Νέος κύκλος για τον αντικαπνιστικό αγώνα – Έρχονται ειδικά κλιμάκια ελέγχου

0
19

Ειδικά κλιμάκια ελέγχου για την απαγόρευση του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους δημιουργούνται στις Περιφέρειες και στο «στόχαστρο» μπαίνουν καπνιστές, τασάκια, ταμπέλες, σήμανση και βιβλία αναφοράς των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αυτά προβλέπονται σε εγκύκλιο της αρμόδιας υφυπουργού Υγείας Ζ. Μακρή που εστάλη προς όλα τα υπουργεία, τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και άλλους συναρμόδιους φορείς για τη διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του νομοθετικού πλαισίου απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους χώρους.

Παράλληλα, παρέχονται διευκρινιστικές οδηγίες για τη διενέργεια των ελέγχων, την καταγραφή των ελέγχων, την υποβολή των σχεδίων τακτικών – περιοδικών ελέγχων κ.λπ. Τέλος, τονίζεται ότι στους ελέγχους συμμετέχουν όλα τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα (Διευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας, Διευθύνσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικών Ελέγχων, Λιμενική Αστυνομία, Αστυνομία, ΕΟΤ και ΣΕΠΕ).

Όπως μεταδίδει η «Ημερησία», στην εγκύκλιο ορίζεται ότι έως 31η Ιανουαρίου κάθε Περιφέρεια πρέπει να έχει ορίσει το κλιμάκιο, τον επικεφαλής και τα σχέδια ελέγχου και η υφυπουργός ζητά «να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι των αρμοδίων ελεγκτικών αρχών όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 65 του Ν. 3918/2011». Σύμφωνα όμως με τον προαναφερθέντα νόμο, το βασικό ελεγκτικό μηχανισμό αποτελούσαν οι δημοτικοί αστυνομικοί που πλέον δεν υφίστανται ως σώμα. Τον έλεγχο αναλαμβάνουν τα ειδικά κλιμάκια ελέγχου της αντικαπνιστικής νομοθεσίας που υποχρεούνται να συστήσουν οι προϊστάμενοι των Υγειονομικών Αρχών των Περιφερειών.

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στη σχετική σήμανση του χώρου με τα απαγορευτικά σήματα του καπνίσματος, τα οποία θα πρέπει να επαναλαμβάνονται ανά 15 τ.μ., στην εύρεση σταχτοδοχείων κατά τον έλεγχο του χώρου, στην ύπαρξη βιβλίου αναφοράς για την καταγραφή του ελέγχου και των αποτελεσμάτων αυτού.

Με την εγκύκλιο, σύμφωνα με τη Ζ. Μακρή, «επιδιώκεται η ενεργός συμμετοχή του συνόλου της Δημόσιας Διοίκησης στην αποτελεσματική υλοποίηση της πλήρους απαγόρευσης του καπνίσματος στους κλειστούς δημόσιους χώρους».

Σχόλια