E-seaP: εξοικονόμηση ενέργειας και αποδοτικότητα στις φυλακές

0
9

Με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη – Intelligent Energy Europe», οκτώ Ευρωπαϊκές περιοχές και 14 σωφρονιστικά ιδρύματα συνεργάζονται στο έργο E-seaP με στόχο τη θεσμοθέτηση ενός συστήματος ενεργειακής αξιολόγησης, αλλά και διεθνούς βράβευσης των πρακτικών που θα εφαρμοστούν για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς στις φυλακές.

Στην Ελλάδα πιλοτικές δράσεις διεξάγονται στο σωφρονιστικό κατάστημα Θεσσαλονίκης και στο αγροτικό κατάστημα κράτησης Κασσάνδρας με συντονιστή το Εργαστήριο Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΑΠΘ. Οι δράσεις ξεκίνησαν με την αρχική αξιολόγηση των ιδρυμάτων και συνεχίζονται με την εκπόνηση σχεδίων δράσης για τη βελτίωση της παρούσας κατάστασης και την παροχή υποστήριξης στα ιδρύματα. Στις προβλεπόμενες δράσεις συγκαταλέγεται η υλοποίηση τριών εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με την ορθολογική χρήση ενέργειας και την εξοικονόμηση ενέργειας που απευθύνονται στο τεχνικό προσωπικό των ιδρυμάτων, το γενικό προσωπικό και τους κρατούμενους.

Η αρχική αξιολόγηση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων έγινε μεταξύ Δεκεμβρίου 2012 και Φεβρουαρίου 2013. Τα ιδρύματα αξιολογήθηκαν σε τρεις θεματικούς άξονες: την ενεργειακή διαχείριση κτιρίων, την εκπαίδευση και κατάρτιση και την ευρύτερη κοινωνική πληροφόρηση, πάντα με σε σχέση με την ορθολογική χρήση ενέργειας.

—Τα «ελλείμματα»

Όπως αναμενόταν, η αρχική αξιολόγηση δεν έδωσε στα ιδρύματα τη βαθμολογία που απαιτείται για να λάβουν κάποιο βραβείο.

Στον κτιριακό τομέα τα κυριότερα ζητήματα εντοπίζονται στην έλλειψη γνώσης στα ίδια τα ιδρύματα για το πού και πώς καταναλώνεται η ενέργεια και η απουσία ενεργειακού υπευθύνου ο οποίος θα μπορεί να προτείνει λύσεις τόσο στη διεύθυνση όσο και στο αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης.

Στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης, παρατηρήθηκε επαρκής υλικοτεχνική υποδομή και εγκαταστάσεις, οι οποίες όμως παραμένουν ανεκμετάλλευτες, ειδικά σε ζητήματα εκπαίδευσης πάνω στη χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας. Απουσιάζει σε μεγάλο βαθμό η κουλτούρα της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού πάνω σε ζητήματα που αφορούν το ίδρυμα και κυριότερος λόγος για αυτό είναι η έλλειψη ειδικού τομέα εκπαίδευσης.

Στον τομέα της ευρύτερης κοινότητας των ιδρυμάτων παρουσιάζεται η μεγαλύτερη υστέρηση, κυρίως λόγω των εν γένει χαρακτηριστικών της δομής του σωφρονιστικού συστήματος στην Ελλάδα. Καταγράφηκε η αδυναμία επικοινωνίας των ιδρυμάτων με την ευρύτερη κοινότητα (οικογένειες κρατουμένων, οικογένειες προσωπικού κτλ), ενώ θα μπορούσαν κάλλιστα να παίξουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στην ενημέρωση τους στα θέματα αυτά, ιδιαίτερα σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης όπου τα φαινόμενα της ενεργειακής φτώχειας είναι πολύ συχνά.

Βασικοί άξονες των σχεδίων δράσης:

*Καθιέρωση ενεργειακού υπευθύνου σε κάθε ίδρυμα. Στις αρμοδιότητες του προτείνεται να περιλαμβάνονται η καταγραφή των καταναλώσεων (ηλεκτρικών και θερμικών), η ενημέρωση της διεύθυνσης και της κοινότητας, η συμμετοχή του στην εκτέλεση συντηρήσεων, αγορά εξοπλισμού κ.α.

* Συχνή ενημέρωση εργαζομένων και κρατουμένων του κάθε ιδρύματος με σεμινάρια, εκδηλώσεις, έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και τυχόν ευκαιρίες που παρουσιάζονται. Συνεργασία και με εξωτερικούς φορείς.

* Ενημέρωση της ευρύτερης κοινότητας γύρω από ο κάθε ίδρυμα μέσω ειδικών εκδηλώσεων, αποστολή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, σεμιναρίων κ.α., προβολής και διανομής φυλλαδίων, ενημερωτικού υλικού κ.λπ.

Πώς μπορώ να συμμετέχω;

* Κάθε σωφρονιστικό ίδρυμα μπορεί να συμμετέχει στο πρωτοποριακό αυτό έργο και στο σύστημα αξιολόγησης και βράβευσης E-seaP. Απλά επικοινωνείτε για περισσότερες πληροφορίες με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση info@e-seap.eu

* Ως ειδικός να γίνετε μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής συμβάλλοντας στις διαδικασίες του έργου μέσα από τακτικές συναντήσεις

* Ως ενδιαφερόμενος, δηλώνοντας την πρόθεσή σας να λαμβάνετε τακτική ενημέρωση για την πορεία του έργου μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, επικοινωνώντας με τους εταίρους του έργου.

Σχόλια