ΕΕ: 575 εκατ. ευρώ σε 312 κορυφαίους επιστήμονες για έρευνα

0
8

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) επέλεξε 312 κορυφαίους επιστήμονες στο πλαίσιο του πρώτου διαγωνισμού για επιχορηγήσεις εδραίωσης.

Αυτή η νέα χρηματοδότηση θα δώσει στους ερευνητές τη δυνατότητα να εδραιώσουν τις δικές τους ομάδες και να αναπτύξουν περαιτέρω τις καλύτερες ιδέες τους. Τα σχέδια που επιλέγονται περιλαμβάνουν: χρησιμοποίηση μιας γεωχημικής ωρολογιακής συσκευής για την πρόληψη ηφαιστειακών εκρήξεων, διερεύνηση των αποτελεσμάτων της σκοτεινής ύλης και της σκοτεινής ενέργειας στο πλαίσιο της θεωρίας της βαρύτητας, έλεγχο της ενεργητικής και παθητικής ευθύνης καθώς και της επικινδυνότητας σε καταστάσεις στις οποίες ανατίθενται καθήκοντα σε ευφυή συστήματα, και διερεύνηση του ρόλου γενετικών και περιβαλλοντικών παραγόντων στον εγκέφαλο των εμβρύων.

Η συνολική χρηματοδότηση γι’ αυτή την πρόσκληση ανέρχεται σε 575 εκατ. ευρώ, με μέσο ύψος επιχορήγησης 1,84 εκατ. ευρώ, και μέγιστο χορηγούμενο ποσό 2,75 εκατ. ευρώ.

Η επίτροπος Έρευνας, Καινοτομίας και Επιστήμης Μόιρα Γκέγκεν Κουίν δήλωσε τα εξής: «Οι ερευνητές αυτοί κάνουν πρωτοποριακή έρευνα που θα βελτιώσει τις γνώσεις μας και θα έχει ουσιαστικό κοινωνικό αντίκτυπο. Το ΕΣΕ τους στηρίζει σε μια σημαντική στιγμή, όπου η χρηματοδότηση είναι συχνά δύσκολη: όταν έχουν ανάγκη να προχωρήσουν και να αναπτύξουν τη δική τους ερευνητική δραστηριότητα και ομάδα.»

Το ΕΣΕ απευθύνεται σε κορυφαίους ερευνητές κάθε εθνικότητας, οι οποίοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στην Ευρώπη. Στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων, χορηγούνται υποτροφίες σε ερευνητές 33 διαφορετικών εθνικοτήτων, οι οποίοι εργάζονται σε ιδρύματα σε 21 διαφορετικές χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Εννιά από τα ιδρύματα αυτά φιλοξενούν 5 υποτρόφους ή περισσότερους. Όσον αφορά τα ιδρύματα υποδοχής, στις πρώτες θέσεις βρίσκονται το ΗΒ (62), η Γερμανία (43) και η Γαλλία (42). Υπάρχουν επίσης ερευνητές που φιλοξενούνται σε ιδρύματα στις Κάτω Χώρες, την Ελβετία, την Ισπανία, την Ιταλία, το Ισραήλ, το Βέλγιο, τη Σουηδία, την Αυστρία, τη Δανία, τη Φινλανδία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, την Ουγγαρία, την Ιρλανδία, την Τουρκία, την Κύπρο, την Τσεχική Δημοκρατία και τη Νορβηγία.

Από πλευράς ιθαγένειας οι Γερμανοί (48 επιχορηγήσεις) και οι Ιταλοί (46) βρίσκονται στην κορυφή, ακολουθούμενοι από τους Γάλλους, (33), τους Βρετανούς (31) και τους Ολλανδούς (27).

Πάνω από 3600 προτάσεις υποβλήθηκαν σε αυτόν τον πρώτο διαγωνισμό του ΕΣΕ για επιχορηγήσεις εδραίωσης.

Το ποσοστό των γυναικών μεταξύ των επιτυχόντων στην παρούσα πρόσκληση (24 %) αυξήθηκε σε σύγκριση με την ομάδα έμπειρων επιστημόνων που συμμετείχαν στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων για επιχορηγήσεις εκκίνησης του 2012 (22,5 %).

Η μέση ηλικία των επιλεγέντων ερευνητών είναι τα 39 έτη.

Περίπου το 45 % των ερευνητών που επελέγησαν δραστηριοποιούνται στον τομέα «Φυσικές επιστήμες και μηχανική», το 37 % στον τομέα «Βιολογικές επιστήμες» και σχεδόν το 19 % σε «Κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες».

Επελέγησαν μέσω αξιολόγησης από 25 ομάδες επιστημόνων από ολόκληρο τον κόσμο.

Σχόλια