Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: νέος στόχος για ΑΠΕ 27% ως το 2030 στην ΕΕ

0
35

Τους στόχους της ΕΕ στο πλαίσιο του πακέτου για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 παρουσίασε στις Βρυξέλλες ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Χοσέ Μανουέλ Μπαρόζο.

Η Κομισιόν, όπως αναμενόταν, έθεσε πιο χαλαρούς στόχους για το κλίμα και τις εκπομπές ρύπων, ενώ αναφορικά με τις ΑΠΕ ο στόχος του 2030 τέθηκε στο 27% και είναι πανευρωπαϊκός και όχι εθνικός, όπερ σημαίνει ότι δεν είναι κατ” ανάγκη δεσμευτικός για τα κράτη-μέλη.

Σχολιάζοντας τον νέο στόχο για την καθαρή ενέργεια, ο Μπαρόζο δήλωσε ότι «οι δεσμευτικοί στόχοι για τις ΑΠΕ πρέπει να είναι τουλάχιστον στο 27%. Δεν θα μπορέσουμε να επιτύχουμε μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα χωρίς τις ΑΠΕ. Ο στόχος των ΑΠΕ αποτελεί ένα σημαντικό μήνυμα προς τους επενδυτές και ένα καθαρό μήνυμα ως προς την ασφάλεια εφοδιασμού. Προτείνουμε να μην θέσουμε εθνικούς δεσμευτικούς στόχους στο κομμάτι αυτό, παρόλα αυτά πρέπει να βεβαιωθούμε ότι οι εθνικές προσπάθειες (σσ. στις ΑΠΕ) θα φτάσουν το 27%».

Όσον αφορά στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, ο στόχος που τέθηκε είναι η μείωσή τους κατά 40%, κάτω από τα επίπεδα του 1990, ως το 2030. Στην περίπτωση αυτή η μείωση 40% θα είναι δεσμευτική για όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ενώ ο στόχος για τις ΑΠΕ, θα είναι πιο ευέλικτος.

Η θέσπιση ενός ενιαίου δεσμευτικού στόχου για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε συνδυασμό με τον νέο, ουσιαστικά μη δεσμευτικό στόχο για τις ΑΠΕ σημαίνει ότι κράτη όπως η Βρετανία και η Γαλλία θα επιτύχουν τον πρώτο επενδύοντας στην πυρηνική ενέργεια, που θεωρείται «καθαρή» ως προς τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, οι νέοι δεσμευτικοί στόχοι του 2030 σκοπό έχουν τη συνεχή πρόοδο προς μια οικονομία χαμηλής σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, στην ανταγωνιστικότητα του κλάδου και στην αύξηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού της Ευρώπης, ώστε η ενέργεια να είναι οικονομικά προσιτή σε όλους τους καταναλωτές. Επίσης, βασικό μέλημα είναι η μείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγές ενέργειας, καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Από την πλευρά του ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, Γκίντερ Έτινγκερ επεσήμανε ότι η διείσδυση των ΑΠΕ απαιτεί εκσυγχρονισμό των δικτύων ενέργειας.

Τέλος, η Κομισιόν προχώρησε σε συστάσεις όσον αφορά στο σχιστολιθικό αέριο, καθώς στόχος της είναι να διασφαλίσει την περιβαλλοντική «ακεραιότητα» της εξόρυξης μη συμβατικών υδρογονανθράκων, όπως το shale gas. Όπως η ίδια τονίζει, γίνεται μια διαρκής προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι οι κίνδυνοι που ενδεχομένως προκύψουν μπορούν να αντιμετωπιστούν επαρκώς από τα κράτη-μέλη, που επιθυμούν να εκμεταλλευτούν τους πόρους αυτούς.

—Πώς σχολίασε τις αποφάσεις της Κομισιόν το Δίκτυο Μεσόγειος SOS

Εντελώς απογοητευτικούς χαρακτήρισε τους στόχους της ΕΕ που παρουσίασε σήμερα ο κ. Μπαρόζο στο πλαίσιο του πακέτου για την ενέργεια και το κλίμα για το 2030 το Δίκτυο Μεσόγειος SOS εντοπίζοντας ως μόνη θετική νότα την ύπαρξη δεσμευτικού –αλλά ανεπαρκούς- ξεχωριστού στόχου για τις ΑΠΕ.

«Επτά χρόνια μετά το πακέτο στόχων για το 2020, και παρά τις όλο και πιο έντονες προειδοποιήσεις των επιστημόνων για το τι μας περιμένει από την αλλαγή του κλίματος, αλλά και την τεράστια αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ΑΠΕ, οι νέοι στόχοι της ΕΕ είναι πλέον εντελώς ανεπαρκείς και ουσιαστικά καθιστούν ανέφικτη την επίτευξη του στόχου για συγκράτηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους 2oC.

Ο στόχος για μείωση εκπομπών κατά μόλις 40% σε σχέση με το 1990 σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνεται στο μερίδιο της παγκόσμιας προσπάθειας, που αντιστοιχεί στην ΕΕ και ουσιαστικά τορπιλίζει την προσπάθεια για μια αποτελεσματική διεθνή συμφωνία το 2015: οι αναπτυσσόμενες χώρες περιμένουν πραγματικά φιλόδοξες πολιτικές από την ΕΕ και τις άλλες πλούσιες χώρες προκειμένου να δεσμευτούν και αυτές να μειώσουν τις εκπομπές τους. Αν συνυπολογίζαμε μάλιστα και την ιστορική ευθύνη της ΕΕ στο σύνολο του CO2 που έχει εκπέμψει η ανθρωπότητα, και επιλέγαμε η κατανομή της προσπάθειας να αντανακλά και την παγκόσμια ισότητα και δικαιοσύνη, τότε ο στόχος για την ΕΕ το 2030 θα έπρεπε να είναι της τάξης του 60%.

Ομοίως ανεπαρκής είναι και ο στόχος για 27% μερίδιο ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας. Το χαμηλό ύψος του στόχου αφήνει σημαντικό περιθώριο για επικίνδυνες επιλογές μείωσης των εκπομπών όπως είναι η πυρηνική ενέργεια και η δέσμευση και αποθήκευση CO2. Οι ΑΠΕ έχουν δείξει τα τελευταία χρόνια πως ακόμα και χωρίς φιλόδοξες πολιτικές υποστήριξης μπορούν να ανταγωνίζονται άμεσα τα ορυκτά καύσιμα. Χαρακτηριστικό είναι πως στα 7 χρόνια που μεσολάβησαν από το προηγούμενο πακέτο στόχων της ΕΕ, το κόστος των φωτοβολταϊκών έχει μειωθεί κατά περίπου 90%.

Τέλος, το γεγονός ότι είναι πάλι μη δεσμευτικός και παραμένει ενδεικτικός ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας, φανερώνει πως η Κομισιόν δεν δίνει στον καθοριστικό αυτό τομέα τη σημασία που του αξίζει.

Η ελληνική κυβέρνηση, που βρίσκεται στην Προεδρία της ΕΕ, οφείλει να εξασφαλίσει πως στο Συμβούλιο, όχι μόνο δε θα μειωθεί κι άλλο η φιλοδοξία των στόχων, αλλά θα εξαντληθεί κάθε πίεση για την αύξησή της» καταλήγει το MedSOS.

econews

Σχόλια