Το INEB/EKETA συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης των καλλιεργειών

0
13

Το Ινστιτούτο Εφαρμοσμένων Βιοεπιστημών (ΙΝΕΒ) στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) έχοντας στόχο την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας και την προαγωγή της αειφορίας της χώρας μας συμβάλλει δυναμικά με καινοτόμο έρευνα για τη βελτίωση της απόδοσης των καλλιεργειών.

Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική ομάδα της Δρ. Φαρμάκη στο ΙΝΕΒ | ΕΚΕΤΑ μελετά μηχανισμούς οι οποίοι σχετίζονται με το φύτρωμα του σπόρου σε αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες. Σε αυτούς τους μηχανισμούς εμπλέκονται δομικά συστατικά του φυτικού κυττάρου, γνωστά ως λιπίδια,  τα οποία έχουν επιπλέον  την ικανότητα να ρυθμίζουν την ανταπόκριση και αντοχή των φυτών στις περιβαλλοντικές καταπονήσεις και τις ασθένειες.

Η ερευνητική ομάδα του ΙΝΕΒ, δουλεύοντας με βάση φυτά-πρότυπα μελετά τους συγκεκριμένους μηχανισμούς ανθεκτικότητας  κάτω από δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες π.χ.  υψηλή αλατότητα και ξηρασία. Συγκεκριμένα έχει επιτύχει σαφή βελτίωση στην φυτρωτική ικανότητα σπόρων σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα αλατότητας [βλ. σχετικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα διεθνή επιστημονικά περιοδικά: J Proteomics 2013; 91:580-94 | PLoS One 2012;7(11)].

Τα βασικά αποτελέσματα της μελέτης έχουν προοπτική μεταφοράς σε βελτιωτικά προγράμματα καλλιεργειών υψηλής οικονομικής σημασίας για τη χώρα, αποσκοπώντας έτσι στην υποστήριξη των αγροτών ώστε να βελτιώσουν σημαντικά την απόδοση της καλλιέργειάς τους ακόμα και σε  αντίξοα εδάφη.

Σχόλια