τρεις (Φεβρουάριος, Ιούνιος, Οκτώβριος) που διεξάγονται μετρήσεις εκδίδονται εκκαθαριστικά σημειώματα από τον Λειτουργό για την παραγωγή τους. Η κατανομή για τους έναντι μήνες ορίσθηκε το 2009 από την ΔΕΗ (τότε διαχειριστής του δικτύου), όπου όμως δεν υπήρχαν ακόμη στατιστικώς σημαντικά δεδομένα παραγωγής.

Η κατάσταση με την υφιστάμενη κατανομή χαρακτηρίζεται αρκετά στρεβλή για τα πάρκα αυτά, αφού οι δύο εκκαθαριστικοί μήνες (Ιούνιος και Οκτώβριος) καταλήγουν να σταθμίζουν το 40% του ετήσιου τζίρου τους αντί για 17% που έστω ημερολογιακώς αναλογικά θα αντιστοιχούσαν. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό και με την στάση πληρωμών του ΛΑΓΗΕ, όπου σήμερα οφείλονται στους παραγωγούς οι δύο αυτοί εκκαθαριστικοί μήνες μαζί με άλλους πέντε έναντι, στρεβλώνουν υπέρμετρα σε βάρος των Φ/Β πάρκων αυτών το οφειλόμενο ποσοστό ως προς τον ετήσιο τζίρο τους επιτείνοντας την οικονομική ασφυξία.

Για να ακριβολογούμε οι επτά οφειλόμενοι σήμερα μήνες αντιστοιχούν στο 75% του ετήσιου τζίρου των παραγωγών (στατιστικά δηλαδή 9μηνο), αντί για 58% που έστω ημερολογιακά θα αντιστοιχούσαν, γεγονός που φέρνει τους εν λόγω παραγωγούς σε ιδιαίτερα δυσμενή ταμειακή θέση.

Επειδή η οριστική λύση που προβλέπεται να είναι η μηνιαία ηλεκτρονική τηλεμέτρηση, όπως ισχύει στα Φ/Β πάρκα άνω των 100 kWp, δεν φαίνεται δυστυχώς να επισπεύδεται, παρότι οι παραγωγοί έχουν πληρώσει με τους Όρους Σύνδεσης το κόστος του GSM Modem που τους αφορά, προτείνουμε μεταβατικά την άμεση αλλαγή της κατανομής των έναντι μηνών στην βάση των ακόλουθων στοιχείων:

spef_pinakas

Όπως θα διαπιστώσετε η προτεινόμενη λύση για πάρκο των 100 KWp ή στην ανηγμένη βάση ανά kWp εγκατεστημένης ισχύος για τα μικρότερα, συνδυάζει σταθερότερες και ρεαλιστικότερες χρηματοροές για τους παραγωγούς χωρίς να αυξάνει την πολυπλοκότητα των έναντι τιμολογήσεων για τον Λειτουργό, αφού προσθέτει μία μόνο επιπλέον «έναντι» ταχύτητα για τους μήνες μετά τον εκκαθαριστικό Φεβρουάριο και μέχρι τον εκκαθαριστικό Οκτώβριο.

«Επιπλέον με την κατανομή αυτά θα εξομαλυνθούν αντίστοιχα και οι χρηματοροές του Λειτουργού αφού τα πάρκα μέχρι 100 KWp σταθμίζουν περίπου στο 50% της εγκατεστημένης επαγγελματικής Φ/Β ισχύος» καταλήγει ο ΣΠΕΦ.

Σχόλια